Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šiva > Jums reikia prisiminti, kad sv... >

Jums reikia prisiminti, kad svarbiausia jūsų gyvenime yra Dievas

AŠ ESU Šiva!
Aš vėl atėjau! Kaip visada, Dangaus malonė vėl suteikė žmonijai galimybę pateisinti į ją sudėtas viltis.
Mes visi dėmesingai sekame tai, kas planetoje dabar vyksta. Ir paslaptis ta, kad Žemė gavo naują Dieviškosios energijos porciją. Ir mes kruopščiai stebime tą poveikį, kurį ji padarys Žemės planetos žmonijai. Ar žmonija ir toliau tęs savo kelią į niekur, ar ji pagaliau susiprotės ir laikysis Didžiųjų žmonijos Mokytojų, kuriems ir aš turiu garbės priklausyti, patarimų.
Ne taip jau dažnai aš turiu galimybę duoti savo laiškus. Todėl kiekvieną kartą stengiuosi įdėti į savo laišką kiek galima didesnį energetinį impulsą, kuris jus paskatintų prabusti ir vystytis pirmyn kylančia evoliucijos spirale.
Jūs pastebėjote, jog naujas diktavimų ciklas, kurį mes duodame per mūsų pasiuntinį, neduoda didelio maisto protui, kūniškajam protui. Mes pradėjome veikti subtiliau, kad pažadintume tuos individus, kurie sugeba atsiliepti į naujas energijas. Subtilesnes energijas.
Pirmas mūsų laiškų klodas pažadino tam tikrą skaičių individų. Ir dabar pradėjo eiti kitos energijos, skirtos kitam žmonių lygiui.
Mums reikalingi tie patys geriausieji, kurie dabar yra įsikūnijime. Praėjusiuose įsikūnijimuose jūs turėjote Tarnavimo patirtį ir daugelis iš jūsų ištikimai tarnavo Hierarchijai netgi ne vieną įsikūnijimą. Supantis fizinis pasaulis pasikeitė, bet jums reikia prisiminti savo misiją ir, gavus šių laiškų impulsą į savo širdį, įveikti išorines aplinkybes, numesti nuo savęs visa tai, kas trukdo jūsų Tarnavimui.
Jums sunku ir daugelis save jau apsunkino karminiu bagažu, kurį reikės vilkti su savimi iki dabartinio įsikūnijimo pabaigos. Tačiau yra tų, kurie niekaip savęs neapsunkino, bet supančioje iliuzijoje bando rasti maisto savo sielai. Šie žmonės arba bėgioja iš vieno mokymo į kitą, arba keičia darbą, bandydami rasti kažkokį pasitenkinimą išorinėje, pasaulietiškoje, veikloje.
Visa tai tuštybė. Jūs jau gavote pasaulietinio darbo patirtį daugelyje praėjusiųjų įsikūnijimų. Jums reikia prisiminti, kad svarbiausia jūsų gyvenime yra Dievas. Ir visą be likučio gyvenimą skirti tik Dievo planams vykdyti.
Negali būti taip, kad jūs tarnaujate Dievui ir tuo pat metu paliekate sau kažkokią išorinio pasaulio veiklą, bandydami gauti dar kažkokią patirtį, įgyti eilinį žaisliuką. Jums tai yra didelis žingsnis atgal. Nežiūrėkite į jus supančius žmones. Jie, palyginus su jumis, yra lopšelio grupėje, o jūs tuo metu jau baigėte universitetą. Jums reikia suprasti, kad pagrindinis ir lemiantis yra sąmonės lygis, o ne išoriniai pripažinimo ar gerovės atributai, kurie šiuo momentu priimti jūsų pasaulyje. Yra amžinosios vertybės, o yra iliuziniai kas minutės pomėgiai.
Jūs man primenate suaugusius dėdes ir tetas, kurie atsisėdo smėlio dėžėje ir bando statyti smėlio pilis bei daryti smėlio formeles.
Prabuskite. Yra realūs dalykai, kuriuos jūs turite daryti ir kurie atitinka jūsų sąmonės lygį.
Kuo toliau atidėliosite savo galutinio apsisprendimo priėmimą ir bandysite slėptis už įvairių iliuzinio pasaulio veiklos rūšių, tuo skausmingiau bei sunkiau išblaivėsite, kai jūs galbūt netgi ir vieną šių metų dieną prabusite ir galėsite pajausti amžinybės kvėpavimą.
Visą savo gyvenimą reikia skirti Tarnavimui. Tie, kurie šito negali, nepasiekė jūsų sąmonės lygio.
Kiekvienas yra ant savo sąmonės išsivystymo laiptelio, bet jeigu neužimsite jums priklausančio laiptelio, tai visi kiti fiziniame plane neturės sektino pavyzdžio.
Žemės rutulyje gyvena milijardai žmonių. Tačiau tik vienetai ryžtasi šturmuoti Džomolungmą, aukščiausią pasaulio viršūnę. Likusieji per televizorių linkę žiūrėti pasilinksminimo programas, pakeičiančias jiems realų gyvenimą.
Visada jūsų gyvenime yra vietos žygdarbiui. Žygdarbį atliekate tada, kai kiekvieną dieną Žemėje darote Dievo darbus, nepaisydami bet kurių išorinių aplinkybių, nepaisydami blogos savijautos, nepaisydami ligų.
Tam, kad darytumėte Dievo darbus, nereikia lipti į Džomolungmos viršūnę. Jums reikia paimti pirmą darbą, kuris guli tiesiog prieš jūsų nosį ir pradėti jį daryti. Labai paprastą darbą. Ir jums gali pasirodyti, jog šis darbas nevertas to, kad jūs juo užsiimtumėte. Per smulkus ir nereikšmingas.
Tačiau supraskite – tada, kai su didžiule meile darote mažus darbus, kartu atveriate sau didesnio Tarnavimo galimybę.
Valdovai negali jums patikėti Brolijos darbų be kruopštaus išankstinio patikrinimo, kuris užima ne vienus ir ne dvejus metus. Ir netgi tada, kai jūs praėjusiuose įsikūnijimuose jau turėjote Brolijos pasitikėjimą ir vykdėte jos užduotis, šiame įsikūnijime jums reikės iš naujo užsitarnauti pasitikėjimą ir įrodyti, kad šio pasitikėjimo esate verti.
Daugelis iš jūsų ieško darbo, kurį jie galėtų dirbti. Daugelis ieško žmonių, su kuriais jie galėtų kažką dirbti. Patikėkite manimi, jums iš šito nieko nereikia. Jūs jau turite viską, kas būtina, kad pradėtumėte savo Tarnavimą. Dievas viskuo jau pasirūpino. Jums reikia tik atverti akis ir pamatyti tą darbą, kurį turite pradėti dirbti.
Mes vėl užmetame savo tinklus. Ir mes laukiame, koks laimikis bus šį kartą.

AŠ ESU Šiva!


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#36