Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šiva > Mokymas apie mokinystės Kelią... >

Mokymas apie mokinystės Kelią

AŠ ESU Šiva, vėl pas jus atėjęs!
AŠ ESU atėjau ir kaip visada aš atėjau, kad duočiau jums būtiną informaciją, kuri reikalinga jūsų išorinei sąmonei ir kuri reikalinga jūsų subtiliesiems kūnams.
Nuo praėjusio mūsų bendravimo momento įvyko nemažai svarbių įvykių. Ir šių įvykių rezultatą galima glaustai nusakyti kaip Dangaus pritarimą egzistuojančiai padėčiai Žemėje. Anksčiau, Žiemos saulėgrįžos dienomis, kai mes davėme praėjusį diktavimų ciklą*, mes išreiškėme savo nepasitenkinimą egzistuojančia padėtimi Žemėje, o dabar mes nepaliaujamai kartojame, kad Dangus išreiškia savo pritarimą ir džiaugsmą dėl tų pasikeitimų, kurie vyksta Žemėje.
Situacija keičiasi, ir jeigu netgi šitai kol kas nekrinta į akis ir žmonijos dauguma to nepastebi, visgi tie, kurie sugeba jausti subtilias energijas, pastebi pokyčius ir savo sąmonėje seka šiuos pokyčius.
Kaip ir praėjusį kartą, aš atėjau duoti nedidelio Mokymo, susijusio su mokinystės Keliu. Ir šio Mokymo poreikis tampa vis akivaizdesnis. Todėl, kad kai tik Žemės žmonija per daug susižavi iliuzija, prarandamas ryšys su Hierarchija ir su mūsų Mokymu, kurį mes duodame jau daugelį amžių, per daugelį įkūnytų pasiuntinių ir Mokytojų.
Todėl kiekvieną kartą vėl ir vėl mes turime atstatyti mūsų ryšius per tą laidininką, kurį mes gauname tankiame pasaulyje. Dabar mes kalbame apie mūsų pasiuntinį Tatjaną. Jūs matote, kad mes ir toliau naudojame šį laidininką. Ir savo darbą mes tęsiame dėl to, kad gavę tinkamą laidininką stengiamės jį išnaudoti visu pajėgumu. Neatsižvelgiama į žmogaus fizinio kūno būseną ir netgi į jo vidinę būseną. Tada, kai kalba eina apie informacijos perdavimą ir Įstatymo perdavimą, kad jis būtų įvykdytas fiziniame pasaulyje, mūsų nesulaiko niekas.
Ir gavę šį laidininką mes stengsimės jį išnaudoti ne tik savo laiškų perdavimui, bet ir tam, kad fiziniame plane sukurtume savo forpostą, bazę, pagrindą, Šviesos fokusą. Kai fiziniame plane mes gausime kažką, kas leis mums įtvirtinti savo Šviesos fokusą, tai mums leis, pasinaudojant pasiuntinio kūnais, perduoti savo informaciją ir pakelti daugelio vibracijas. Šitai panašu į tai, kai jūs metate akmenį į ramų tvenkinio vandenį. Ratilai nuo įmesto akmens nueina per visą tvenkinį. Ir kiekvienas daiktas, kuris patenka į ratilų išsiplėtimo sferą, pradeda jausti svyravimus.
Todėl žinių perdavimo procesas nebūtinai susijęs su informacijos perdavimu per Žodį. Yra atitinkamas Įstatymas, kuris leidžia perduoti informaciją iš Mokytojo auros į mokinio aurą. Tam būtina nustatyti Guru ir čelos santykius, pagrįstus visiška ir besąlygine Meile bei bendradarbiavimu. Kai Mokytojo ir mokinio auros susiliečia, šiuo momentu per visišką ir besąlyginį Meilės jausmą įvyksta Mokytojo pasiekimų momentumo perdavimas savo mokiniams.
Mes siekiame to, jog būtų sukurtos tokios sąlygos, kad galėtume išnaudoti mūsų pasiuntinio potencialą visu pajėgumu, ne tik per ją perduodami informaciją Žodžio pavidalu, bet ir perduodami per jos laidininkus informaciją kitiems mūsų čeloms ir taip pagreitindami jų vystymąsi.
Tam mums būtina sukurti labai komfortiškas sąlygas bet kuriame Žemės planetos kampelyje, kur žmonės galėtų atvažiuoti ir kurį laiką būti. Tai jūs galite pavadinti ašramu ar bendruomene, arba mokymo centru. Bet šios vietos esmė – būti fokusu fiziniame plane, kuriame mes galėtume įtvirtinti savo energijas ir perduoti savo vibracijas. Vienintelis mūsų reikalavimas šiai vietai yra tai, kad ji būtų maksimaliai nutolusi nuo bet kurių gyvenviečių ir kad arti nebūtų vietų, kur būna žmonės, neturintys pakankamo vibracijų lygio, kad nesukeltume šiems žmonėms priešlaikinės testo būsenos. Kiekvienas žmogus, kuris patenka į mūsų Šviesos fokuso poveikio sferą, jaučia vibracijų lygio pakilimą. Ir jūs žinote, kad kai tik jūs gaunate papildomą Šviesos porciją, tai ši Šviesa pradeda sustiprintai stumti iš jūsų auros bet kuriuos netobulybių pasireiškimus. Todėl nepasiruošęs žmogus, kuris neužmezgė Guru ir čelos santykių su mūsų pasiuntiniu, jaus įvairias nekomfortiškas būsenas ir bus nemažos įtampos priežastis.
Todėl kuo labiau nutolusi, tylesnė ir komfortiškesnė bus mūsų būsimo fokuso vieta, tuo geresnių rezultatų mes sugebėsime pasiekti. Aš kreipiuosi į tuos, kurie žino apie tokias vietas, kur galima būtų įkurti mūsų ašramą. Nepatingėkite pranešti apie tai mūsų pasiuntiniui arba asmeniškai kreiptis į mane su savo laišku kreipimusi.
Tai labai svarbus žingsnis. Ir tam, kad tam tikru lygiu galėtume mūsų vietą apsaugoti nuo negatyvių poveikių ir kokių nors nuosavybės ginčų, aš pranešiau mūsų pasiuntiniui sąlygas, kuriomis šis ašramas turi egzistuoti.
Dar kartą kartoju, kad yra atitinkamas Įstatymas, pagal kurį mes vykdome savo darbą fiziniame plane. Ir šis Įstatymas numato mokinių buvimą Mokytojo auroje tam, kad būtų pagreitintas žengimas Keliu.
Tie iš jūsų, kurie dalyvavo mūsų renginiuose, kuriuos mes pravedėme kartu su mūsų pasiuntiniu, galėjo pajusti, kaip po šių renginių pagreitėjo sąmonės pasikeitimo procesas.
Mes ir toliau organizuosime renginius. Ir aš manau, kad su laiku visi norintys galės juose dalyvauti.
Artimiausiu metu ant Tatjanos pečių guls papildoma atsakomybė sukuriant ir įtvirtinant mūsų Šviesos fokusą. Todėl aš prašau jūsų suteikti jai visą būtiną pagalbą ir palaikymą, kad ir kokia forma ji būtų išreikšta. Kartais pakanka paprasčiausiai savo palaikymą išreikšti mintimis, pasiųsti savo Meilę ir dėkingumą už tarnavimą. Ir jūsų širdies polėkis sugeba neutralizuoti poveikį milžiniško kiekio neigiamos energijos, kuri automatiškai prisitraukia prie mūsų pasiuntinio, nes jis stovi ant kalno viršūnės ir visi vėjai bei uraganai suduoda smūgį visų pirma jam.
Aš pasakiau viską, ką numačiau išdėstyti šiandieniniame pokalbyje. Aš tikiuosi, kad galiu pasikliauti jumis ir jūsų pagalba mūsų reikale.

AŠ ESU Šiva

*Diktavimų ciklas nuo 2005 m. gruodžio 12 d. iki 2006 m. sausio 7 d.