Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šiva > Viešpaties Šivos pareiškimas... >

Viešpaties Šivos pareiškimas

AŠ ESU Šiva!

Aš atėjau! Aš turiu padaryti pareiškimą ir aš norėčiau, kad jūs su dideliu dėmesingumu ir pagarba įsiklausytumėte į tai, ką aš noriu jums pranešti.

Pirmiausia jums reikia dėti tam tikrų pastangų, kad išsilaisvintumėte nuo jus supančios iliuzijos. Jūs kalbatės su Dievu, todėl jūsų protuose ir širdyse turi būti tik Meilė ir Dėkingumas Dievui ir Aukščiausiajam įstatymui.

Jūs ir Dievas. Kaip dažnai jums pavyksta likti vienam prieš vieną su Dievu ir kalbėtis su Juo?

Manau, kad šiandieninė mūsų bendravimo patirtis stumtelės jus į tai, kad vis dažniau ir dažniau atsitrauksite nuo savo iliuzijos ir kalbėsitės su Dievu.

Negalvokite, kad Dievas priartės prie jūsų tada, kai esate įsitraukę į sumaištį. Nemanykite, kad jums pavyks išgirsti Dievo balsą, kai esate įnikę į žmogiškuosius reikalus.

Yra esminis skirtumas tarp to plano, kuriame esate jūs, ir to plano, kuriame esu aš. Ir tam, kad prisiartintumėte prie manęs, jums reikia pasinerti į mano pasaulį. Suprasti mane galima tik tada, kai jūs galite pakelti vibracijas iki to lygio, kuriame esu aš. Todėl dabar aš atėjau pas jus tam, kad priminčiau, jog jūsų dispozicijoje liko ne tiek daug laiko. Jūs turite visiškai atsakingai priimti tai, kad planetoje vyksta esminiai pokyčiai. Ir šitie pokyčiai neleis jums daugiau gyventi taip, kaip žmonija gyveno iki šiol.

Viskas, kas jus supa fiziniame pasaulyje, neturi nė mažiausios reikšmės dvasiniame pasaulyje. Ir aš atėjau pašaukti jus į dvasinį pasaulį, kuriame egzistuoja visiškai kitos vertybės. Supraskite, kad iki tol, kol esate prisirišę prie iliuzinio pasaulio, jūs negalite kilti aukščiau. Ir tie iš jūsų, kurie savo sąmonėje pasirengę prisiliesti prie Aukščiausių pasaulių, – jums nėra ko liūdėti ir jums nėra ko bijoti, todėl, kad jūsų siela pasirengus pertvarkymams ir su džiaugsmu priims tuos pokyčius, kurie prasidės. Aš dėl jūsų nesijaudinu.

Bet yra tos sielos, kurios nepasirengusios perėjimui, kurios tingi keisti sąmonę ir delsia keisti save. Jos neskuba skirtis netgi su tokiais įpročiais kaip rūkymas, mėsos ir alkoholio vartojimas. Kaip daugelis iš jūsų priklausomi nuo tokių dalykų…

Jums nepavyks pereiti į Naują pasaulį ir išsaugoti savo prisirišimus. Būtent į jus aš atėjau šiandien kreiptis. Jums reikia suprasti, kad laiko nebeliko. Šuolis į būsimą pasaulį gali įvykti kiekvienu momentu. Nedėkite ant svarstyklių lėkščių Dievo ir Mamonos ir nebandykite spėti, kaip viskas bus ir kaip viskas įvyks. Jums neskirta savo žmogiška sąmone suprasti Dievo sumanymo. Jums reikia tik paklusti Jo Įstatymui ir be baimės sekti Dievu.

Todėl, kad jums tai – vienintelė išeitis iš aklavietės, į kurią patys save įvijote. Į jus aš kreipiuosi ir jums duodu dar vieną šansą.

Liaukitės mėtęsi, liaukitės blaškęsi ir bėgioję. Jūsų sąmonės būsena nulems jūsų ateitį. Jūsų sąmonės būsena, kurią galėsite išlaikyti ramybėje, nepaisydami to, kas vyksta ir nulems tai, kas aplink jus vyks.

Savo ištikimuosius aš prašyčiau kartoti mantrą: OM NAMAH ŠIVAJA, bet kadangi nedaug liko mano tikrų sekėjų pasaulyje, tai geriausia išeitis jums būtų saugoti labiausiai pakylėtą sąmonės būseną, kuri tik jums prieinama. Jūs galite įgyti savo nemirtingumą ir pereiti į Naują pasaulį tik saugodami vidinę ištikimybę Dievui ir Aukščiausiam Įstatymui.

Už tuos iš jūsų, kas skaitydami mano laišką jaučia pašaipą, abejones ir jūsų kūniškam protui būdingą kritiką, aš nelaiduoju. Ir jūsų išsigelbėjimą aš atiduodu į jūsų pačių rankas.

Pasaulyje liko ne taip daug žmonių, kurie turi būti ir gali būti išgelbėti. Kiti žmonės patys renkasi ar jau padarė savo pasirinkimą.

Kosminiai terminai, kad ir kokie jie atrodytų ilgi iš žmogiškojo lygio, visgi turi pradžią ir pabaigą.

Todėl šiandien, kaip ir prieš mėnesį*, aš atėjau turėdamas vienintelį tikslą – duoti jums galimybę išsikapanoti iš iliuzinio pasaulio voratinklio ir atidaryti duris į Dieviškąjį pasaulį.

Dabar atėjo laikas. Rytoj gali būti per vėlu.

AŠ ESU Šiva, aš viską pasakiau!* „Jūs dalyvaujate gimstant naujiems santykiams kiekvienoje planetos veiklos sferoje“, Viešpats Šiva, 2009 04 22.