Urantija > Kalbu Jums Vėl > 23. Žemesnioji sąmonė >

23. Žemesnioji sąmonė

Jūs laikote, kad žmogus, esantis nesąmonės būsenoje, jau sąmonę yra praradęs. Jis tik savo sąmonės virpesius, energetinius virpesius, skleidžia kitokiu dažniu. Bet jokiu būdu jis neišsiveržia už Dievybės, arba Dieviškosios Sąmonės ribų. Tai, kad jūs nebesugebate bendrauti su tokiu žmogumi, jokiu būdu nereiškia, kad Dieviškoji Sąmonė nejaučia tokio mirtingojo, sakykim komos būsenoje, siunčiamų pasikeitusių informacinių energetinių virpesių. Tik jūsų sąmonės lygis nebetenka ryšio su tokiu mirtinguoju. Tačiau jokiu būdu nereiškia, kad Dieviškoji Sąmonė nutraukia tokį energetinį ryšį su tokiu mirtinguoju.

Ir jums, ne vienam, teko skaityti ar klausytis, kaip patys mirtingieji, patyrę jūsų vadinamąją klinikinę mirtį, pasakodavo apie matytą šviesos tunelį, apie matytą savo paties materialų kūną iš viršaus, ir pavadindavo tokį matymą savo sielos išėjimu iš savo materialaus kūno. Reiškia jie būdavo net informaciją suvokiantys ir prisimenantys. Kaip gi gali būti, kad nesąmoningas žmogus vis tik sąmoningai prisimena tokius vaizdinius, kuriuos vėliau papasakoja savo bičiuliams, kada vėl atgauna tokius sąmonės virpesius, kurie jam vėl leidžia bendrauti su tais bičiuliais. Jeigu toks mirtingasis tuo metu būtų be sąmonės, tai jis tikrai negalėtų prisiminti jokios informacijos. Jo neveiktų jokie energetiniai informaciniai virpesiai. Tuomet jis nebebūtų tikrovės dalis. Tuomet jis nebebūtų Absoliučios Sąmonės veikimo sferoje, nebebūtų jūsų vadinamojo Dievo sferoje. Tačiau tokios sferos būti negali, kadangi yra tik Absoliuti Sąmonė-Tikrovė.


Lygiai taip pat jūs nesate pajėgūs bendrauti su daug žemesnio lygio gyvūnija, su vabzdžiais, žuvimis, ropliais. Jūs visiškai nesuvokiate jų sąmonės informacinių virpesių, dėl to jūs juos gąsdinate ir jie gindamiesi jus puola. Nes jūsų sąmonės skleidžiami energetiniai-informaciniai virpesiai jiems yra per aukšti ir todėl nesuprantami. Dėl to jie viską, kas neatitinka jų pačių sąmonės energetinių informacinių virpesių, laiko svetimu lauku ir ima ginti savąjį lauką, savąją informacinę energetinę veiklos teritoriją puldami jus. Vien tik dėl to jūs ir tampate aukomis rykliams, krokodilams, liūtams, ar net žolėdžiams drambliams. Jūs nemokate keisti savosios sąmonės siunčiamų energetinių informacinių virpesių į savo aplinką, kad ji atitiktų tos aplinkos sąmonės energetinių informacinių virpesių dažnį.

O kadangi jūsų sąmonės siunčiamų energetinių informacinių virpesių dažnis tame lauke yra kitoks, tai jūs nesuvokiate aplinkos ir ją mėginate studijuoti tik iš išorės, ir niekaip kitaip. Toks studijavimas jums neduos jokios naudos, nes vis tiek jūs nepažįstate toje aplinkoje esančios sąmonės informacinių energetinių virpesių. O studijuoti vien tik tų virpesių pasekmes, tai yra jų veiksmą, nesuvokiant to veiksmo motyvų, yra kvailokas užsiėmimas. Be to, daug kam sukeliantis ne tik skausmo, bet ir tragiškų pasekmių. Nors iš to jokios naudos nėra nei jums, nei aplinkai. Priešingai, jūs tik atsiduodate išoriniam aplinkos studijavimui, visiškai net nemėgindami atsiverti Dieviškajai Sąmonei ir per šį atsivėrimą, pakelti savosios sąmonės energetinius informacinius virpesius iki tokio lygio, kad pradėtumėte jausti ir Visuotinės Sąmonės energetinius informacinius virpesius, kurie ir leistų jums studijuoti ir pažinti visą aplinkui esančią materiją iš vidaus, nebe iš išorės.