Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šiva > Pokalbis apie Dievą >

Pokalbis apie Dievą

AŠ ESU Šiva, vėl atėjau duoti jums eilinio laiško.
Šiva AŠ ESU!
Aš atėjau tam, kad suteikčiau savo vizitą būtent metų pradžioje, tuo metu, kai daugelis iš jūsų susitelkę į ateities planus ir su nuostaba stebi, kaip keičiasi gyvenimas ir viskas, kas juos supa. Aš atėjau, kad dar kartą duočiau kryptį jūsų vidiniam darbui ir jūsų išoriniam darbui. Jūsų vidinis darbas su savimi visada yra tik vienas – savęs, kaip Dieviškojo pasireiškimo, realizavimas ir atsisakymas savo viduje visko, kas nėra Dieviška.
Kiekvieną kartą, kai bandote savo viduje rasti kažką, kas nerealu, ir bandote pastatyti šią savybę ant pjedestalo vietoj Dievo, šitai vadinasi atsitraukimu nuo Kelio. Ir visus tokius momentus jūs turite labai stengtis pastebėti.
Savo gyvenimuose jūs susidursite su savo artimųjų, savo sutuoktinių, savo vaikų, žmonių, kuriuos mylite, sudievinimu. Savo gyvenimuose susidursite su daiktų, prabangos dalykų, pinigų sudievinimu. Jūs susidursite su valdžios ir jėgos sudievinimu. Daug ką jūs statysite ant pjedestalo ir šį fetišą garbinsite kaip Dievą.
Tačiau praeis daug laiko, ir jūs pradėsite suprasti, kad nėra nieko, kas galėtų užimti jūsų širdyje tikrojo Dievo vietą.
Kai kurie iš jūsų jau pradėjo suprasti šią paprastą tiesą. Ir kadangi per daug dievybių jūsų pačių arba jūsų gyvenimo aplinkybių buvo nuversta nuo savo pjedestalų, tai bijote dar kartą prarasti prisirišimą prie kažko. Ir todėl daugelis iš jūsų būgštaudami prieina prie tikrojo Dievo, paslėpto širdyje ir bandančio su jumis užmegzti kontaktą.
Nebijokite. Pagaliau, atėjo laikas, kai jums priklauso susitikti su realiu Dievybės pasireiškimu. Jums priklauso susitikti su Dievu savo viduje. Ir šitai įvyksta tik tada, kai jūs nuverčiate nuo pjedestalo vieną melagingą stabą po kito.
Nebijokite. Visada yra kriterijus, kuris leis jums atskirti tikrąjį Dievą nuo daugelio melagingų dievų ir deivių.
Ir jūs patys visada žinote, kada savo gyvenime susiduriate su tikraisiais Dievybės pasireiškimais.
Tada, kai jūs ramūs, susitaikę ir jūsų širdys pripildytos Dieviškosios ramybės, niekas jūsų pasaulyje nesugebės įtikinti, kad jūs radote netikrą Dievą.
Šito neįmanoma supainioti su niekuo. Tačiau daugelis iš jūsų vis dar ieško ir suranda melagingus dievus, melagingus stabus.
Kaip jums nepaklysti, kaip surasti vieną tikrąjį Dievą savo širdyje?
Tiesa yra ta, kad jūs nesugebėsite rasti tikrojo Dievo tol, kol neatsisakysite melagingų dievų ir bet kurių prisirišimų prie jūsų pasaulio. Jeigu bandysite rasti Dievą tam, kad realizuotumėte kažkokį savo siekį ar savo savybę, tai tikrojo Dievo rasti nesugebėsite. Tikrojo Dievo jūs negalėsite rasti tol, kol visa širdimi link jo nesiveršite. Tol, kol nesugebėsite atsisakyti bet kurio žmogiškojo siekio, taip pat ir siekio garbinti Dievą.
Šituo jums sunku patikėti ir tai suprasti, bet labai daugelis žmonių pakeičia tikrąjį tikėjimą Dievu į aklus dievybės garbinimus.
Išorinis Dievo garbinimas neturi nieko bendra su vidiniu Dievybės garbinimu. Ir išorinis Dievo garbinimas yra tik pirmas, pats pirmas žingsnis kelyje į tikrąją Dievybę, iškilmingai sėdinčią soste jūsų širdyje.
Kiekvienas iš jūsų turi ateiti pas Dievą. Kiekvienas iš jūsų neišvengiamai ateis pas savo Dievą, iškilmingai sėdintį soste jūsų širdyje. Tačiau kiekvienas iš jūsų ieškos daugelio dievų, kurie gyvena šventovėse ir bažnyčiose, pagodose (budistų šventovėse) ir mečetėse.
Jūs ilgai ieškosite savo Dievo. Tačiau vieną gražią dieną Jį surasite, kai jums atrodys, kad gyvenimas prarado bet kokią prasmę, kai niekas daugiau jūsų nesies su šiuo pasauliu. Jūs sėdėsite prie suskilusios savo gyvenimo geldos, šeimos arba darbo, arba kažko, kas buvo svarbu ir išėjo, gaisravietėje. Ir kai neliks nieko jūsų pasaulyje, kam jaustumėte prisirišimą, tuo momentu jūs su paskutine viltimi nukreipsite savo žvilgsnį į Dangų ir savo širdyje pasakysite:

„Viešpatie, padėk man, Viešpatie. Aš žinau, kad Tu esi. Aš žinau, kad Tu girdi mane. Aš tikiu Tavo Galybe ir Tavo gailestingumu. Aš myliu Tave, Viešpatie, ir aš tikiu, kad viskas, ką Tu su manim padarei, buvo reikalinga tik tam, kad aš pas Tave ateičiau. Atleisk man, Viešpatie, už viską, ką aš dariau dėl savo neprotingumo. Aš dėkoju Tau, Viešpatie, už Tavo pamoką ir už tai, kad Tu leidai man pereiti visus išbandymus ir juos garbingai išlaikyti. Padėk man, Viešpatie, įgyti Tave ir niekada gyvenime daugiau su Tavimi neišsiskirti.“

Ir tada jums pasirodys, kad Dangus atsivėrė. Jūs pajusite tai, ko savo gyvenime niekada nejautėte. Jūs suprasite, kad viską, ko siekėte, jūs jau turite ir visada turėjote. Ir visa tai yra jūsų viduje, jūsų širdyje, bet jūs šito nenorėjote matyti ir girdėti iki to savo gyvenimo momento, kol jūsų ausys pradėjo girdėti ir atsivėrė akys.
AŠ TIKIU IR VILIUOSI, kad kiekvienas iš jūsų arba jau jautėte, arba dar jaučiate tokį išgyvenimą. Ir aš tikiuosi, kad šis išgyvenimas paliks jūsų sieloje tokį neišdildomą pėdsaką, kad jūs visąlaik būsite sąskambyje su Dievu iki šio gyvenimo pabaigos. Ir kad ir į kokias sunkias savo gyvenimo situacijas papultumėte, jūs jau nekeiksite Dievo ir Jo nekaltinsite dėl savo bėdų ir nelaimių. Jūs suprasite ir įsisąmoninsite, kad dėl visų jūsų nelaimių ir bėdų buvote kalti tik jūs patys, nes buvote pilni pasididžiavimo ir neišmanymo. Ir neišmanymas buvo aptraukęs jums akis.
Aš džiaugiuosi, kad mūsų šiandieninis pokalbis įvyko. Ir aš džiaugiuosi, kad galėjau prinešti iki jūsų sąmonės tą būseną, kuri leis jums įveikti save ir pakilti pas Dievą.

AŠ ESU Šiva, to, kas jumyse nerealu, griovėjas