Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šiva > Aš siūlau jums šią metodiką ti... >

Aš siūlau jums šią metodiką tikėdamas, kad galėsite ją panaudoti savo kasdienėje dvasinėje praktikoje

AŠ ESU Šiva, vėl atėjęs!
AŠ ESU Šiva, – atėjau!
Aš atėjau ir džiaugiuosi mūsų nauju susitikimu per mano pasiuntinį!
Mums baigus pavasario diktavimų ciklą, subtiliajame pasaulyje įvyko keletas svarbių įvykių ir tarp jų svarbiausia tai, kad Žemės žmonija pradėjo pasiduoti pastangoms, kurias mes dedame nepavargdami, ir pradėjo judėti tuo evoliucijos keliu, kuris buvo suplanuotas. Prieš kurį laiką nei vienas Pakylėtasis Valdovas nebuvo tikras, kad bus įmanoma Žemėje įvykdyti reikalingus pokyčius. Dabar mes užtikrintai konstatuojame tą faktą, kad mums viską pavyko padaryti, kad žmonija galėtų sugrįžti į evoliucinį vystymosi kelią ir harmonizuotų dalį praeityje iškreiptų energijų. Dabar mums reikia nemažinti tempų. Ir aš atėjau, kad nukreipčiau jus tolesniems darbams, duoti nurodymų tiems, kas sugeba juos priimti.
Dabar svarbiausias dalykas žmonijai yra harmonizavimas. Harmonizavimu aš vadinu priemonių ir metodų visumą, kurie padės išlyginti sąmonės vystymosi tempus skirtingose Žemės vietose, skirtingose šalyse ir žemynuose. Jūs žinote, kad mūsų laiškai labai sėkmingai plinta Eurazijoje. Bet yra ir kiti žemynai. Ir ten apie mūsų laiškus ir apie naują Mokymą, kurį mes duodame, mažai kas žino.
Todėl yra du keliai harmonizuoti situaciją planetoje. Pirmas kelias yra sustiprinti mūsų laiškų platinimą kituose kontinentuose, ir visų pirma Amerikoje. Antras kelias paprastesnis ir kartu sudėtingesnis, nes jis reikalauja iš jūsų pasišventimo ir atitinkamo dvasinio įdirbio. Šis kelias numato pravesti atitinkamą dvasinį darbą subtiliajame plane. Dabar aš jums nurodysiu, – kokį būtent.
Kiekvieną kartą, kai jūs skaitysite mūsų laiškus, įsivaizduokite tų žemynų šalis, kurių mūsų laiškai kol kas nepasiekia. Įsivaizduokite Afriką, Ameriką, Australiją. Ir kiekvieną kartą vizualizuokite šių šalių atstovus, kaip jūs bendraujate su jais ir duodate jiems supratimą apie tą Mokymą, kurį mes duodame jums diktavimuose. Jeigu tarp jūsų pažįstamų yra žmonių, kurie gyvena šiuose žemynuose, prašau, vizualizuokite šiuos žmones ir mintimis papasakokite jiems apie savo gautas žinias, kalbėkitės su jais mintimis. Pasistenkite savais žodžiais paaiškinti gauto Mokymo pagrindus. Tokiu būdu bus pasiektas tikslas, ir žmonių, gyvenančių šiuose žemynuose, sąmonę palies mūsų permainų energija, ir jiems prabus noras skaityti mūsų laiškus bei įsisavinti juose esančią informaciją. Netgi jeigu šių žmonių išorinė sąmonė neatsilieps į jūsų atliekamą darbą, subtilieji kūnai gaus tą poveikį, kuris būtinas pokyčiams. Ir esmė, pagrindas pokyčiams bus padėtas jūsų ir mūsų pagalba.
Aš duodu jums šią metodiką ir jūs ją galite panaudoti darbui su tais žmonėmis, nuo kurių daug kas priklauso tose šalyse, kur jie gyvena. Tai gali būti žymūs valstybės veikėjai, artistai, mokslo ir kultūros atstovai. Jūsų sąmonė pasufleruos jums, su kuo ir kaip galite dirbti. Aš siūlau jums šią metodiką tikėdamas, kad galėsite ją panaudoti savo kasdienėje dvasinėje praktikoje. Prieš pradėdami savo vizualizacijas, prašau, pasirūpinkite tuo, kad jūs patys būtumėte harmoningos sąmonės būsenos. Kad jūsų nejaudintų jūsų smulkūs buitiniai ir kiti kasdieniai rūpesčiai. Pasirūpinkite savo vidinės erdvės švara todėl, kad jūs perduosite savo vidinę būseną tiems žmonėms, su kuriais dirbsite per atstumą.
Kuo švaresni jūsų ketinimai ir kuo pakylėtesnė jūsų būsena, tuo geresnių rezultatų pasieksite. Aš noriu jus įspėti apie dar vieną svarbų momentą. Jeigu jūsų būsena neharmoninga ir motyvai nešvarūs, tai ta energija, kurią įdėsite į šį savo darbą, gali sukurti jums karmą, kurią vėliau patys turėsite atidirbti. Visada prisiminkite, kad karmą sukuria ne tik jūsų elgesys ir veiksmai, bet ir jūsų mintys ir jausmai. Todėl aš kreipiuosi į jus dabar tikėdamasis, kad jau esate perskaitę visus diktavimus, kuriuos mes davėme per savo pasiuntinį, ir jūsų sąmonė visiškai paruošta šiam atsakingam darbui, kurio mes jūsų prašome.
Aš kalbu su jumis kaip su lygiomis sau būtybėmis, sugebančiomis suprasti mūsų problemas ir paaukoti savo smulkius dabartinius interesus dėl Visuotinės Gerovės, dėl gimtosios planetos suklestėjimo.
Visada prisiminkite, kad nėra jūsų planetoje priešų, yra tiktai žmonių, aptemdytų nekokybiškų sąmonės būsenų, tarp jų neišmanymo.
Neišmanymas ir žinių nebuvimas yra tie priešai, su kuriais jums teks susikauti. Todėl neškite Žemės planetos žmonėms žinių Šviesą. Prieikite, uždekite fakelus ir neškite Šviesą tiems, kam jos trūksta.
Lygiai tokiu pat principu galite dirbti su savo giminaičiais, kuriems trūksta žinių, kurie dėl kažkokios priežasties nenori patys dėti pastangų joms gauti. Padėkite jiems. Papasakokite jiems apie Mokymą. Papasakokite jiems mintimis tada, kai esate geros, harmoningos vidinės būsenos. Ypač tai liečia jūsų artimiausius gimines, su kuo esate karmiškai susiję. Pasistenkite duoti jiems žinių minčių ir jausmų lygyje. Nesivaržykite savo artimiesiems pasiųsti Meilę. Todėl kad niekas taip gerai neveikia žmonių sielų, kaip kasdienis jų laistymas jūsų širdžių Meilės energija.
Aš džiaugiuosi nauju susitikimu su jumis šią dieną. Ir aš tikiuosi, kad šis susitikimas ir mūsų pokalbis buvo naudingi jums. Aš linkiu jums sėkmės jūsų Kelyje!

Visada su jumis, AŠ ESU Šiva!