Urantija > Kalbu Jums Vėl > 53. Fizinis kūnas yra iš žemiš... >

53. Fizinis kūnas yra iš žemiškųjų tėvų

Šitą išorinį apvalkalą jūsų vidiniam aš suteikia ne kas kita, kaip jūsų materialūs tėvai, kurie savo lytinio ryšio metu vyriškąją sėklą sulieja su moteriškuoju kiaušinėliu. Ir šitoji užuomazga yra jų abipusio dvasinio ryšio išraiška per būsimąjį fizinio kūno pavidalą jūsų vidiniam aš.

Jeigu abu tėvai gyvena dorą ir dvasingą gyvenimą, ir jeigu jų tarpusavio meilė yra sąmoningai suvokta iš visos jų sielos gelmės, kad ji yra ne jų pačių sukurta, bet gauta iš Tėvo ir nuspalvinta jų asmeninių patyrimų atspalvių, kurie suteikia Tėvo meilei įvairių prieskonių virpesių pavidalu, tai tokių tėvų sukurtas vaisius bus sukurtas drauge su Tėvu, dalyvaujant Tėvui, kaip pačiam mylimiausiam ir lauktam asmeniui, ir dėl to tas vaisius vystysis sveikas ir gims sveikas. Ir jis turės daug didesnes ir sveikesnes genetinio paveldėjimo charakteristikas negu gimę vaikai iš tų tėvų, kurie visą šitą kūrimo procesą laiko vien tik seksualaus pasitenkinimo savo fiziniam kūnui išraiška.

Todėl iš mylinčių Tėvą ir atradusių Tėvą savyje žemiškųjų tėvų gimę vaikai yra sveikesni ir stipresni. Net jeigu jų ankstesnis genetinis paveldėjimas buvo nelabai tinkamas, tai šitas pats naujos gyvybės kūrimo procesas labai daug ką gali ištaisyti, kada tėvų dvasiniai energetiniai-informaciniai virpesiai, daug aukštesnio dažnio, nustelbs jų protėvių linijos sukauptus žemesnio dažnio energetinius-informacinius virpesius.