Urantija > Kalbu Jums Vėl > 61. Mano naujas nurodymas jums >

61. Mano naujas nurodymas jums

Dabar jums ir taip suteikiau tikrai, iš pradžių, atrodantį labai sunkų nurodymą – išsivaduokite iš negyvų bažnytinių ritualų ir dogmų ir ieškokite ir atraskite gyvą Tėvą savo viduje. Kiekvienas iš jūsų. Ir šitas mano nurodymas yra jums visiems. Ir kunigams taip pat.

Ir kada kunigai patys atras Tėvą savo viduje, tada patys įsitikins, kiek daug šviesos ir meilės prisipildė jų sielose, kad jie jokiu būdu nebeišsitenka tarp šitų negyvų bažnyčios ritualų ir dogmų, tarp tos pompastikos ir vaidybos, tarp bažnyčios hierarchijos nustatytų kanonų ir taisyklių.
Jie pradės kvėpuoti išsilaisvinusia ir Tėvo meilę patiriančia siela, o ne savo pragmatiniu ir sau naudos siekiančiu ego. Ir šitas kvėpavimo ritmas bus visiškai kitoks negu buvo iki tol. Tada kunigas pradės, ves, ir baigs pamaldas ne laikydamasis nustatytų ritualų, o jis pats taps gyvu dvasiniu vedliu žmonių atsivėrusioms sieloms, joms padėdamas susivienyti į milžinišką Dievo šeimą dvasioje.
Tada net ir kupinos nerimo ir kančios žmonių sielos ims rimti ir jausti vidinį troškimą bendrauti su tokiu kunigu. Jos jaus tokio kunigo dvasinius sielos virpesius, kurie pasieks ir tą sunerimusią sielą, kuri bus labiau ir labiau atsiverianti.

Ir tik šitoks kunigų pasikeitimas galės sugrąžinti sielas į bažnyčią.

Tačiau iki tol laukia dar ilgas bažnyčių tuštėjimo metas.

Tėvo dvasia veikia kiekvieną, nepriklausomai nuo to, ar žmogus lanko bažnyčią ar nelanko. Tie, kurie jas lanko, gali bažnyčioje patirti ir savo sielos atsivėrimo akimirkas. Tačiau toks mirtingasis, kada pajunta sielos palaimą, tada jis nori ją prailginti. Ir lygiai taip jis nori pajausti ir dvasinį ryšį ne tik šalia esantiems ir besimeldžiantiems savo sielos broliams ir seserims, bet taip pat ir iš jų sulaukti panašaus dvasinio ryšio, kokį jis jaučia jiems. O dėl ritualo viešpatavimo per pamaldas, visose, ne tik krikščioniškose bažnyčiose, šitokio abipusio ryšio užmegzti neįmanoma, nes jam ir trukdo būtent tas negyvas ritualas.
Tuomet tikintysis, po kurio laiko, pradės jausti nusivylimą, nes jis vienas negali dvasinio ryšio išlaikyti, negaudamas atsako iš kitų. Ir jaus dvasinės pilnatvės trūkumą. Jis jaus, kad jam kažko stinga. Tik pareiga ir valia jį dar ves į bažnyčią. Tačiau tik nedaugelis šitaip belankys tokią negyvą bažnyčią, nes daug kas išgirs apie gyvąsias bažnyčias.