Urantija > Kalbu Jums Vėl > 51. Dvasiniai mokytojai >

51. Dvasiniai mokytojai

Jūs galite turėti dvasinį mokytoją, kuris parodys jums kelią, kaip atrasti Tėvą savo viduje. Tačiau jis nebus tarpininkas tarp Tėvo ir jūsų. Aš dabar irgi veikiu kaip jūsų dvasinis mokytojas. Ir savo kelyje jūs sutiksite irgi daug ir gerų mano sielos brolių, kurie jums bus dvasiniai mokytojai. Mes visi esame vienas kitam dvasiniai mokytojai. Be tuo pačiu esame ir dvasiniai mokiniai. Mes mokydami kitus, mokomės ir patys, įgydami vis naujų patyrimų.

Dabar jums aš pateikiu tokius mokymus, kurie nereikalauja jokių finansinių resursų, kad jūs išplėstumėte savo mąstymą ir augtumėte savuoju charakteriu. Jūs dabar patys galite ir kitus mokyti, kada tik pradėsite patirti Tėvo veikimą savo pačių viduje. Tada jūs veiksite kaip dvasiniai mokytojai, dalindamiesi savo patyrimu su kitais. Ir tas patyrimas leis ir kitiems jūsų mokiniams lygiai taip patirti tokius gyvus patyrimus, kokius patiriate jūs. Ir savo ruožtu ir jie taps mokytojais savo mokiniams, kurie dar tokių patyrimų nebus patyrę. Tačiau ir jie pradės patirti tai, ką patyrė jūsų mokiniai, ir ką patyrėte jūs. Taip, per kartų kartas, ir plėsis dvasiniai mokymai, ir šitų mokymų dvasinių mokytojų skaičius visą laiką augs. Jais taps ir tėvai savo vaikams, vyresnieji vaikai savo jaunesniems broliukams ir sesutėms, mokytojai mokykloje, dėstytojai universitete, vadovai įmonėse ir kontorose. Taip, per kartų kartas, gyvasis Tėvas ateis į kiekvieno iš jūsų širdį kaip realus Tėvas.
Ir šituo keliu jūs jau pradėjote žengti, kada tik pirmą kartą sau pagalvojote, kad vis tiek kažkokia didesnė jėga yra kosmose, kad yra kažkoks didesnis protas, kokia nors energija, kuri šitaip tvarkingai surikiuoja žvaigždes ir leidžia tokiai grožybei egzistuoti tokiame gausiame šviesuliais erdvės kupole, kurio tik miniatiūrinę, net nepastebimą dalelę, palyginus su visu skliautu, žmogus pradeda pažinti pasiųsdamas savo paties sukurtus skraidančius aparatus ir pradeda girtis savo pasiekimais prieš kitus – viena valstybė prieš kitą, viena visuomenė prieš kitą. Bet jūs, kol kas, nepažvelgiate net į savuosius pasiekimus taip, kad atsakytumėte, kodėl jie įvyksta, kodėl jūs sugebėjote pasiekti tiek, kiek esate pasiekę. Jums atrodo, jog tai yra natūralus ir savaiminis dalykas, kad jūsų civilizacija vystosi pirmyn ir jūs sugebate pagaminti vis geresnių priemonių, kurių dėka galite persikelti iš vienos vietos į kitą, užmegzti ryšį vieni su kitais.
Tai nėra savaiminis dalykas. Būtent tai irgi yra didesnio ir nematomo Proto poveikis jūsų silpnam ir dar iškreiptam protui. Kadangi jūs nieko nežinote apie Kosminio Proto veikimą jūsų protui, tai jūs manote, kad jūsų smegenų sugebėjimas yra toji vienintelė priežastis, kuri vysto jūsų civilizaciją.
Koks tai naivumas! Jūs visiškai nesusivokiate, patys, ir nesugebate atsakyti į patį esmingiausią klausimą – kas jūs esate iš viso? Kas yra tas jūsų gyvenimas ir kodėl jūs gyvenate?
Neatsakę į šitą klausimą, jūs netapsite išmintingi. Dėl to jokiu būdu negalėsite priimti išmintingų sprendimų ir gyventi išmintingo gyvenimo.