Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šiva > Mes ieškome tų, kurie sugeba i... >

Mes ieškome tų, kurie sugeba išeiti savo sąmonėje už jus supančios iliuzijos rėmų

AŠ ESU Šiva, vėl pas jus atėjęs per savo pasiuntinį.
Išsaugokite savo širdyse rūpestį dėl pasaulio ir taikos. Įsigilinkite į šios frazės esmę. Ši frazė kalba apie taiką ar ramybę jūsų širdyse ir ši frazė kalba apie rūpinimąsi viskuo, kas jus supa. Ir iš tikrųjų, viskas, kas jus supa, priklauso nuo to, kas vyksta jūsų viduje. Jūsų priklausomybė nuo jūsų vidinės būsenos yra absoliuti. Ir nėra nieko jūsų išorėje, kas galėtų daryti įtaką jūsų vidinei būsenai, jeigu pasiekiate savo minčių ir jausmų valdymo tobulumą.
Koks didelis sąmonės lygio skirtumas egzistuoja Žemėje. Jūs žinote, kad daugeliui žmonių, kurie gyvena Žemės planetoje, tai, ką aš ką tik pasakiau, neturi jokios prasmės. Ir ta gili informacija, kuri yra šiose frazėse, praeina šalia jų sąmonės, nepalikdama nei mažiausio pėdsako.
Kodėl? Todėl, kad jų sąmonės lygis ir jų vibracijų lygis neduoda galimybės pagauti šių žodžių prasmės. Tik tie žmonės, kurių vibracijos yra pačiame viršutiniame diapazone, leidžiamame jūsų oktavai, sugeba atsiliepti į šiuos žodžius ir persisunkti jų prasme.
Iš tikrųjų, viskas, kas jus supa, yra didžiulė iliuzija, kuri egzistuoja ir yra palaikoma tik jūsų sąmonės dėka, tiktai dėl to, kad esate jūsų pasaulyje, ir tai, kas jus supa, sukelia jūsų susidomėjimą. Kur nukreiptas jūsų dėmesys, ten teka jūsų energija. Jūsų energija teka ten, apie ką galvojate, ten, kas jums kelia susidomėjimą.
Įsivaizduokite, kad tuo pat metu visi žmonės prarastų susidomėjimą juos supančia tikrove. Jums ir visiems tuo pat metu dingtų noras valdyti jūsų pasaulio daiktus, turėti šiuos daiktus. Jūs prarastumėte susidomėjimą siekti malonumų jūsų pasaulyje. Tai nereiškia, kad prarastumėte egzistavimo prasmę. Tiesiog jūsų egzistavimo prasmė persislinktų į kitas oktavas, subtilesnes ir gracingesnes.
Kas tokiu atveju atsitiktų tam pasauliui, kuris jus supa?
Šis pasaulis nustotų egzistavęs ir palengva ištirptų kaip miražas.
AŠ ESU Šiva. Ir aš pas jus ateinu todėl, kad viena iš funkcijų, kurias aš vykdau šioje Visatoje, yra ta, kad aš sutraukiu pasaulius. Aš esu iliuzijos griovėjas. Ir aš valdau iliuzijos sutraukimo procesą.
Atėjo momentas, kai jūsų sąmonė turi būti apgręžta veidu į realybę tam, kad iliuzija nustotų egzistavusi.
Jūs manote, kad mano apsilankymai pas jus ir mano pokalbiai su jumis per mano pasiuntinį yra atsitiktiniai. Ne, tiesiog atėjo momentas, kai iš pradžių nedidelis kiekis individų, esančių įsikūnijime, o vėliau vis daugiau ir daugiau individų sugebės suvokti šią mūsų duodamą naują informaciją.
Jūsų pasaulis panašus į malkų krūvą. Pakanka prikišti degtuką ir uždegti keletą sausų malkų ir visa krūva bus apimta ugnies. Dabar mes ieškome tų iš jūsų, kurie sugeba degti. Nes ne visos malkos dar pasiruošusios. Daugelis dar drėgnos. Bet kai vis didesnis ir didesnis žmonių kiekis sugebės įsisavinti mūsų vibracijas ir naują informaciją, kurią mes duodame, visas pasaulis bus apimtas ugnies ir iš viso jūsų iliuzinio pasaulio neliks nei pėdsako. Kosminiais matais šis procesas užims visai nedaug laiko.
Todėl mes tarp jūsų ieškome tų, kurie sugeba nešti ugnį, Šviesą, energiją, mūsų vibracijas.
Todėl mes kalbame apie tai, kad tie, kurie ir toliau kabinasi savo sąmone už to pasaulio, kuris jus supa, priklauso praeičiai.
Visada būna žmonių, kurie linkę ginti tai, kas sena, dėl savo mąstymo konservatyvumo ir savo sąmonės atsilikimo. Ir visada yra žmonių, kurie veržiasi į tai, kas nauja. Tokių žmonių mes ieškome. Tarp jūsų mes ieškome tų, kas sugeba suvokti naują mąstymą ir naują sąmonę. Mes ieškome tų, kurie sugeba savo sąmonėje išeiti už jus supančios iliuzijos ribų.
Pakilti aukštyn. Į subtiliuosius pasaulius. Į žvaigždžių pasaulius.
Palikti ribotą gimtosios planetos pasaulį ir išskristi iš lizdo į visatos platybes.
Mes ieškome drąsių ir veržlių.
Tų, kurie nebijo to, kas nauja ir neištirta.
Kas iš jūsų sugeba žengti į nežinomybę? Jūs žinote, kad tik tie žmonės, kurie savo sąmonėje sugeba įveikti trimačio pasaulio, kuris jus supa, ribotumą, sugeba pasiekti Aukščiausių Pasaulių pažinimą.
Gyvybė nesibaigia. Gyvybė begalinė. Gyvybė paprasčiausiai pereina į kitas formas.
Ir šis procesas panašus į amžiną judėjimą, amžiną sukimąsi. Niekada nenutraukiamą ir niekada nesustojantį.
Tik tas, kuris neperžiemojo nei vienos žiemos, negali patikėti, kad po žiemos ateis pavasaris, o paskui vasara.
Dabar jūsų egzistavimas Žemės planetoje primena egzistavimą labai atšiaurios žiemos, kurią jūs sukūrėte savo sąmone, sąlygomis.
Ir jūs turite suprasti, kad ši jūsų būsena laikina. Ir ji pasikeis.
Todėl mes kviečiame jus pakeisti savo sąmonę. Pasiruošti permainoms. Siekti pakylėtesnių būsenų.
Tai nereiškia, kad jūs neteksite tų džiaugsmų, kuriuos esate pripratę gauti jus supančiame gyvenime. Tiesiog jūsų suvokimas išlavės. Ir tie malonumai, kuriuos jūs sugebėsite jausti, viršys visus jūsų lūkesčius. Todėl, kad jokie žemiški malonumai negali susilyginti su tais malonumais, kuriuos jūs galėsite pajusti subtiliuosiuose pasauliuose.
Jūsų sąmonė keičiasi laipsniškai dėl to, kad tas sudėtingas etapas, kuriame yra jūsų civilizacija, būtų įveiktas kaip galima ramiau.
Bet jūs žinote, kad jeigu paukščiukas neskuba palikti gimtojo lizdo, tai rūpestinga motina pastūmėja jį į naują gyvenimą. Kad jis pajustų skrydžio laisvę. Bet tam būtina žengti pirmą žingsnį ir išeiti už savo žmogiškosios sąmonės ribų ir išmokti mąstyti kategorijomis, nesusijusiomis su jūsų pasauliu ir jūsų pasaulio apribojimais.

AŠ ESU Šiva. Ir aš atėjau, kad išmokyčiau jus, kaip sugriauti iliuziją savo sąmonėje.