Urantija > Kalbu Jums Vėl > 153. Jūsų žemiškoji mylinti še... >

153. Jūsų žemiškoji mylinti šeima

Jeigu jūs norite atsiduoti savo žemiškosios šeimos griovimui ir paniekinimui, o dar blogiau jos naikinimui, Tėvo dvasia negali jums priešpastatyti nieko daugiau, kaip tik savo meilės jums siunčiamus virpesius, kad tik juos pajaustumėte ir nutrauktumėte bet kokias šeimą naikinančias pastangas. Tėvo dvasia jums dovanoja kuriančiąją meilės galią, kad jūsų šeima būtų ne stipri, o mylinti. Tik mylinti šeima yra kurianti šeima. Ir tada nebetenka prasmės jūsų dabar taip dažnai vartojamas žodis stipri. Tada jūsų šeima tiesiog tampa tokia, kokia ji ir turi būti – mylinti.

Stipri šeima yra jūsų sugalvota samprata, kaip pavyzdys tokiai šeimai, kurioje nėra meilės, kuri dėl meilės trūkumo nėra mylinti ir labai dažnai iš viso suyra. Tam, kad mėgintumėte kažkaip paaiškinti, jog toks kelias nėra geras, jūs pradėjote vartoti stiprios šeimos, darnios šeimos apibūdinimą. Tačiau, kada visos šeimos pasieks tokį dvasinio išsivystymo lygį, kad visi vyrai ir moterys bus atradę Tėvą savo viduje, kada jie tikrai sukurs šeimas ne dėl kokių nors išskaičiavimų, bet iš meilės Tėvui ir Jo dėka sutiktam kitos lyties žmogui, tada tokia šeima visada išliks mylinti ir tarnaujanti Tėvui ir kūrinijai, kartu su Tėvu kurdama naują gyvybę, savo vaikus, ir auklėdama juos Tėvo sūnumis ir dukromis. Tada nebebus tokio reiškinio, kaip šeimų žlugimas, neištikimybė. Dėl to tiesiog atkris toks šeimos apibūdinimas, kaip stipri.

Nors jūsų laukia labai tolimas kelias iki tokios mylinčios šeimos, nors iki to meto dar bus daug kančios ir skausmo akimirkų jūsų kūnui ir sielai, bet jūs turite jau dabar apsispręsti, kad galėtumėte pasirinkti Tėvo kelią, kuris ir priartins tokią kartą, kuri į jūsų kančias ir skausmus, paliktus tolimoje laiko praeityje, žvelgs su nuostaba ir liūdesiu, kad jų protėviai gyveno tokiomis sunkiomis sąlygomis vieni kitus apgaudinėdami, iškraipydami savo pačių vaikų auklėjimą, slėpdami nuo jų Tėvo meilę ir šviesą, ir net naikindami savo pačių šeimas. Jiems šitą suvokti bus neįmanoma, nes aplinkui vyraus Tėvo meilė, kuria spinduliuos vienas kitam vyras ir žmona ir jų vaikai.

Ir būtent jūs esate atsakingi, kad tokia karta išvystų pasaulį, kiek šita atsakomybė yra jau dabar jums suvokiama jūsų, kiekvieno, aukštesniojo aš viduje. Būtent šito jūsų vidinio aukštesniojo aš patyrimas ir veda į tai, kad mano bendravimo ir bendradarbiavimo su mano paties Partnere, Visatos Motina Dvasia, meilės principą, mums perduotą paties Tėvo, jūs taikytumėte savo žemiškosios šeimos kasdieniame gyvenime. Tik jis vienas atitinka Tėvo meilės įstatymą, galiojantį visoje kūrinijoje.

Tai, kad jūs esate materialūs mirtingieji, nesuteikia jums jokios išimties, kad savo gyvenime turėtumėte vadovautis kokiu nors kitokiu principu, jeigu norite ir siekiate darnos šeimoje ir visuomenėje.

Jums nelieka jokio kito kelio, kaip tik Tėvo meilės kelias savo pačių šeimoje. Ir kuo greičiau tą kelią pasirinksite, kuo greičiau pradėsite juo žengti, tuo greičiau atrasite Tėvą savo viduje, tuo greičiau jūsų šeimas užlies Tėvo meilės banga, tuo palaimingesnis bus jūsų asmeninis gyvenimas šeimoje. Ir tuo daugiau malonumo ir pasitenkinimo suteiksite ir mums, Visatos Motinai Dvasiai ir man. O taip pat ir Rojaus Trejybei – Visuotiniam Tėvui, Amžinajam Sūnui, ir Begalinei Dvasiai.

Visi jūsų meilės virpesiai, sklindantys iš atsivėrusių sielų, pasieks ir mus ir Rojaus Trejybę. Nė vienas, net mažiausias meilės virpesio subangavimas nepranyks. Jis ir toliau liks visatoje ir šildys ją. Dėl to jūs turite būti tikri, kad šitais Tėvo meilės virpesiais, kurie neturi nė šešėlio savanaudiškumo, jūs ne tik šildote vieni kitus iš vidaus, bet lygiai taip palaikote vieni kitų sveikatą, o tuos, kurie jų dar nejaučia ir turi fizinių negalių, ir gydote. Jūs šituos Tėvo meilės virpesius pavadintumėte stebuklingu eliksyru, kuris padaro tai, ko padaryti negali niekas kitas, kad ir kiek dėtų pastangų.

Štai kokią jūs galite kurti šeimą iš meilės Tėvui, o ne iš materialių ir savanaudiškų išskaičiavimų. Tokią šeimą, kurioje nebus negalavimų, kurioje nebus konfliktų, kurie ypač pažeidžia vaikų mąstymą ir jį labai susiaurina ir uždelsia, kurioje nebus nerimo ir baimės, kad vienas kitą galėtumėte sumenkinti ir paminti žmogaus orumą, kurioje nebus paslapčių, nes jos dabar yra vien tik dėl to, kad jūs vienas kitą apgaudinėjate ir tą apgavystę slepiate, tuo pačiu sukurdami nepasitikėjimą vienas kitu.