Urantija > Kalbu Jums Vėl > 96. Tėvo meilės universalūs va... >

96. Tėvo meilės universalūs vaistai nuo ydų

Meilė, tik Tėvo meilės virpesiai ir visiškas atsidavimas Jam, yra vienintelė gydomoji priemonė tiek nuo jūsų fizinių negalavimų, tiek nuo dvasinių ligų, tiek nuo proto sutrikimo, tiek nuo jūsų pasaulį apėmusių žalingų ydų, tokių, kaip korupcija, kyšininkavimas, valdžios troškimas, godumas, prievarta, narkomanija, alkoholizmas, nusikalstamumas, šeimos konfliktai ir skyrybos, švietimo degradavimas, visuomenės susvetimėjimas, karai, žmonijos kančios ir skausmai, baimė, nerimas, depresija, kaip jums atrodo be priežasties, meilės stoka, šeimų kūrimas su išskaičiavimu, abortai, vienišos motinos, apleisti vaikai, besislapstantys tėvai, paleistuvavimas, prostitucija, homoseksualizmas, skurdas, badas, apgaulinga diktatūra, pilka, beveidė, ir žmoniją po truputį žudanti demokratija, azartiniai žaidimai, komercializuotas sportas, negyva ritualinė religija, jauno žmogaus pasimetimas ir krizė, visiškas nesuvokimas, kas yra gyvenimo ir kiekvienos gyvenimo valandos prasmė, ir panašūs dalykai.

Ir jums užtenka tik patiems atrasti Tėvo gyvą buvimą savo viduje, kaip visos šitos neigiamos ydos bus pašalintos ir jūs patys negalėsite patikėti, kad vienu vieninteliu veiksmu – Tėvo atradimu – įveikėte tiek daug jus kankinusių ir realiai veikusių neigiamų poveikių, ydų, ir reiškinių. Ir dėl to, kad išsivaduotumėte iš visų tų neigiamų poveikių, jūs nieko specialiai nedarėte, nieko specialiai nestudijavote, nieko specialiai nesiekėte. Tik atradote Tėvą savo pačių viduje. Ir šitos vienintelės pastangos, bet nuoširdžios ir atkaklios, kasdienės pastangos, užteko, kad Tėvas, būtent Jis, jums atlygintų tokiu išlaisvinimu.

Kad jūs galėtumėte geriau suvokti savo padėtį, aš jums suteiksiu didesnį jūsų aplinkos poveikį ir jums patiems, ir visiems kitiems, kada jūs priimate bet kokius jūsų orumą žeminančius sprendimus, arba priešingai, jus iškeliančius į Tėvo sunų arba dukrų orumo aukštumas.

Jūs taip atkakliai kovojate prieš korupciją, prieš kyšininkavimą, tačiau padėtis ne tik nesitaiso, bet kaskart ji vis blogėja ir blogėja. Ir tas vyksta visame pasaulyje, net ir tose valstybėse, kurias kai kurie iš jūsų laikote labai skaidriomis, tokiomis, kaip Skandinavijos valstybės ar Šveicarija. Ir ten korupcija vis labiau ir labiau apraizgo žmogaus sielą, kuri negali pakilti laisvam meilės skrydžiui.