Urantija > Kalbu Jums Vėl > 86. Energetiniai virpesiai per... >

86. Energetiniai virpesiai perduoda informaciją per sąmonę ir pasąmonę

Kada tik jūs ieškote atsakymų savo viduje, tai nemanykite, kad jūs gaunate juos susigalvodami vien tik patys. Tai, ką jūs pasiimate iš savo ankstesnių perskaitytų knygų, girdėtų pasakojimų, ar bet kokių kitų informacinių šaltinių, kurie jau seniai buvo jūsų užmiršti, ir pati informacija lygiai taip pat tiek giliai nugrimzdo į pasąmonę, kad jūs nebeprisimenate, jog tokią informaciją esate turėję, jums net suteikia jūsų vadinamą de javu reiškinį, tarsi toje vietoje jau esate buvę, tarsi tai jums jau vyko. Ir šitą reiškinį daug kas mėgina aiškinti kaip įrodymą jog egzistuoja kiti ir ankstesni gyvenimai, jūsų vadinama reinkarnacija. Tai ne kas kita, kaip jūsų pasąmonės žaismas, kurį kartais pajunta jūsų smegenų centras, pajunta siunčiamus pasąmoninius signalus kaip jūsų sąmonės lygio informacijos virpesius. Jūs jau žinote, kad virpesiai turi savo atitinkamą energetinę informaciją. Tik energetinių virpesių dėka jūs ir galite suvokti, samprotauti, ir vieni su kitais bendrauti. Tik jūs klaidingai manote, jog bendraujate žodžiais ar kitais matomais ar girdimais simboliais.

Jūs puikiai žinote, kad delfinai neturi savo kalbos, kuri būtų išreiškiama žodžiais, bet jūs juos labai teisingai laikote protingais žinduoliais, nes jie sugeba virpesių pagalba vieni su kitais bendrauti. Net ir su žmogumi. Dėl to tie virpesiai, kurie sklinda iš jūsų pasąmonės ir pasiekia jūsų sąmonę, lygiai taip pat suteikia jums informaciją, kurią jūs, nežinodami jos prigimties, imate priskirti kažkokiems ankstesnių gyvenimų prisiminimams ar toms vietoms, kurių anksčiau nematėte, tačiau kurios tuo metu jums tarsi yra ir pažįstamos. Būtent tuo metu jūs ir gaunate iš pasąmonės gausybę informacinių pasąmoninių virpesių, kurių kilmė jums visiškai nežinoma ir nejuntama, jūs visą dėmesį, savo sąmonėje, sukoncentruojate, į dabarties akimirką, nuspalvintą minties, kad šita akimirka jau buvo kažkada patirta. O tai, kad pasąmoninės informacijos vienas niuansas buvo užfiksuotas kieno nors pasakytu žodžiu net vaikystėje, kitas niuansas buvo užfiksuotas kokios nors minties dėka jums skaitant kokią nors knygą, dar kitas, klausantis žinių per radiją, dar kitas, kalbantis su jūsų vaiku, dar vienas niuansas nusėdo jums net nesuvokiant, kada važiavote net nežinodamas, kad važiuojate labai panašia vietove daug metų iki šitos akimirkos ir visai kitoje vietoje, gal ir kitoje šalyje, dar kitas neužfiksuotas niuansas kilo sapne, ir tokių niuansų, jūsų pasąmonėje, nusėdo ne vienas tūkstantis, o dešimtys, šimtai tūkstančių, kurie atskirai paimti jums nieko nei pasakytų, nei suteiktų kokios nors informacijos jūsų sąmonei, nes jie nebuvo sąmonės lygiu užfiksuoti, nebuvo suvokti, nebuvo realūs, bet jie buvo kaip pasąmoniniai virpesiai, kurie po daugelio metų iškilo atskiru vaizdiniu, tačiau sąmonės lygiu suvoktu tik kaip tarsi buvusiu jūsų asmeninėje patirtyje.

Tai tik parodo, kad pasąmonė yra jūsų sąmonės lygiu neužfiksuotų informacinių energetinių virpesių milžiniška saugykla, kurią galite iš netvarkingos ir chaotiškos paversti labai naudingu informacijos šaltiniu jūsų pačių sąmonei, jeigu tuos pasąmoninius energetinius-informacinius virpesius išmoktumėte reikiamai iškelti į sąmonės informacinių virpesių lygį, kuriame veikia jūsų sąmoningas protas. Dabar jūsų protas yra aptingęs, dėl to iš pasąmonės jūs nepasiimate visiškai nieko, nebent ji pati, esant tam tikroms aplinkybėms, šituos pačius energetinius virpesius išmeta į jūsų sąmonę.

Tačiau net ir tada jie lieka jums mįslingi ir nepaaiškinami. Tai susiję su tokiais reiškiniais, kaip spiritizmas, būrimai, astrologiniai pranašavimai, kada pasąmoniniai informaciniai-energetiniai virpesiai kai kurių žmonių yra paverčiami sąmonei suvokiamais virpesiais, tačiau kurie neturi nieko bendro su realia tikrove. Tai žmogaus pasąmonės informaciniai virpesiai pateikiami kaip troškimai, kurie gali kartais tik atsitiktinai sutapti su realiais įvykiais. Tačiau jokiu būdu tai nėra tokia informacija, kuri būtų organizuota taip, kaip ją sugeba organizuoti įtikėjusiojo į Dievą ir pažįstančio Dievo kūriniją sūnaus ar dukros sąmonės virpesiai.

Dėl to nuo tokių save apgaudinėjančių ir pragaištingų užsiėmimų, kaip astrologija, burimai, spiritizmas griežtai atsiribokite. Tai nieko nesiskiria nuo narkotikų priklausomybės, kada žmogaus smegenims būtinos tokios energetinės informacijos vibracijos, kurias sukelia narkotikų energetiniai informaciniai virpesiai pasąmonės lygiu. Todėl žmogus mato haliucinacijas, jaučia pakylėjimą, ir nori šito atsipalaidavimo vėl ir vėl. Tačiau pripratimas prie tokių energetinių virpesių, kurie yra paties žemiausio lygio, kad net ir paties žemiausio sąmonės lygio virpesiai tokiam mirtingojo protui sukelia baimės pojūtį, fizinį skausmą, jeigu kurį laiką šitame sąmonės lygyje mirtingasis lieka nesugrįždamas į pasąmonės narkotizuotų žemų virpesių lygį. Dėl to narkomanui būtinos dirbtinės priemonės, kad jis galėtų vėl pasinerti į pasąmoninį ir visiškai nerealų lygį, kuriame jis jaučia žemų energetinių informacinių virpesių poveikį savo smegenų centrui. Štai dėl ko yra siekiama bet kokiomis priemonėmis vėl patirti tuos virpesius, kurie atitiktų to žmogaus smegenų centro pasąmoninius virpesius, kuriuos sužadina žemi energetiniai informaciniai virpesiai, esantys narkotinėse medžiagose.

Vienintelis kelias iš tokios pragaištingos valią paralyžiuojančios priklausomybės yra ne jūsų siūlomi įvairūs psichologiniai ir gydomieji metodai, bet nuoširdus tokio pasąmonės žemų virpesių valdomo žmogaus žemų virpesių pakeitimas aukštesniais ir šviesesniais virpesiais per gyvo ryšio su Tėvu užmezgimą. Ir tada toks narkotizuojančių medžiagų vergovėje atsidūręs žmogus, nesvarbu mažas ar didelis, jaunas ar senas, visada yra išvaduojamas. Tėvas nesukūrė šito pasaulio, ir žmogaus, tam, kad jį kankintų per daugelio gyvenimų patyrimą, kaip ir per vieno vienintelio materialaus gyvenimo patyrimą. Ir jeigu dėl savo neišmanymo ar dėl kokių nors nuo to žmogaus nepriklausančių aplinkybių jis atsidūrė narkotinių medžiagų žemų energetinių informacinių virpesių nelaisvėje, jam išsilaisvinimas yra tik per įtikėjimą į Tėvą ir Jo meilės pačių aukščiausių, skaisčiausių, ir stipriausių energetinių informacinių virpesių patyrimą savyje.