Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šiva > Atėjo laikas įgyvendinti grand... >

Atėjo laikas įgyvendinti grandiozinius jūsų sąmonės pakeitimus (MP3)

AŠ ESU Šiva!
Aš atėjau!
Šią dieną atėjau dėl to, kad sugriaučiau jūsų sąmonėje kai kuriuos stereotipus, kurie įsitvirtino per pastaruosius tūkstantmečius.
Ir pats svarbiausias stereotipas, kurį aš atėjau sugriauti šiandieną, yra tas, jog jūs patys savo gyvenimuose sugebate priimti sprendimus ir sugebate veikti taip, kaip jums šauna į galvą. Taip, jūsų pasaulyje egzistuoja laisvos valios įstatymas. Ir mes nesikišame į jūsų sprendimus tol, kol jūsų sprendimai ir elgesys bei gyvenimo būdas negresia jūsų planetoje egzistuojančiai civilizacijai.
Tačiau ateina momentas, kai jūsų laisva valia įveda jus į karminę aklavietę. Ir viskas, ką darote, gimdo visko leistinumo bakchanaliją, puotą maro metu.
Šitam turi būti padarytas galas. Ir dabar aš atėjau dėl to, kad jūsų sielos prisimintų kitus laikus, kurie buvo Žemėje. Tais laikais egzistavo Kosminio Įstatymo viršenybė. Ir Žemės žmonija paklusdavo savo mokytojams, stovintiems aukštesniuose evoliucinio vystymosi laipteliuose. Piktnaudžiavimas laisva valia privedė prie to, jog uždanga pasidarė tankesnė ir žmonijos mokytojai daugiau nesugebėjo būti tarp žmonių.
Dabartinis periodas vadinasi kali juga, tamsos ir neišmanymo amžiumi.
Todėl mes dabar ateiname, kad pasakytume, jog jūsų buvimui nunešiotuose neišmanymo drabužiuose ateina galas. Ateina laikas, kai jūsų mokytojai turi sugrįžti ir vaikščioti tarp jūsų.
Bet tam jūs patys turite Žemėje sukurti atitinkamas sąlygas. Ir šios sąlygos turi sugrįžti į jūsų pasaulį, o tam reikia pakeisti jūsų sąmonę. Nes tada, kai žmonija spyriojasi ir bando ginti savo ego pozicijas, tada ateina laikas didiesiems kataklizmams, nušluojantiems nuo Žemės paviršiaus ištisus miestus ir netgi žemynus.
Todėl aš jūsų negąsdinu, o sakau, jog laikas trumpas. Ir jūsų susitaikymas prieš Aukščiausiąjį Įstatymą dabar būtinas kaip niekada anksčiau.
Nustokite vaidinę dievus. Paprasčiausiai būkite dievais. Tapkite lygūs tarp mūsų, bet šitam jums būtina kažko atsižadėti. Ir jums reikės atsisakyti savo nerealiosios dalies, savojo ego, kuris priprato vadovauti puotai fiziniame žemės planetos plane.
Aš jums sakau: „Baigiasi kali jugos periodas. Ir atėjo laikas įgyvendinti grandiozinius jūsų sąmonės pakeitimus.“
Svarbiausiu dalyku turite laikyti nuolankumą prieš Aukščiausiąjį Įstatymą.
Jūsų ego verčia jus blaškytis ir abejoti, ieškoti ko nors savo užgaidų bei norų patenkinimui.
Jums vertėtų suprasti, kad nerealiajai jūsų pačių daliai ateina galas. Ir tiems individams, kurie nepasiruošę prisitaikyti prie naujų sąlygų, kurie per daug suaugo su nerealiąja savo pačių dalimi, ateina sunkūs laikai. Jūsų karma, kurią ir toliau kuriate dėl savo neprotingumo, viršija visas leistinas proto ribas. Ir net Pakylėtųjų Pulkų galios nepakanka, kad laikytume jūsų karmą tam tikrose ribose, kad ji neišsilietų per kraštus ir nenuneštų nuo Žemės paviršiaus didesnės žemynų dalies.
AŠ ESU Šiva – iliuzijos griovėjas. Ir mano galybė nepalyginama su visų knyginių burtininkų galia, kurie mano, jog yra dievai įsikūnijime.
Atsipeikėkite. Jūsų amžiuje, kai Dieviškoji galybė, krištoline styga nusileidžianti į jūsų būtybę, protingai sumažinta, jūs nesugebate atlikti kokių nors rimtų veiksmų ir nesugebate Dieviškajai galybei sukelti kokios nors reikšmingos konfrontacijos. Galite tik apsunkinti savo karmą ir padaryti ją pernelyg didelę.
Aš ateinu tam, kad jūs suprastumėte, jog nerealiosios jūsų dalies pasipriešinimui ateina galas.
Yra dar nedidelis laikotarpis, kai jums duodama galimybė pakeisti savo požiūrį į evoliuciją.
Neprotinga, visiškai neprotinga yra atskirti save nuo Dievo, nuo visatoje egzistuojančios Dieviškosios Hierarchijos. Atrodo, jau daugelį kartų jums buvo sakoma, ir nustebęs suvokiu, kad didesnės mūsų duodamos informacijos dalies jūs neįsisavinate. Jūs nugriebiate paviršių, bet neinate į duodamo Mokymo gilumą.
Atrodo, taip paprasta paklusti Aukščiausiajam Įstatymui ir nustoti priešintis, tačiau jūsų ego vėl ir vėl iškyla bei toliau kovoja. Su kuo jūs kovojate?
Ar neatrodo jums keista, jog jūs kovojate prieš tikrąjį Dievą, atsitverdami nuo mūsų savo sugalvotais dievais, kuriuos sukūrėte pagal savo paveikslą ir panašumą?
Ar neatėjo laikas kreiptis į vieningą šios visatos Dievą, o ne melstis tiems dievams, kuriuos sugalvojo jūsų netobula sąmonė?
Aš atėjau šią dieną, kad dar kartą pamokyčiau jus Dieviškosios Tiesos pažinimo Kelyje ir atkreipčiau jūsų dėmesį į tai, kas jums trukdo šios Tiesos pažinimo Kelyje.

AŠ ESU ŠIVA! OM NAMAH ŠIVAJA!Audio failą mp3 formate su šio diktavimo įrašu (5 Mb)
galima parsisiųsti pagal nuorodą:

http://narod.ru/disk/4649107000/2008-12-27_64k.mp3.html


Diktavimo tekstą skaito T. N. Mikušina.
Audio įrašas atliktas iš karto po Pranešimo.