Urantija > Kalbu Jums Vėl > 39. Manasis dvasinis statusas >

39. Manasis dvasinis statusas

Aš esu aukščiausiojo rango Dvasinis Valdovas visoje savo visatoje. Aš nesu Tas, kurį jūs palaikėte Trejybės Sūnumi. Aš pats esu kilęs iš šito Sūnaus ir iš Tėvo. Ir tik šitas Vienintelis Tėvo Sūnus yra tas ir vienintelis Tėvo Sūnus, ir yra Rojaus Trejybės Antrasis Asmuo. Aš niekada nebuvau, ir nesu, ir nebūsiu, tas Vienintelis ir Amžinasis Tėvo Sūnus. Amžinasis Sūnus neturi pradžios ir pabaigos. Aš pradžią turiu, nes ją esu gavęs iš šito paties Sūnaus ir Tėvo. Nei šis Sūnus, nei Tėvas neveikia kaip nors kitaip visatoje kaip tik per tokius Sūnus, kaip aš. Ir jums nereikia jausti nusivylimo ar net susierzinimo, kad aš nesu tas vienintelis Tėvo Sūnus, nes, su juo, aš dvasioje esu lygiai toks pat, kaip ir jis. Esu net labiau savo kai kuriomis savybėmis panašesnis į vienintelį Tėvo Sūnų, negu į patį Tėvą. Aš jums minėjau, kad Amžinasis Sūnus yra visai kūrinijai Dievas-Motina. Ir jo motiniškoji meilė yra sušildyta begaliniu gailestingumu. Ir mano viena iš panašesnių savybių į Amžinąjį Sūnų yra gailestingumas. Būtent šis gailestingumas ir leidžia pasiekti žmonių širdis net ir tada, kada atrodo jos jau seniai yra prarastos meilei ir tiesai. Būtent gailestingumu pasižyminti meilė ir leidžia iki pat paskutinės akimirkos siekti atverti žmogaus sielą, net kai visi kiti nuo tokio užkietėjusios širdies žmogaus gali jau būti nusigręžę.

Todėl būkite tikri, kad aš esu lygiai toks, koks yra ir Tėvas, ir Amžinasis Sūnus, ir esu turintis visas galias ir valdžią savojoje visatoje, kokią galią ir valdžią turi Visuotinis Tėvas ir Amžinasis Sūnus visoje kūrinijoje.