Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šiva > Jūs atėjote į šį pasaulį, kad ... >

Jūs atėjote į šį pasaulį, kad gautumėte atpažinimo dovaną

AŠ ESU Šiva, vėl pas jus atėjęs per savo pasiuntinį.
Kaip šiandieninio pokalbio temą man norėtųsi panaudoti gerai jums žinomą posakį apie arklį. Galite privesti arklį prie girdyklos, bet negalite jo priversti gerti.
Mūsų pokalbiai kartais primena šį posakį. Mes privedame jus prie Dieviškosios Energijos upės ir mes duodame jums galimybę pasisemti neįkainojamų žinių, amžių išminties, kuri yra šiuose diktavimuose. Bet tik jūs patys galite priimti sprendimą ir pradėti gerti. Niekas šito už jus negali padaryti. Ir lygiai taip mūsų pasiuntinys negali nieko jėga priversti priimti Dieviškosios Energijos nektaro, esančio mūsų diktavimuose.
Išmintingi žmonės neskuba prisiliesti prie informacijos, kuri ateina iš nepažįstamo šaltinio. Ir tai teisinga. Jeigu jūs nesirinkdami viską sugersite, tai jums gali atsirasti nevirškinimas smegenyse. Supančioje tikrovėje jums reikėtų labai kokybiškai atrinkti tą informaciją, kuri verta jūsų dėmesio, ir atskirti ją nuo tų šiukšlių, kurios gausiai išdėstytos jūsų parduotuvių lentynose ir Internete.
Dar visai neseniai kiekviena knyga, kurią mes duodavome per mūsų pasiuntinius, būdavo naujiena ir buvo priimama kaip kažkas nesuprantamo ir pribloškiančio. Bet dabar laikas pasikeitė ir tokios pribloškiančios informacijos ir literatūros atsirado labai daug.
Ir problema jau yra ne surasti naują informaciją, o problema yra atsiriboti nuo informacijos tėkmės, kuri, nors ir atrodanti nauja, yra gražiai supakuoti nuodai.
Tik kitaip nei tie nuodai, kuriuos jūs perkate nuo kenkėjų ir ant kurių pakuotės aiškiai nurodyta, kad tai yra nuodas, ant jūsų knygų viršelių neparašyta, kad jos jūsų sąmonei kelia kokią nors grėsmę.
Todėl mes keičiame savo taktiką. Ir nuo šio momento mūsų užduotis yra ne tik duoti jums informacijos, bet ir duoti žinių, kaip jus supančios informacijos jūroje atskirti tikrą informaciją nuo melagingos.
Jūs žinote, kad aiškių kriterijų neegzistuoja. Ir visada, kai kalba eina apie atpažinimą, mes siūlome jums įeiti į savo širdį ir Aukščiausiajai savo pačių daliai patikėti pasirinkti ir įvertinti. Todėl, kad Aukščiausioji jūsų pačių dalis visada žino Tiesą. Tačiau ne visada mintis apie tai, kad reikia kreiptis į Aukščiausiąją jūsų pačių dalį, ateina jums į galvą. Aš jau nekalbu apie tai, kad jūsų žemųjų kūnų švara gali būti nepakankama tam, kad pajustumėte ir atskirtumėte savo Aukščiausiojo AŠ balsą. Todėl verta pateikti išorinius kriterijus, kuriais remdamiesi sugebėsite atlikti atpažinimą jus supančios informacijos tėkmėje.
Visų pirma atkreipkite dėmesį ne į knygos įrišimą ar išorinį vaizdą, o pirmiausia atkreipkite dėmesį į medžiagos pateikimo kokybę. Ir jei informacija nepateikiama jums suprantamu lygiu, tai nutraukite skaitymą.
Reikalas tas, kad egzistuoja labai daug informacijos pateikimo lygių. Ir tai, kas prieinama vieno sąmonei, gali būti neprieinama kito sąmonei.
Ne visada už sudėtingo teksto slypi Tiesa.
Tačiau jeigu jūs pasiekėte aukštą įšventinimų laiptelį, tai jūs visada parduotuvių lentynose atrinksite tuos raktus, kurie leis jums atpažinti Tiesą painiausiame tekste.
Anksčiau mes tyčia supainiodavome savo pranešimus. Taip mes siekėme atbaidyti nuo mūsų tuos, kurie stengiasi panaudoti mūsų informaciją savanaudiškiems tikslams. Dabar supainioti mes nelinkę. Todėl, kad informaciją supainioti galima visada, bet to, kas duodama, esmė dažniausiai labai paprasta ir prieinama netgi vaikui. Todėl kad ir kiek jūs vaikščiotumėte ir klaidžiotumėte vadinamosios ezoterinės literatūros labirintuose, mes patariame atkreipti dėmesį į to, kas pateikiama, esmę ir atsakyti į vieną paprastą klausimą: kaip tai, ką jūs skaitote, padeda jums jūsų realiame gyvenime?
Ar padeda jums informacija, kurią gaunate, atsilaisvinti nuo nerealiosios jūsų pačių dalies ir veržtis į amžiną, nepraeinančią realybę? Ką duoda skaitoma informacija jūsų sielos vystymuisi? Kaip ši informacija padeda jums jūsų gyvenime?
Jūs galite pasisemti patarimų apie labai daugelį gudrių praktikų, bet šios praktikos arba veda į jus supančios iliuzijos didinimą, arba nuveda jus nuo jūsų paskirties ir sukuria iliuziją, kad jūs esate kosminiu masteliu labai reikšminga būtybė.
Ir vienu, ir kitu atveju jūs savo sąmonėje prarandate atramos tašką. Jūs arba įsigilinate į materiją, arba sklandote padebesiais. Bet galiausiai vienu ir kitu atveju tik gimdote iliuziją ir kuriate šią iliuziją arba fiziniame plane, arba astraliniame plane.
Jūsų užduotis yra išlaikyti realų požiūrį į jūsų padėtį šiame pasaulyje. O jūsų reali padėtis – tai tvirtai kojomis stovėti ant Žemės ir tuo pat metu prisiminti apie savo kosminę kilmę ir veržtis Dievo link.
Veržimosi į Dievą nevertėtų painioti su siekiu užimti aukštą padėtį Kosminėje Hierarchijoje.
Taip, neatmetama, kad daugelio iš jūsų viduje yra Aukštosios Kosminės Būtybės, kurios atėjo į Žemę ir išnaudoja bet kurią galimybę, kad padėtų Žemės evoliucijoms. Tačiau niekada nepamirškite, kad jūsų siela pereina žemiškąją evoliuciją. Ir ši evoliucija yra labai laipsniška. Todėl jūs negalite per vieną gyvenimą iš karto tapti Didinga Kosmine Būtybe. Aukštajai Kosminei Būtybei jūs galite suteikti galimybę per save veikti, bet dažniau jūs suteikiate galimybę veikti per save astralinio plano būtybei.
Kur kriterijus? Kaip suprasti ir atpažinti?
Jūs žinote, kad tam, jog Aukštosios Kosminės Būtybės galėtų per jus veikti, jūs turite atsisveikinti su didesne savo ego dalimi ir pradėti ištikimai tarnauti Kosminei Hierarchijai.
Tam, kad atiduotumėte save astralinio plano būtybių vergystei, apskritai nereikalingi jokie jūsų pasiekimai, išskyrus jūsų ego norą save išaukštinti.
Labai daug žmonių, prisiskaitę įvairios paviršutiniškos literatūros, įsivaizduoja esantys labai didingos būtybės, užimančios labai aukštą padėtį Kosminėje Hierarchijoje.
Šie žmonės taip užsižaidė savo žaidimuose, kad jau nesugeba atpažinti. Maža to, jie net nesistengia kažką atpažinti, nes yra įsitikinę savo išskirtinumu ir didybe.
Tačiau juos supantiems žmonėms jau po keleto bendravimo minučių tampa aišku, su kuo turi reikalą. Todėl mes prašome ugdyti atpažinimo dovaną jumyse pačiuose. Todėl mes sakome jums visų pirma atsikratyti savo ego. Todėl, kad jūsų ego trukdo jūsų atpažinimui, jūsų įžvalgumui ir jūsų tarnavimui.
Labai gaila tų individų, kurie nuėjo savęs išaukštinimo keliu. Tačiau tai jų pasirinkimas. Ir jie pasirinko tai, ką norėjo pasirinkti. Jūsų iliuziniam pasauliui būdinga tai, kad kiekvienas gauna, ko jis siekia. Ir jeigu jūs norite tapti Aukštąja Kosmine Būtybe, tai jūs ja būtinai tapsite. Ir iš subtiliojo plano gausite visus ženklus, kad jūs esate ši Aukštoji Kosminė Būtybė. Reikalas tas, kad jūsų motyvas iš pat pradžių buvo neteisingas. Jūs norėjote tapti galinga būtybe.
O tikrasis motyvas turėjo būti tapti pačia nuolankiausia būtybe, visų gyvų būtybių, gyvenančių Žemėje, tarnu. Tikrasis motyvas būtų atsilaisvinimas nuo ego ir noras padėti visoms gyvoms būtybėms.
Todėl jums netgi nebūtina kreiptis į kitus žmones patvirtinimo jūsų, kaip jūs manote, kosminių pasiekimų. Jums paprasčiausiai būtina atsakyti į klausimą, koks buvo jūsų motyvas, kai pradėjote studijuoti ezoterinę literatūrą. Ar norėjote gauti kažką sau, ar norėjote viską atiduoti tarnavimui gyvybei?
Dieviškasis mokslas iš pirmo žvilgsnio atrodo labai paprastas, bet labai daugelis taip toli nueina į melagingų supratimų ir žinių labirintus, kad jiems pasidaro sudėtinga net gauti mūsų pagalbą.
Todėl mano patarimas jums: visada, prieš įsigilindami į kokį nors naują mokymą ar sekdami kokia nors praktika ar išoriniu mokytoju, įdėmiai išanalizuokite motyvą, kuris jus veda. Todėl, kad pagal savo vibracijas ir pagal savo vidinius norus, kurie jus veda, jūs prisitrauksite prie tos žmonių grupės, prie to mokytojo, kurie jus paprasčiausiai aprūpins viskuo, kas jums būtina tam, kad pasiektumėte savo tikslus. Ir niekada nieko išorėje nekaltinkite, kad patekote į sektą arba kažkieno įtakon. Todėl, kad tik jūs patys atsakingi už viską, kas jums įvyksta.
Jūs atėjote į šį pasaulį, kad gautumėte atpažinimo dovaną. Atpažinimą Gėrio nuo Blogio, realybės nuo iliuzijos.
Patys priimkite savo pamokas. Ir prisiminkite, kad mes galime jums padėti tik tada, kai jūs mūsų prašote pagalbos.

AŠ ESU Šiva, ir aš atėjau duoti labai svarbių pamokymų.