Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šiva > Mokymas apie atsakomybę už gau... >

Mokymas apie atsakomybę už gautą Dieviškąją Energiją

AŠ ESU Šiva! AŠ ESU atėjęs pas jus per šį Pasiuntinį šią dieną.
AŠ ESU atėjau, kad dar kartą jums priminčiau apie dispensaciją, kurią aš jums daviau šių metų lapkričio 27 dieną.
Jūs turite dar kartą apmąstyti ir praktikoje panaudoti tą galimybę, kurią jums duoda Dangus. Nemanykite, kad tokios galimybės byrės ant jūsų kaip Dangiška mana. Mes duodame galimybę, paskui įdėmiai stebime, kaip jūs panaudojate dovanotą galimybę. Ir jeigu jūs tiek įklimpote į savo iliuziją, kad negalite įvertinti to, kas duodama, tai nėra prasmės jums daugiau duoti galimybių, žinių ir informacijos.
Supraskite, kad tai, jog Dangus dar kartą nusprendė kreiptis į Žemės žmoniją per šį Pasiuntinį, nėra eilinis įvykis, panašus į tuos atvejus, kai daugelis žmonių kreipiasi į Dievą ir gauna tam tikrus nurodymus ir pamokymus. Šiuo atveju mes nusiteikę dirbti su visu pasauliu. Ir mes vėl duodame savo žinių ir savo informacijos per savo Pasiuntinį.
Aš noriu, kad jūs suvoktumėte skirtumą tarp to, kaip kai kurie žmonės turi galimybę gauti tam tikros rūšies informaciją, nuskaitydami ją iš atitinkamų subtiliojo plano lygių, ir to, kaip mes duodame informaciją per savo pasiuntinius.
Yra didelis skirtumas. Visų pirma šis skirtumas susijęs su didesniu perduodamos informacijos patikimumu, nes informacijos perdavimas vyksta ne spontaniškai, kartkartėmis, o visiškai kryptingai. Informacijos perdavimui išeikvojama labai didelis kiekis Dieviškosios Energijos. Todėl vertinkite tai, kas duodama, ir nepamirškite apie atsakomybę, kurią jūs įgyjate iš karto, kai gaunate šią informaciją.
Jeigu nepanaudojate to, kas jums duodama, savo gyvenime, nesivadovaujate patarimais ir rekomendacijomis, kuriuos mes duodame šiuose diktavimuose per mūsų Pasiuntinį, tai jūs automatiškai kuriate karmą, nes nepanaudojate jums duotos Dieviškosios Energijos, esančios šiuose diktavimuose, pagal paskirtį.
O tikslas, su kuriuo mes duodame šią energiją, yra vienas. Mes norime pakylėti žmonijos sąmonę ir paruošti ją perėjimui į naują lygį, kuris atitiks naują kosminės evoliucijos etapą.
Todėl dar kartą gerai pamąstykite. Ir galbūt jums apskritai neverta skaityti šių diktavimų ir tai būtų jums geresnis sprendimas nei tai, kad imsite šių diktavimų energiją ir niekaip nepritaikysite tų rekomendacijų, kurios jums duodamos. Šiuo atveju jūs kursite nieko neveikimo karmą, apie kurią jums smulkiai papasakojo numylėtinis Kutchumi savo diktavime.
Jūs negalite imti energijos ir nepanaudoti jos tikslams, kuriems ji duodama. Šiuo atveju – pakelti žmonijos sąmonę ir kartu užkirsti kelią tiems kataklizmams ir stichinėms nelaimėms, kurie susiję su netobula žmogiškąja sąmone.
Bet turiu pasakyti, kad jeigu jūs gavote priėjimą prie šių diktavimų, skaitėte juos, tai reiškia, kad atėjo jūsų eilė tarnauti Žemės žmonijai. Ir jeigu dabar mesite skaityti šiuos diktavimus tikėdamiesi išvengti nieko neveikimo karmos, tai jūs pasirinksite ir šis pasirinkimas nuves jus nuo Kelio. Ir nežinia, kokia karmos rūšis bus jums sunkesnė.
Supraskite, kad Kosmose nėra nieko, kas nepaklustų tam Įstatymui, kuris egzistuoja šioje Visatoje. Ir atėjo ta riba, kai žmonija galėjo per daug laisvai naudoti Dieviškąją Energiją. Mes sakėme jums, kad laisva valia, kuri žmonijai buvo dovanota, apibrėžta laiko rėmų. Ir jeigu žmonija, priėjusi iki ribos, kuri buvo duota eksperimentuoti su laisva valia, pati negalės sugrįžti prie Įstatymo, egzistuojančio šioje Visatoje, laikymosi, tai ji bus šiurkščiai apsukta ir pamokyta, netgi jeigu dėl to prireiks apversti visą Žemę. Todėl būkite išmintingi. Ir stokite pagaliau ant tų kosminės hierarchijos laiptelių, kurie jus atitinka šiame evoliucinio vystymosi etape.
Kuo daugiau abejosite ir grįšite prie elgesio, susijusio su piktnaudžiavimu laisva valia, tuo griežčiau būsite pastatyti į tą kelią, kuris jums paruoštas ir kuris atitinka ateinantį kosminės evoliucijos etapą.
Jums gali pasirodyti, kad aš per žiaurus ir kad jus gąsdinu.
Taip, aš labai ryžtingas ir nesitaikstantis Valdovas. Aš nemėgstu juokauti ir aš nemėgstu, kai man nepaklūsta.
Ir aš darau tai, ką privalau daryti, nes mano statusas Kosminėje Hierarchijoje leidžia man su jumis kalbėti labai griežtai. Baigėsi tas periodas, kai mes galėjome jus įkalbinėti ir sakyti komplimentus. Dabar mes kalbėsime griežčiau ir šis griežtumas bei tvirtumas yra pateisinti ateinančių kosminių terminų. Ir jums bus geriau, jeigu aš jus kuo griežčiausiai išbarsiu, nei kad globalinis kataklizmas užgriūtų ant jūsų galvos pačiu nepalankiausiu metu.
Ir jeigu ne šio baisaus pasirinkimo tikimybė, kuri su kiekviena minute didėja, tai aš ir toliau galėčiau sakyti jums komplimentus ir apdovanoti jus mūsų dėmesiu bei mūsų dėmesio ženklais.
Dabar aš jums siūlau labai rimtai traktuoti tas galimybes, kurios jums buvo duotos numylėtinio Surijos ir numylėtinio Alfos diktavimuose.
Jums gali pasirodyti, kad to, kas jums siūloma, nepakanka išsaugoti planetos pusiausvyrą ir išvengti kataklizmo. Bet jeigu vos keletas šimtų arba tūkstančių žmonių visiškai nuoširdžiai atsilieps į mūsų šauksmą, tai aš jums garantuoju, kad rezultatas pasireikš labai greitai ir jis leis pašalinti tą pusiausvyros nebuvimą planetoje, kuris kol kas ir toliau didina įtampą.
Ir ypač svarbu padaryti šitai dabar, iki šių metų pabaigos.
Mes pradėjome naują diktavimų ciklą. Ir jūs matote, kad kiekviename diktavime mes perspėjame jus apie gresiantį pavojų. Ar neatrodo jums tai keista? Ir ar šitai nepaliudija to, kad laikas pagaliau ištrūkti iš savo iliuzijos ir užsiimti realiu darbu. Rinkitės, ar ruoštis šventėms, ar visiškai tvirtai ir ryžtingai įvykdyti tai, ką jus prašo padaryti Valdovai. Pakanka kitų žmonių, kurie įsiūbuos valtį šiomis švenčių dienomis. Kažkas turi saugoti pusiausvyrą. Ir jūs esate tie, kurie turi tai padaryti. Todėl, kad šiame pasaulyje nieko nebūna atsitiktinio. Ir tai, jog jūs skaitote šiuos diktavimus, reiškia, kad kaip tik jūs ir esate tie žmonės, į kuriuos atsižvelgia Dangus šiuo atsakingu periodu.

AŠ ESU Šiva! Ir aš manau, kad vienareikšmiškiau ir griežčiau apie aktualias užduotis vargu ar pasakytų koks nors kitas Valdovas.