Urantija > Kalbu Jums Vėl > 67. Garbinkime visų Tėvą draug... >

67. Garbinkime visų Tėvą drauge

Man yra didžiulis malonumas jums pateikti paprastą ir jums visiems gerai suvokiamą tiesą per šituos mokymus. Ir lygiai taip, kaip šituos pačius žodžius suvokiu aš, trokštu, kad lygiai taip juos suvoktumėte ir jūs – aš esu ne jūsų valdovas, o jūsų vyresnysis brolis. Mano Tėvas yra ir jūsų Tėvas, mūsų visų Tėvas, ir kiekvieno Tėvas. Mes visi esame Jo viena ir mylinti šeima. Ir Jo mylima šeima. Atėjo laikas, kad jūs ne tik suvoktumėte mano jums pateikiamus žodžius, bet, kad iš tikrųjų vietoje manęs pradėtumėte garbinti Tėvą. Aš Jį irgi garbinu. Dėl to ir jus visus raginu labai nuoširdžiai – prisijunkite prie mano ir jūsų visų Tėvo mano garbinimo ir garbinkime Jį drauge. Visada nuoširdžiai, iš visos širdies, ir atsivėrusia siela, iš pačios jos gelmės.

Garbinimas yra jūsų sielos ir dvasios pats aukščiausias troškimas, kada ji visa atsiveria tarsi būtų visa permatoma, kada nelieka nieko jos viduje, tik beribis jos troškimas, kuo glaudžiau susilieti su Tėvu, kada kalba jūsų vidinis aš, kuris per visą laiką labai daugeliui jūsų yra paslėptas po materialiomis akimis matomu šydu ir tais veiksmais, kurie grindžiami pavydu, pykčiu, susierzinimu, baime, savanaudiškumu, didžiuliu noru nuskriausti kitus, kad pasiektumėte savo viršų bet kokia kaina, materialaus turto siekimu, kad pajaustumėte savo svarbą ir tvirtumą, valdžios siekimu, kad patenkintumėte savo norus kitų sąskaita, ir daugeliu kitokių drumzlinų ir jūsų tikrąjį aš paslepiančių savybių, kurios pačios jus ir skaudžiai suspaudžia savo paties viduje. Ir kada savasis aš atsiskleidžia visu savo nuoširdumu ryšyje su Tėvu Jį ir tik Jį garbindamas, tada tas tikrasis aš, savo paties viduje, patiria tikrąsias savo charakterio savybes, kurios yra būtinos, kad savasis aš visoje milžiniškoje Tėvo šeimoje galėtų bendrauti su visais kitais savo sielos broliais ir seserimis. Ir tik tada tokia pakilusi iš žemų savojo ego virpesių dažnio į aukštesnius savosios sąmonės virpesius siela patiria tą gyvą ir vis labiau ir labiau užsimezgantį ryšį su pačiu Tėvu visa savo savastimi ir pilnatve, kuri visą laiką plečiasi ir gilėja, kad tie patys sielos sąmonės virpesiai visą laiką auga ir siekia dar aukštesnio dažnio virpesių pojūčio, kada ji gali laisvai pakilti virš dabar tokios sunkios materialios aplinkos jūsų žmogiškajam ego.

Toks Tėvo garbinimas yra jūsų sielos meilės išraiška Tėvui, ir visai kūrinijai. Siela neprašo visiškai nieko. Ji tiesiog skrenda pas Tėvą vis labiau ir labiau susiliedama su Tėvo sąmonės jai siunčiamais, per savo dvasią, jūsų Minties Derintoją, pačiais aukščiausiais ir skaisčiausiais meilės virpesiais. Taip jūsų siela ima vis daugiau ir daugiau ragauti Tėvo meilės, ir vis labiau ir labiau trokšti tokio saldumo begalinio bendravimo.
Tėvo garbinimas yra gyvas ryšys, o ne susigalvota jūsų proto apeiga. Dėl to, jūsų siela ir gali pati ne tik patirti, kas yra gyva, bet tuo pačiu ir kaip pati tikriausia ir gyviausia bei gyvybingiausia jūsų tikrojo aš pasireiškimo pusė vystytis ir augti šituo ryšiu ir per šitą gyvą su Tėvu ryšį. Štai dėl ko aš jus taip nuoširdžiai raginu, kad tikrai pradėtumėte, dar šiandien, garbinti Tėvą.
Žinokite, kada tik jūs garbinate Tėvą, asmeniškai po vieną, ar kolektyviai grupėje, su jumis Tėvą garbinu ir aš per savo Tiesos Dvasią. Tėvas man suteikė tokią galią, kad taip, kaip Jis per savo dvasią, Minties Derintoją, gali būti jūsų viduje, taip aš per savo Tiesos Dvasią esu drauge su jumis, nesvarbu, kur jūs bebūtumėte, ir kada bebūtumėte. Dėl to mano yra vienas vienintelis troškimas, kad ir jūs galėtumėte patirti tokį gyvą ryšį su mūsų visų, ir kiekvieno, Tėvu, kokį gyvą ryšį aš patirdavau, kada taip pat buvau tarp jūsų materialaus žmogaus pavidalu.