Urantija > Kalbu Jums Vėl > 110. Dabartiniai televizijos, ... >

110. Dabartiniai televizijos, radijo, spaudos, interneto žemi virpesiai kenkia žmonijai

Jums visą laiką nuolat siūloma, iš esmės, tik žemus virpesius skatinanti informacija. Jūs negaunate nieko teigiamo, nes tie, kurie šitokias laidas ir straipsnius perša jums, patys gyvena tokiuose žemuose virpesiuose. Jie net nesugeba suvokti, kad tokia savo veikla jie griauna jūsų visų genofondą. Jie silpnina jūsų visų imuninę sistemą, žadina vien tik žemus troškimus – pyktį, pavydą, kerštą, populiarumo siekimą, turto siekimą, valdžios siekimą, prievartos demonstravimą, nusikalstamumą, narkomaniją, nutolimą nuo Tėvo.

Aš jums jau aiškinau apie kyšininkavimo žalingą poveikį ir tam, kuris kyšį duoda, ir kuris jį ima, o taip pat ir apie žalą, kurią jie suteikia savo žemų virpesių spinduliavimu aplinkiniams, ypač tiems, su kuriais bendrauja daugiausiai – šeimos nariams ir bendradarbiams – ir net visai visuomenei. Kyšininkavimo išplitimas kenkia visos visuomenės atsparumui net ir įvairiausioms ligoms.
Lygiai tas pats yra ir su masinių informavimo priemonių pateikiama bet kokia informacija, kuri žadina ir stiprina žmogaus žemus gyvulinio ego virpesius. Jeigu jūs žiūrite tokias laidas, ar skaitote tokius straipsnius, kur pasakojama apie nusikaltimus, karo epizodus, apie bet kokius prievartos veiksmus, apie prabangius pokylius ir priėmimus, apie politikų nedorus poelgius, apie materialius turtus, ar apie bet kokius kitus dalykus, kurie nėra susiję su jūsų tikrojo dvasinio aš ugdymu, tai jūsų pasąmonėje yra vis stipriau sužadinami žemi virpesiai, dar iki sąmonės lygio neprasiveržiantys, jeigu tokiais dalykais nesidomite nuolat. Tačiau, jeigu tokias laidas žiūrite nuolat, ar tokius straipsnius skaitote irgi dažnai, tai, jeigu nors akimirką pajuntate nors mažiausią pavydo dėl aprašomo turtuolių gyvenimo ar susierzinimo dėl politiko nesąžiningumo impulsą, tai jau rodo, kad iš pasąmonės tokie žemi virpesiai išsiveržė į jūsų sąmonės lygį. Ir jeigu tokių laidų žiūrėjimo ar tokių straipsnių skaitymo nenutrauksite, tai šitie žemi virpesiai jus pasiglemš ir jūs prarasite ne tik ramybę, bet patirsite fizinio kūno sveikatos sutrikimų. Jus jau įsiurbia siaubingai žemų virpesių liūnas, kad jūs tampate panašūs į kyšininką arba narkomaną – jūs nebegalite atsitraukti nuo televizoriaus, kad išgirstumėte tokių lėkštų ir banalių pranešimų, ar kad paskaitytumėte tokių vulgarių straipsnių, kurie jus žudo iš vidaus. Jūs tampate lygiai tokiu pačiu informacijos narkomanu, kokiu yra ir narkotikus vartojantis.

Dabartinė televizijos, radijo, spaudos, ir interneto padėtis pasaulyje yra pragaištinga visai žmonijai vien dėl to, kad ji yra paversta verslu dėl pelno, o ne pasaulio bendravimo ir geresnio pažinimo šviesos priemone. Ir tą nulemia ne pati žmonija, kaip visuma, bet tie turčiai, kurie šitokį gyvenimo ritmą ir turinį primeta visiems kitiems, kurie tokio paties pasirinkimo geriau pažinti pasaulį ir jo žmones, kol kas, neturi. Jiems telieka tik Tėvo suteikta laisva valia – nebežiūrėti tokių laidų iš viso, nesiklausyti tokių radijo laidų, neieškoti internete tokių žemus virpesius žadinančių svetainių, neskaityti tokių straipsnių ir atsisakyti laikraščių ir žurnalų prenumeratos.

Tai vienintelis kelias apsisaugoti nuo ligų. Dar daugiau, tai vienintelis kelias išgelbėti visuomenę, nes tokia neigiama įtaka labai stipriai veikia vaikus. Ir kuo jaunesniame amžiuje vaikai pripranta prie tokių programų ar kompiuterinių žaidimų, skatinančių žemus virpesius, tuo lengviau ir greičiau jie praras bet kokį atsparumą ligoms. Jūs net nesuvokiate, kad būtent leisdami vaikams žiūrėti prievartos filmus ar žaisti panašius kompiuterinius žaidimus, jau dabar klojate pamatus skausmingam jų gyvenimui su ligomis ir nusivylimais ir labai ankstyva fizine mirtimi.

Dėl to dabartinių televizijos, radijo, spaudos, interneto svetainių savininkų ir darbuotojų nesuvokimas, kad pelnas bet kokia kaina tuo pačiu yra ir šito paties pelno sunaikinimas, nes greitu laiku, jeigu jūs savo sampratos nepakeisite į tarnavimo visumos labui sampratą, tai nebebus nė kam ir naudotis jūsų siūlomomis iškreiptomis, savanaudiškomis, ir žudančiomis paslaugomis.
Kada jūs aplinkui vis daugiau ir daugiau matysite, kaip masiškai miršta jauni žmonės, kaip miršta vaikai, tada niekam nebebus ir galvoje domėtis tokiais dalykais, kurie šiandien jus visus yra paglemžę ir įtraukę kaip liūnas. Jūs ir patys pradėsite panikuoti, kada ir jūsų vaikas bejėgiškai mels jūsų padėti, o padėti bus jau vėlu, nes prie savo vaiko, mylimo vaiko, mirties būsite prisidėję savo šitokia kenksminga veikla, kuri dabar jums atrodo, kad neša gerą pelną. Tai apgaulinga iliuzija. Ir kuo greičiau iš jos išsivaduos tie, kurie šiandien formuoja jaunos kartos idealus – materialius idealus – būti panašiems į jūsų pačių sugalvotas turtingas muzikos žvaigždes ar sportininkus, įtakingus politikus ar verslininkus, tuo geriau ir pačiam jaunimui, ir visai visuomenei, kurios pamatus klojate dabar ateičiai.

Mėginimai gyventi šia diena be įžvalgos į ateitį yra pražūtingi visai visuomenei. Jeigu tik viskas nukreipiama į akimirkos malonumus, visiškai nesiejant šitų pačių malonumų pasekmių ateityje – tai lygiai tas pats, kaip mirties nuosprendžio pasirašymas sau pačiam ir visuomenės ateities gyvenimo apsunkinimas. Jūsų dabar toks mėgiamas šūkis: „Gyvenimas yra vienas, išnaudokime jį iki galo!“ neatitinka tikrovės, jeigu nėra šitam pačiam šūkiui suteikiamas prasmingumas, o į jį žvelgiama vien tik kiekybiniu požiūriu. Dėl to teisingiau būtų jį pakeisti tokiu: „Gyvenimas yra vienas, ir jis yra amžinas, tik su Tėvu savyje, atraskime Jį viduje!“

Ir jeigu tik jūs pradėtumėte vadovautis manuoju jums siūlomu šūkiu, tada labai greitai pastebėtumėte, kas jums trukdo, aplinkui, šitą šūkį paversti jūsų gyvenimo siekiu. Ir jūs pamatytumėte, kad didžiausia kliūtis yra jūsų pačių neparengtas ir labai egocentriškas protas. Jis visur mato vien tik savojo aš interesą ir viską matuoja tik juo. Todėl ir stengiasi viskuo prisisotinti, ir kuo daugiau, ir per kaip įmanoma trumpesnį laiką. Kuo daugiau įspūdžių per keliones, kuo daugiau pinigų darbe, kuo daugiau draugų aplinkoje, kuo daugiau turto namuose, kuo daugiau patogumų kūnui. Ir visa tai yra vien tik kiekybiniai gyvenimo aspektai. Nė vienas iš jų nėra kokybinis. Kodėl nė vienas iš jūsų nepakeičiate šitų pačių siekių kokybiniais – kuo didesnio dvasinio patyrimo kelionėse, kuo geriau padaryti darbą, kuo daugiau atsiverti sielos broliams ir seserims ir dalintis su jais savuoju patyrimu, kuo daugiau dvasinės meilės šeimoje ir aplinkoje, kuo daugiau tarnavimo.
Ir kada jūs pradėsite mąstyti šitaip patys, kada pradėsite šito mokyti savo vaikus, o mokytojai savo mokinius, tada jūsų kasdieniai siekiai, kurie šiandien visi yra užgožti vien tik kiekybinių poreikių patenkinimo aistros, pavirs į kasdienius prasmingus siekius, visą laiką, šiandien vis tobulinti tai, kas buvo padaryta vakar. Ir tada pradėsite pastebėti, kad kokybiniai siekiai atneša didesnį pasitenkinimą negu kiekybiniai, nes būtent jie padeda jums vystyti savo požiūrį į savo kasdienius veiksmus ir pažvelgti į ateitį daug atidžiau. Tada pamatysite, kad šitoje veikloje jums kažkas padeda, kažkas jus sustiprina, tarsi nematoma ranka kilsteli jus, kada reikia įveikti kokią kliūtį, kuri atrodė neįveikiama. Šitoks jūsų kokybinis žvilgsnis visiškai kitaip pradeda vertinti ateities perspektyvas tiek sau pačiam, tiek savo šeimos nariams, nes šitame vertinime atsiranda vietos ir visos visuomenės ateičiai, kuri, iš esmės, visiškai neegzistavo, kada siekėte vien tik kiekybinių gyvenimo malonumų.
Kiekybinis žmogaus gyvenimas yra labai įtemptas ir pilnas nerimo, kad dar ne viskas padaryta, kad būtų malonumų patirta dar daugiau. Viską, ko tik žmogaus savanaudiškas ego trokšta sau, pasiekti ir gauti pilnutinį pasitenkinimą yra ne kas kita, kaip gryna iliuzija.