Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šiva > Rusijos ateitis susijusi su ti... >

Rusijos ateitis susijusi su tikrojo tikėjimo tradicijų atkūrimu

AŠ ESU Šiva! AŠ atėjau!
Aš atėjau pas jus per šį pasiuntinį. Aš atėjau!
Šiva mano vardas. Šiva!
AŠ ESU Šiva!
Tolimojoje Indijoje (tolimoje vadinamajam vakarietiškam civilizuotam pasauliui) mane garbina kaip aukščiausią Dievybę. Mane garbina milijonai. Milijonai meldžiasi man ir aukoja aukas.
Aš aukščiausia Dievybė ir esu griežto būdo. Tačiau tiems, kas ištikimi man, esu pats geriausias draugas, su kuriuo jie gali kalbėtis ir jausti malonumą nuo mano buvimo ir bendravimo su manimi.
Tačiau aš griežtas visiems, kas negerbia Dievo, kas pamiršo savo Dieviškąją prigimtį ir negarbina Dievo. Dievo išorėje ir Dievo savo viduje.
Viskas yra Dievas. Viskas, kas jus supa, viskas, ką matote, kiek akys aprėpia – viskas yra Dievas. Ir jūs esate Dievas. Taip, jūs irgi esate Dievas įsikūnijime, bet tik tada, kai laikotės tam tikrų sąlygų, be kurių nepasireiškia jūsų tikroji Dieviškoji prigimtis.
Aš pamokysiu, ką jums būtina daryti, kad taptumėte Dievu.
Visų pirma, jūs turite mylėti ir gerbti Dievą visame, kas jus supa. Nėra nieko, kas skirtų jus ir bet kurią gyvybės dalelę - nuo mažiausios skruzdėlės iki pasiekusio aukštą dvasinį lygį Guru.
Jūs esate visa tai ir kartu esate Dievybės individualizacija apibrėžtoje fizinėje formoje. Ir būtent jūsų fizinė forma yra tai, kas skiria jus nuo pilno Dieviškumo. Todėl ši forma duota jums laikinai, kad galėtumėte išbandyti save žemiškame gyvenime per daugelį milijonų metų, pereidami tūkstančius ir dešimtis tūkstančių žemiškųjų įsikūnijimų.
Jūs naudojate šią formą tiems tikslams, kuriems Dievas nori, kad jūs ją naudotumėte. Dievas nori išreikšti save per jūsų fizinę formą. Ir jūsų užduotis yra duoti Dievui galimybę išreikšti save per jus.
Turite savo gyvenimą padaryti pavaldų Dievui, kuriuo jūs esate. Ir šitai yra kiekvieno žmogaus uždavinys. Jūs turite prižiūrėti savo formą, laikyti ją tvarkingą, maitinti ją viskuo, kas jai būtina.
Tačiau niekada neturite pamiršti, kad jūs esate Dievas ir jūs negalite daryti to, kas neverta Dievo.
Pažvelkite į savo gyvenimą, į savo gyvenimo aplinkybes. Ar viskas jūsų gyvenime atitinka Dieviškąjį standartą? Turite atkreipti dėmesį į visas savo gyvenimo sritis. Ką jūs valgote? Kaip rengiatės? Su kuo bendraujate? Kaip jūs bendraujate su savo artimaisiais ir pažįstamais?
Jie yra lygiai tokie patys Dievai, turintys formą. Ir jūsų santykiai su jais turi būti panašūs į jūsų santykius su Dievu. Galite ateiti į šventovę arba bažnyčią. Matote ten Dievybių atvaizdus. Galite garbinti šias Dievybes. Tačiau nėra didelio skirtumo tarp jūsų, jus supančių žmonių ir Dievybių šventovėje. Visi mes esame Dievybės pasireiškimai.
Taip, mes stovime ant skirtingų Dievybės pasireiškimo laiptelių, bet tai neturi didelės reikšmės.
Sutikite, kad jeigu jūs patys su savimi elgsitės kaip su Dievu ir jeigu jūs elgsitės su visais jus supančiais žmonėmis kaip su Dievais, tai jūsų gyvenimas pasikeis. Ir jis pasikeis taip greitai, kiek ilgai ir pilnai jūs sugebėsite išlaikyti Dievybės paveikslą savo sąmonėje.
Štai kodėl jums būtina turėti Dievybių paveikslus savo namuose, toje vietoje, kur dirbate.
Labai svarbu visąlaik prieš akis turėti sektiną pavyzdį.
Jūsų pasaulis yra formos pasaulis, todėl jums labai svarbu būtent vizualiai nuolat įsivaizduoti prieš save Dievybę, kuri esate.
Sutinkate su manimi? Jūs tampate tuo, ko siekiate ir kokius vaizdinius nuolat laikote savo sąmonėje.
Atkreipkite dėmesį į tai, kas jus supa namie, gatvėje, įsižiūrėkite į tuos vaizdus, kuriuos matote reklamoje, kuriais užpildytos jūsų televizijos programos. Kaip manote, ar tai, kas jus supa, panašu į Dieviškąją realybę?
Aš siūlau jums patį pigiausią būdą tapti Dievu. Paprasčiausiai reikia atriboti save nuo netobulų vaizdų ir apsupti save tobulais Dieviškais paveikslais. Ir neturi jokios reikšmės, kokiai religijai ar tikėjimui priklauso šis paveikslas.
Tai turi būti tokie paveikslai, kurie pakelia jūsų sąmonę, suteikia galimybę būti kaip galima tobulesnės sąmonės būsenos, maksimaliai(kiek įmanoma) priartintos prie Dieviškų tobulumo vibracijų.
Aš Šiva. Aš retai ateinu per žmones, turinčius ne induistinius religinius įsitikinimus. Vakaruose žmonės nemoka garbinti Dievybės ir jų santykiai su Dievybe nėra tinkami.
Todėl aš jums patariu gilintis į Indijos papročius - šalies, kurioje išsaugotos Dievybės garbinimo tradicijos. Šalies, kurioje vertina žmones, pašventusius savo gyvenimus tarnauti Dievybei.
Nė vienoje pasaulio šalyje nesukurtos tokios sąlygos tarnauti Dievui kaip Motinoje Indijoje.
Aš myliu šios šalies tautą. Ir aš stengiuosi būti Indijos žmonėse.
Bus laimė tokiai šaliai kaip Rusija sukurti teisingą požiūrį į Dievą, dorovinį auklėjimą. Rusija – šalis, kurią Dievas myli. Ir jos ateitis susijusi su tikrų tikėjimo tradicijų atkūrimu. Tikėjimo, pagrįsto ne išoriniu Dievo garbinimu, o vidinio Dievo, esančio kiekviename žmoguje, garbinimu.
Pirmaeilė užduotis yra augančiai kartai įskiepyti Dievybės, esančios kiekviename žmoguje, garbinimo tradicijas, taip pat pagarbą vyresniajai kartai.
Bet koks išorinis Dievybės atvaizdas būtinas tik kaip priminimas apie jūsų Dieviškąją prigimtį ir visų jus supančių žmonių Dieviškąją prigimtį.
Dievo garbinimas neturi nieko bendra su religija. Religija - išorinis kelias, kuris būtinas atitinkamame etape, bet nereikia šiam keliui skirti per daug dėmesio.
Indijoje yra daug šventovių, kuriuose tarnaujama Dievybėms. Bet ten yra daug išminčių, jogų, kurie moko garbinti Dievą savo širdyje ir moko to, kaip patirti betarpišką bendravimą su Dievu savo viduje ir Dievybėmis, kurios visada pasirengusios bendrauti su žmonėmis.
Aš pažadu jums, kad ateisiu pas kiekvieną iš jūsų, kas kreipsis į mane savo širdyje. Aš ateisiu pas jus ir padėsiu išspręsti tą problemą, kuri šiuo momentu yra jums aktualiausia ir trukdo eiti dvasiniu keliu į priekį.

AŠ ESU Šiva ir džiaugiuosi šiandieniniu mūsų bendravimu.