Urantija > Kalbu Jums Vėl > 43. Mano lavinimas >

43. Mano lavinimas

Aš prieš daugiau kaip metus buvau užbaigęs sinagogos mokyklą ir buvau tapęs pilnateisiu Izraelio įstatymo sūnumi.

Žydai turėjo tokią tradiciją, kad berniukai, užbaigę sinagogos mokyklą, vykdavo su tėvais į Jeruzalę ir pagrindinėje šio miesto sinagogoje būdavo įšventinami į Izraelio įstatymo sūnus. Taip jie pereidavo iš paauglystės į visišką vyrystę. Ir paprastai tas atsitikdavo apie keturioliktus metus. Tačiau aš buvau priimtas į Izraelio įstatymo sūnus anksčiau dėl mano didesnio susidomėjimo mokymusi sinagogos mokykloje. Ir dėl mano tėvo, Juozapo, didelio atsidavimo mano švietimui nuo pat penkerių metų, kada jis jau buvo atsakingas už mano, kaip būsimojo Izraelio įstatymo sūnaus lavinimą. Aš sulaukiau iš jo tikrai išsamių aiškinimų apie gamtą, apie žmonių gyvenimą, apie užsidirbimą pragyvenimui, apie bendravimą su kitais žmonėmis, su savo bendraamžiais. Tėvas mane pasiimdavo labai dažnai į išvykas už Nazareto miesto ir rodydavo aplinkinę gamtą, aiškindavo istoriją. Aš mačiau jį dirbantį. Ir jam taip pat padėdavau dirbti, nes ir man jis buvo padaręs mažesnį staliaus varstotą, kad galėčiau pats praktiškai patirti ir jo darbo procesą. Ir mano motinos, Marijos, aiškinimai apie Dievą, man turėjo didelės įtakos.
Tačiau man nepakako mano tėvų aiškinimų, kodėl Dievas turi būti toks negailestingas, kad baustų savo klystančius vaikus. Todėl aš daug mąstydavau apie Dievą pats. Ir tokie apmąstymai man suteikdavo gilesnių minčių ir mano paties galvoje. Tėvas mane buvo išmokęs skaityti ne tik aramėjų kalba, bet ir graikų. Dėl to mano uolumas mokykloje nebuvo išskirtinis, tiesiog mano protas buvo įpratęs ieškoti priežasčių kiekvienam veiksmui. Aš nebuvau patenkintas tradiciniu atsakymu: “Tokia Jahvės valia.” Todėl mane labai domino klausimai, kodėl tokia Jahvės valia? Ir mano klausimai sukeldavo daug rūpesčių tiek mano tėvams, tiek aplinkiniams suaugusiems Nazarete, tiek mano mokytojams sinagogos mokykloje. Ir vis tik toks mano protas, ieškantis gilesnių ir labiau jį patenkinančių atsakymų apie daugybę dalykų, leido man lengviau suprasti ir įsisavinti tuos mokymus, kurie buvo pateikiami sinagogos mokykloje. Dėl to aš sinagogos mokyklą baigiau dar nesulaukęs nė trylikos metų. Ir tapau pilnateisiu Izraelio Įstatymo sūnumi, kada mane tėvas pirmą kartą nuvežė į Jeruzalę.