Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šiva > Aš atėjau sugriauti jūsų sąmo... >

Aš atėjau sugriauti jūsų sąmonėje visas dogmas

AŠ ESU Šiva!
AŠ atėjau!
Kaip ilgai man nebuvo suteikta galimybė bendrauti per šį pasiuntinį.
Aš visuomet jūsų paslaugoms, bet, labai gaila, jūsų pasaulis nelabai garbina mane. Yra ištikimų tarnautojų, bet jų mažai ir jie gyvena mano mylimoje Indijoje.
Tarp Vakarų žmonių labai retai gali rasti man ištikimų ir įsisavinančių mano energiją bei mano vibracijas žmonių.
Mano energiją ir mano vibracijas jūs labai sunkiai pakeliate. Todėl, kad aš visas – nepertraukiamas judėjimas. Aš ugnis ir vanduo, ir oras. Aš visas nepertraukiamame judėjime, nepaliaujamame šokyje.
Na ką gi, mes su jumis pradėsime šiandieninį pokalbį. Aš truputį nukrypau. Aš perteikiau jums savo būseną. Ir dabar jūs galėsite geriau įsisavinti tą informaciją, kurią aš jums pasakysiu.
Mes laimingi, kad mums pavyko pratęsti darbą per savo pasiuntinį Rusijoje. Aš visuomet kalbėjau jums apie tai, kad ši šalis turi milžinišką ir dar visiškai neatskleistą dvasinį potencialą.
Rusija yra pasirengusi ištekėti nuotaka. Ir įvairūs dvasiniai judėjimai ir mokymai mėgina įsikurti jos namuose. Tačiau tas Mokymas, kuris turi ateiti į Rusiją ir turi ten apsigyventi, dar tik pradeda leisti savo šaknis. Sėkla dar yra žemėje ir daigų dar nematyti.
Tačiau pats svarbiausias procesas įvyko. Sėklos pasėtos, dirva patręšta ir palaistyta.
Ir dabar visiems mums belieka tiktai laukti želmenų: kada Rusijos gyventojų sąmonėje sudygs nauja sąmonė.
Mes atlikome milžinišką paruošiamąjį darbą. Mes sugriovėme senų religijų dogmas ir apgynėme Rusiją nuo įvairių įtartinų dvasinių jaunikių įsiviešpatavimo.
Rusija, nepaisant jos nenuspėjamumo, turi įgimtą išrankumą ir dvasinį tyrumą. Todėl mes laukiame ir įdėmiai stebime visus procesus, vykstančius šioje šalyje.
Nauja sąmonė, naujas dvasinis Mokymas ateis tyliai ir nepastebimai, ir jis jau pradėjo pasireikšti.
Jis neateis triukšmingai ir garsiai per žmogų arba organizaciją. Naujasis dvasinis Mokymas ateis per žmonių, kurie gyvena šioje didžioje šalyje, širdis.
Negalvokite, kad laikas dar neatėjo ir negalvokite, kad nieko nevyksta. Visi svarbiausieji paruošiamieji procesai įvyko ir subtiliajame plane, ir fiziniame plane.
Šimtai ir tūkstančiai žmonių mūsų yra paruošti tam, kad priimtų į savo širdis naują sąmonę, naują mąstymą, naują Mokymą.
Taurės paruoštos. Ir mes stengiamės įlieti į kiekvieną paruoštą taurę tiek energijos, kiek tik ji gali sutalpinti.
Kai tik mes pripildysime taures tų nedaugelio, daugelis kitų galės prisiliesti prie mūsų Mokymo ir gerti mūsų Šviesą tiesiogiai, susitikdami su mumis ir bendraudami su mumis, Pakylėtaisiais Valdovais.
Mes galėsime prieiti labai arti tose Rusijos vietose, kurios dar yra laisvos ir švarios, ir neapgyvendintos. Rusija turtinga šalis. Ir mes galėsime padaryti šią šalį dešimteriopai, šimtą kartų turtingesnę, kai tik mūsų Mokymas įsiskverbs į kritinio procento šios šalies gyventojų sąmonę. Visa šalis atsivers ir apmirs laukdama stebuklo, to stebuklo, kurį visi žino būsiant ir kurio visi laukia.
Ir tas dvasinio atsinaujinimo ir dvasinio augimo stebuklas pasirodys taip greitai, kaip bambuko ūgliai iš po žemių. Visi žinote, kad bambukas labai ilgai miega žemėje, augindamas savo šaknų sistemą, bet ateina terminas ir augalas padaro galingą šuolį – per keletą dienų išauga keletą metrų į viršų.
Štai taip įvyks ir su Rusija. Ji miega ir saugo savo skaisčią sąmonę iki to laiko, kol ateis momentas ir sudygs sėklos, mūsų pasėtos per šį pasiuntinį ir per daugelį kitų.
Vienintelis Tikėjimas ir vienintelis Mokymas, kada nors egzistavęs Žemės planetoje, – tai tas Mokymas, kurį davėme mes, Pakylėtieji Valdovai. Tikėjimai ir srovės vadinosi įvairiai, buvo iškraipoma duodamo dalyko prasmė, bet mes visuomet duodavome vieną ir tą patį Mokymą.
Atėjo momentas, kada visi jūs privalote pakilti virš tų religinių dogmų ir rėmų, kuriais jūs tikėjote šimtmečiais. Jūs privalote savo sąmonę pakelti tiek, kad visi rėmai ir visi barjerai nustotų egzistuoti jūsų sąmonėje. Jūs privalote pakilti ant tos pakopos, nuo kurios matoma ne tik visų religijų, egzistuojančių pasaulyje, vienybė, bet ir vienybė visų žmonių, kurie gyvena Žemės rutulyje.
Tiktai jūsų sąmonės ribotumas trukdo jums.
Aš atėjau sugriauti jūsų sąmonėje visas dogmas ir viską, kas šimtmečiais trukdė jums pamatyti Dievo veidą, ne nupieštą ant bažnyčių sienų, o žvaigždėtame danguje, debesyse...
Aš atėjau ir aš sugrioviau viską, ką galima buvo sugriauti jūsų sąmonėje vienu metu, nepažeidžiant jūsų gyvenimo ritmo.
Pernelyg daug energijos jūs dar nepakelsite.

Aš buvau su jumis šią dieną! AŠ ESU Šiva!