Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šiva > Mes kviečiame jus nustatyti na... >

Mes kviečiame jus nustatyti naujo tipo santykius tarp Guru ir čelos

AŠ ESU Šiva, vėl pas jus atėjęs, kad pakalbėčiau apie tą Kelią, kuriuo jums reikės eiti, jeigu pasirinksite tą Kelią, kurio mes mokome per mūsų pasiuntinį.
Jūsų materialiame pasaulyje yra daug kelių ir daug kelelių. Deja, daugelis iš šių kelių ir kelelių veda į niekur. Įsikūnijimas iš įsikūnijimo jūs klaidžiojate po iliuziją ir negalite surasti teisingo Kelio.
Ir netgi tada, kai pagaliau aptinkate savo Kelyje Tiesą, jūs pradedate abejoti ar nuo Dievo tai, su kuo jūs susidūrėte?
Ir dažnai būna, kad jūs pasirenkate teisingą Kelią ir jau einate juo, bet kažkuriuo sielos silpnumo momentu jūs pasiduodate kūniško proto įtakai ir pradedate abejoti. Tos abejonės kyla iš jūsų netobulumo. Todėl visada, kai renkatės Kelią, kuriuo eiti, arba pradedate abejoti Keliu, kuriuo einate, jums vertėtų susimąstyti, iš kur jums šios abejonės kyla?
Ar jūsų abejonės pagrįstos, ar jos yra paprasčiausiai jūsų baimės, jūsų nepasitikėjimo savimi pasekmė.
Jums reikia nuolat atskirti savo vidines būsenas. Ar esate nerealių jėgų įtakoje, ar jūs tiesiog išmintingai analizuojate tą Kelią, kuriuo einate?
Ir kiekvieną kartą šiame vidiniame darbe jūs galite vadovautis tik savo intuicija ir savo širdies balsu.
Todėl mes nesiliauname jums kartoti: ugdykite savo intuiciją, savo atpažinimą ir savo ryšį su realiu Dievo pasauliu.
Jums sunku tai padaryti, kai esate visa galva pasinėrę į iliuziją. Todėl mes siunčiame savo skelbėjus, savo tarnautojus, kurie nurodo jums Kelią ir padeda orientuotis gyvenimo jūroje.
Tačiau tik jūs patys galite pasirinkti, paskui ką jums sekti ir kieno rekomendacijomis vadovautis.
Situaciją sunkina tai, kad koks ištikimas ir nuoširdus bebūtų mūsų pasiuntinys, jis priėmė žmogiškąjį įsikūnijimą ir kartu su įsikūnijimu buvo priverstas prisiimti dalį pasaulinės karmos, apsunkinti save ta našta, kuri jam leidžia pasilikti įsikūnijime.
Matydami mūsų pasiuntinių netobulybę, jūs galite pasimesti ir pasiduoti papildomoms abejonėms.
Todėl mes sakome jums, kad neturite aklai pasitikėti tais žmonėmis, kurie pasiskelbia mesijais, pasiuntiniais, mokytojais. Visada, bet kurioje situacijoje, egzistuoja nenuspėjamumo elementas ir tas žmogus, kuris dar prieš kurį laiką buvo pilnateisiu mūsų atstovu ir nešė ant savęs mūsų mantijas, gali suklysti ir net nukrypti nuo Kelio. Todėl jums vertėtų įdėmiai stebėti ir analizuoti visus mūsų pasiuntinių ir skelbėjų veiksmus. Ir mokėti atskirti jų poelgiuose laikinas klaidas, nuo kurių jūsų pasaulyje apsisaugoti neįmanoma, nuo rimtesnės išdavystės nuodėmės ir atsitraukimo nuo Brolijos principų.
Tai naujas Mokymas ir mes dabar jį drįstame duoti per mūsų pasiuntinį, tikėdamiesi, kad daugelis iš jūsų pasiekėte tą išsivystymo lygį, kuris leis jums nedaryti kategoriškų išvadų ar net apskritai atsisakyti sekimo paskui mūsų pasiuntinius Kelio.
Ne, dabar ne tas laikas, kai galima eiti Keliu savarankiškai ir pačiam pasirinkti Kelią. Jūs neapsieisite be mūsų atstovų ir mūsų pasiuntinių. Bet jūs turite sąmoningai, remdamiesi savo vidinio sąskambio ir atpažinimo matais, pasirinkti tuos žmones, į kurių patarimus jums vertėtų įsiklausyti ir kurių instrukcijomis jums vertėtų vadovautis.
Anksčiau, ankstesniais laikais, iš jūsų buvo reikalaujama besąlygiškai paklusti ir griežtai laikytis Guru nurodymų, o dabar mes jums sakome, kad pirmiausia visada turite įsiklausyti į savo vidinį balsą, į savo vidinę intuiciją, ir tik paskui laikytis bet kurio guru išorinių nurodymų.
Tie žmonės, kurie nepasiruošę tokiems naujiems guru ir čelos santykiams, nesugebės sekti mūsų per šį pasiuntinį duodamais mokymais. Jiems reikia kitų, griežtesnių, nurodymų ir sekimo išorinėmis dogmomis ir taisyklėmis. Todėl mes duodame jums šį Mokymą, bet mes visiškai suvokiame, kad skirtingi žmogiškieji individai yra skirtingose savo vystymosi stadijose ir kas gerai vienam, kitam gali būti netinkama ir per anksti.
Visiems žinoma, kad jeigu ilgą laiką žmogus prasėdėjo požemyje ir neturėjo galimybės matyti dienos šviesos, tai staiga išėjęs į ryškią saulės šviesą gali visiškai apakti ir nepataisomai susižaloti sveikatą.
Žemės planetoje yra įsikūniję skirtingo sąmonės lygio žmonės ir dabar mes savo Mokymus duodame tiems, kurie pasiruošę eiti avangarde. Tiems, kurie aplenkė savo brolius ir yra pasiruošę betarpiškiems santykiams su Pakylėtaisiais Valdovais, pagrįstais bendradarbiavimu ir tarpusavio pagarba. Tačiau tol, kol esate įsikūnijime, svarbiausia jums yra besąlyginio paklusnumo Pakylėtųjų Pulkams ir mūsų atstovams principas.
Bet sprendimą apie tokį paklusnumą jūs priimate patys savo širdyje ir jūs visada turite būti pasiruošę pakeisti savo sprendimą, jeigu pajusite, kad pasikeitė aplinkybės.
Todėl naujam laikui būdingi Guru ir čelos santykiai skirsis tuo, kad jie bus greičiau kūrybiniai, vienas kitą praturtinantys, negu pagrįsti prievarta ir diktatu, kaip šitai buvo priimta anksčiau daugelyje mūsų organizacijų.
Ir šie santykiai labiau atitinka laiko dvasią ir tuos bendrus demokratinius pertvarkymus, kurie vyksta pasaulyje.
Dar kartą kartoju, kad naujus santykius nustatyti ir priimti sugebės toli gražu ne visi. Ir daugelis paprasčiausiai nepasiruošę nustatyti tokių santykių, nes bet kuri užuomina į tai, kad Mokytojas gali klysti, jiems yra signalas, kad jie iš viso neturi įsiklausyti į savo Guru nuomonę.
Mes kviečiame jus nustatyti naujo tipo santykius tarp Guru ir čelos, santykius, pagrįstus besąlygine meile, tikrąja brolybe ir bendradarbiavimu.
Ir mes tikimės, kad atsiras pakankamas kiekis individų, kurie yra pasiruošę tokiems santykiams ir jų jau laikosi.
Aš džiaugiuosi šiandien jums davęs šį svarbų Mokymą, kuris jums labai reikalingas.

AŠ ESU Šiva, buvau su jumis šią dieną!