Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šiva > Kai fiziniame plane atsiranda ... >

Kai fiziniame plane atsiranda taurė, kurią mes galime pripildyti Šviesos, mes visada tai darome

AŠ ESU Šiva, vėl atėjęs per savo pasiuntinį.
Šiva AŠ ESU. Aš atėjau. Ir tai reiškia, kad aš noriu pasakyti jums Žodį ir atnešti iki jūsų žinių ir informacijos, kuri jums reikalinga. Tai reiškia, kad mes tęsiame darbą per savo pasiuntinį ir kad ji atitinka šio etapo mūsų reikalavimus. Dabar, po trumpos mano įžangos, norėčiau iš karto pereiti prie šiandieninio vizito tikslo.
Ir mano tikslas susijęs su būsimu įvykiu, apie kurį buvo pranešta fiziniame plane, bet apie kurį mes neperdavėme per diktavimus.
Aš kalbu apie seminarą, kuris įvyks Maskvoje šių metų kovo mėnesį.
Jūs žinote, kad šis seminaras rengiamas žmonių iniciatyva. Grupės žmonių, kurie išreiškė iniciatyvą ir panoro būti taure fiziniame plane, į kurią mes, Valdovai, galėsime pilti savo Šviesą ir savo energiją.
Jūs žinote, kad kai fiziniame plane atsiranda taurė, kurią mes galime pripildyti Šviesos, mes visada tai darome.
Tačiau jūsų fiziniam pasauliui būdingas dvilypumas ir nenuspėjamumas. Todėl mums labai sudėtinga ką nors prognozuoti, netgi keletui dienų į priekį. Ir vis dėlto. Aš atėjau ir esu įgaliotas pareikšti, kad šis seminaras vyks man asmeniškai vadovaujant ir man asmeniškai globojant, ką aš jau ir darau. Jus stebina, kad Šiva, Dievybė, garbinama induizme, globoja seminarą, kuris vyks Rusijoje, šalyje, kur induizmas nėra įteisinta religija.
Tačiau turiu jums paaiškinti, kad mes negalime prisitaikyti prie konkrečios religinės situacijos, kuri egzistuoja vienoje ar kitoje šalyje. Mes visų pirma vadovaujamės Dangaus interesais organizuodami visus savo renginius. Ir šiuo atveju aš ateisiu į Rusiją per savo pasiuntinį Tatjaną. Ir aš ateisiu su atitinkamu tikslu, apie kurį jums turiu dabar pranešti.
Aš ketinu duoti trečiosios akies čakros palaiminimą visiems seminaro dalyviams, kurie jaus būtinybę gauti šį palaiminimą. Kas tai per palaiminimas ir kodėl aš jį panorau duoti dabar Rusijoje per rusų pasiuntinį?
Reikalas tas, kad situacija yra tokia, kokia yra. Ir jūs žinote, kad mes veikiame per tuos, kas pasiruošę. Rusija yra ta šalis, kuri priglaudė mūsų pasiuntinį, todėl būtent Rusijoje mes ateiname duoti palaiminimo, kuris suteiks galimybę pagreitinti atpažinimo dovanos, Dieviškojo matymo dovanos, pasireiškimą.
Kai tik už savo pasiekimus gausite šią dovaną, tai jau nebesiblaškysite kaip akli kačiukai nuo vieno pamokslautojo prie kito, nuo vienos bažnyčios prie kitos. Jūs įgysite atpažinimą ir jūs sugebėsite stebėti ir atskirti, kas yra tikra ir kas melaginga bet kurioje bažnyčioje, bet kurioje religinėje organizacijoje.
Todėl, kad toks laiko reikalavimas. Mes veiksime per kiekvieną, kuris pasiruošęs, kuris sugeba savo sąmonėje pakilti į naują lygį. Per tuos, kurie sugeba atmesti visas nereikalingas ir atgyvenusias dogmas, būdingas senoms religijoms, ir atskirti vilkus avies kailiuose tarp daugybės naujų religinių pamokslautojų, pridygusių kaip grybai po lietaus.
Vienintelis kelias, kurį mes pasirinkome ir kuris galimas šiame etape, – tai tiesioginio kontakto su daugeliu, kas pasiruošę, kelias.
Supraskite, jūs įžengiate į naują savo vystymosi lygį. Ir šiame lygyje bendravimas su subtiliuoju pasauliu yra natūralus ir vis lengviau ir lengviau pasiekiamas. Visiškai nesudėtinga užmegzti kontaktą su subtiliuoju pasauliu. Bet sunkumą kaip visada sudaro jūsų sąmonė. Ir jei jūs savo sąmonėje neteisingai priimate suteiktą jums kontaktą, šį kontaktą neteisingai savo sąmonėje įvertinate, tai, užuot įgiję Dieviškų pasiekimų, būnate tiesiog sudraskomi subtiliajame plane esančių jėgų, kurios pasirinko nepaklusti Dieviškajam šios Visatos Įstatymui.
Todėl atpažinimo dovana jums būtina kaip niekad. Ir kartu su šiuo žinojimu turėsite gauti žinių apie tai, kaip turite elgtis šiame evoliucijos vystymosi etape, ko siekti ir kokiais principais vadovautis.
Mes galime labai ilgai vardinti vienų ar kitų religinių mokytojų ir religinių krypčių trūkumus. Bet taip mes nagrinėtume, kaip nereikia elgtis. Mes pasirinkome kitą kelią. Mes duodame jums teisingus pavyzdžius ir teisingą kryptį. Ir kaip visada jūsų laisva valia pasirinkti, kuriuo keliu eiti.
Jūs pasirenkate ir sprendžiate patys.
Mūsų užduotis pasiūlyti jums teisingus pavyzdžius ir nurodyti teisingą kryptį.
Todėl aš laukiu tų, kurie priėmė sprendimą pereiti įšventinimą pas mane.
Ir aš laukiu tų, kurie panorės susitikti su manimi seminare, kuriam aš skiriu savo globą.
Aš prašau jūsų pagalbos.
Net jeigu jūs dėl kažkokių karminių aplinkybių neturite galimybės dalyvauti šiame Valdovų renginyje, bet visa siela ir visa širdimi norite padėti įvykdyti mūsų planus, pašaukite:

„Šiva! Ateik, sugriauk visą opoziciją ir pašalink visas kliūtis, kurios yra seminaro kelyje, kad jis būtų sėkmingai surengtas Maskvoje 2006 metų kovo 24–26 dienomis!“

Kartokite šį šaukinį kasdien po tris kartus iki seminaro pabaigos.
Aš išgirsiu jūsų šaukinius ir žinosiu tas ištikimas širdis, kurios jau priaugo savo sąmonėje iki naujo lygio, bet dėl karminių priežasčių negali ištrūkti iš apgaubusių juos išorinių aplinkybių. Ir kai aš sužinosiu apie jus, galėsiu suteikti jums pagalbą ir išlaisvinsiu jus nuo dalies karminės naštos.

AŠ ESU Šiva! Buvau su jumis šią dieną. Ir iki susitikimo seminare!