Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šiva > Ne darbas su Pakylėtųjų Pulkai... >

Ne darbas su Pakylėtųjų Pulkais suteikia jums pažangą, o jūsų sąmonės savybė

AŠ ESU Šiva!
Ir aš atėjau!
Manote, kad mūsų darbas perduodant laiškus į jūsų pasaulį yra kasdienis reiškinys. Manote, kad kiekvienas panorėjęs gali gauti žinutę iš subtiliojo pasaulio?
Jūs teisūs. Tačiau visa tai įmanoma tik esant tam tikroms sąlygoms, kurias jūs turite įvykdyti. Ir esant tam tikriems įsipareigojimams, kuriuos galite prisiimti.
Viskas labai paprasta: turite visą savo gyvenimą pašvęsti tarnavimui Valdovams. Ne žodžiais, o darbais. Visą gyvenimą be išlikos.
Ar pasiruošę paklusti bet kuriems mūsų reikalavimams?
Taip, daugelis iš jūsų su tuo sutiks ir pasakys, kad mes pasirengę.
Pradžioje kaip darbą priimkite kiekvieną dieną savo sąmonę laikyti pačiame aukščiausiame jums pasiekiamame lygyje. Išbandykite šią paprastą praktiką. Ir tada, kai nuspręsite ją atlikti, dienos pabaigoje atsisėskite ramiai ir paklauskite savęs: kiek kartų per dieną jūs teisėte savo artimą? kiek kartų buvote susierzinę? kiek kartų buvote nepatenkinti viršininku darbe, kaimynais, savo šalies vyriausybe?
Ir jei ši užduotis jums pasirodys labai lengvai įvykdoma ir jūs gudraudami tvirtinsite, kad įvykdėte visas pateiktas sąlygas, tada atsakykite man į vieną paprastą klausimą: ar esate patenkinti savo gyvenimu? ar dėkojate Kūrėjui už viską, kas jūsų gyvenime nutinka?
Galvojate, kur link aš lenkiu? Jūsų šiuolaikinei sąmonei aš bandau pateikti senąją Tiesą, kuri skelbia apie tai, kad vienas pirmųjų jūsų žingsnių ir pasiekimų Kelyje bus jūsų nepaliekantis pasitenkinimo jausmas, pasitenkinimo viskuo, kas yra jūsų aplinkoje ir jūsų viduje.
Ir dabar daugeliui iš jūsų kyla klausimas, ar galima šiuolaikinės visuomenės sąlygomis atlikti šią užduotį?
Kaip galima jausti pasitenkinimo jausmą, jei visuomenėje dominuojantis jausmas yra kaip tik priešingas: nepasitenkinimas gyvenimu, visuomene, vyriausybe, prezidentu, viršininku darbe... viskuo.
Kažkada seniai, tolimais laikais, jūsų sielos pasirinko maištą prieš Dieviškąjį Įstatymą. Jūs atitrūkote nuo Dieviškosios realybės ir nuėjote savo ego užgaidų tenkinimo keliu. Tai buvo seniai.
Tačiau Dievas labai gailestingas ir kantrus. Ir daugelio įsikūnijimų metu jums buvo suteikta galimybė išreikšti nuolankumą, susitaikymą prieš Dieviškąjį Įstatymą ir sugrįžti į Tiesos kelią.
Tačiau kiekvieną kartą jūsų sielos, tų žmonių sielos, kurie dabar yra įsikūnijime, atsisakydavo atsiveriančios galimybės ir kiekviename savo gyvenime pirmenybę teikdavo tenkinti vis didėjančius norus.
Kiekviename įsikūnijime prieš jus iškildavo vis atšiauresnės išorinės sąlygos.
Todėl ko jūs stebitės? Jūs patys daugelio savo įsikūnijimų pasirinkimais sukūrėte tas sąlygas, kurios jus supa dabar. Ir dabar pademonstruoti netgi pačius pradinius mokinystės kelio pasiekimus daugeliui iš jūsų atrodo neįvykdomas reikalavimas.
Laukėme mes gana ilgai. Mes tikėjomės, kad žmonija sugebės pasinaudoti duotomis žiniomis tam, kad pradėtų žygį mūsų nurodytu Keliu.
Ir ką mes matome? Mes stebime daugybę žmonių, kurie bando gauti laiškus, sakosi esą guru, surenka žmonių tam, kad pateiktų tiesą.
Dieviškoji laiškų į jūsų pasaulį perdavimo malonė Pakylėtųjų Pulkams atsieina per brangiai, kad tuo pat metu mes galėtume išlaikyti daugiau nei vieną du pasiuntinius. O jūsų laikmečiu, kai žmonės nesugeba atpažinti elementarių dalykų, duoti laiškus yra labai didelė rizika.
Aišku, mes rizikuojame pasiuntiniu, kaip žmogumi, kurio daliai tenka daugybė kaltinimų, tačiau labiausiai mes į riziką stumiame tuos žmones, kurie stoja prieš mūsų pasiuntinį. Jiems karma yra tokia sunki, kad vargu ar regimoje ateityje pavyks ją atidirbti.
Mes kalbėjome apie laiškų į jūsų pasaulį perdavimo galimybes ir kalbėjome apie pasitenkinimo savybę, kurią jums būtina uždirbti tam, kad pakiltumėte ant kito evoliucijos laiptelio.
Patikėkite manimi, jūs ir Pakylėtųjų Pulkai esame skirtingų svorio kategorijų. Kad ir kokių žingsnių imtųsi jūsų ego tam, kad apeitų Dieviškąjį Įstatymą ir šioje visatoje egzistuojančią tvarką, jums nieko neišeis.
Vienintelis kelias, kuris prisakytas jūsų laikmečiui – tai savęs tobulinimo Dievuje kelias. Ir dar niekada būriais įšventinimų nepraeidavo. Įšventinimų kelias – individualus kelias. Ir bendrai bei kolektyviai galite nueiti tik tiesiogiai priešinga kryptimi, liaudiškai sakant – į pragarą.
Taigi, susumuojant mūsų šiandieninio pokalbio rezultatus, man norėtųsi jūsų dėmesį sutelkti į tai, kad yra tam tikros gairės, etapai tame Kelyje, kuris leidžia individui gauti Tarnavimo Pakylėtųjų Pulkams pasitikėjimą.
Galite manyti, kad jūs jau perėjote visus būtinus įšventinimus ir seniai dirbate vadovaujami Pakylėtųjų Valdovų. Jūsų pasaulio iliuzija tokia, kad leidžia jums patekti į tą iliuzijos dalį, kurioje jūs visiškai jausite, kad esate pasiuntinys ir dirbate vadovaujami Pakylėtųjų Valdovų. Todėl artimiausiu metu jūsų uždavinys yra pažvelgti į save iš šalies ir suprasti, kuriame kelio taške jūs iš tikrųjų esate. Ir ar ne laikas jums imtis žaidimų su ne tokiais pavojingais žaislais.
Ne darbas su Pakylėtųjų Pulkais jums suteikia pažangą, o jūsų sąmonės kokybė. Ir patikėkite manimi, kad jūsų pasaulis duoda galimybę įprastiniame, kasdieniame gyvenime įgyti tas būtinas savybes, kurios atitiks sąlygas, būtinas pereiti įšventinimus Misterijų Mokyklos piramidėje.
Šiandieną mūsų pokalbis buvo susijęs su tais klausimais, kurie daugeliui iš jūsų yra aktualūs. Likusiems šis pokalbis bus taipogi naudingas, nes leis jiems įgyti platesnį akiratį ir didesnį sprendimų aiškumą.

AŠ ESU Šiva!

***

Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/dek_2010/audio.htm#4