Urantija > Kalbu Jums Vėl > 59. Negyvos pamaldos >

59. Negyvos pamaldos

Atėjo laikas, kada jūs turite atsibusti ir patys pradėti susivokti, kad Dievas tikrai nėra tas ir toks Šaltinis, kuris jus visus, ir kiekvieną atskirai, baustų ir skaudintų, žeistų ir kankintų. Ir jeigu jūs po bažnyčios pamaldų neišeinate dar labiau mylintys žmones, ir visą kūriniją, dar didesnį atsidavimą jaučiantys Tėvui dėl patiriamos Jo meilės savo viduje, tai reiškia, kad šitoks meldimasis ir buvo tik negyvo ritualo atlikimas. Jūsų sielos jis visiškai nepagirdė gyvuoju Tėvo vandeniu. Šitoks meldimasis tik nuramino, o iš tikrųjų apgavo, jūsų protą, kad jūs pabendravote su Dievu, nes dalyvavote pamaldose, kurios ir buvo skirtos bendravimui su Dievu.

Po kiekvienų pamaldų jūs stebėkite save, ar jūs tampate geresni, gailestingesni, labiau vieni kitus mylintys. Ir ne tik savo materialios, žemiškos šeimos narius, bet ir visus kitus savo milžiniškos dvasinės šeimos, Tėvo šeimos, narius, kuriuos Jis visus myli vienodai, lygiai taip, kaip ir kiekvieną iš jūsų. Ir jeigu tokių pasikeitimų tikrai nejaučiate savo širdyje, tai ir reiškia, kad jūs tik atliekate vien tik negyvą ritualą, kuris ir negali jums suteikti gyvo ryšio su Tėvu realaus ir gyvo patyrimo, kurį pajaustų jūsų, kiekvieno, siela. Lygiai taip pat tai reiškia, kad jūs patys save apvagiate nuo didesnio savo augimo. Jūs iš savęs atimate savo paties tikrojo aš, kurį jums ir padovanojo Tėvas, realų ir palaimingą gyvenimą kasdien. Jūs net suvokti negalite, kaip jūs save žiauriai baudžiate. Tačiau dėl to jūs patys ir kenčiate.

Visi, be išimties, tie, kurie šitokių negyvų ritualų įtakoje yra įkalinę savo dvasios augimą, patiria ne gyvenimo džiaugsmą ir laisvę, ne jo teikiamų patyrimų pilnatvę ir palaimą, bet milžinišką nerimą ir baimę dėl bet kokių galimų nesėkmių, savo asmeninių ar savo žemiškos šeimos narių. Ir šitas skausmingas ir neramus gyvenimas yra jūsų pačių susikurtas, bet ne Tėvo jums suteiktas. Ir dėl to niekada nekaltinkite Tėvo, kad jis suteikia jums kančią ar skausmą, sunkų gyvenimą ir nusigręžia nuo jūsų, nesuteikdamas jokios pagalbos. Jūs patys savo tokiu negyvu ir netikru gyvenimu suteikiate visas neigiamas emocijas.