Urantija > Kalbu Jums Vėl > 68. Gyvas ryšys su Tėvu ugdo k... >

68. Gyvas ryšys su Tėvu ugdo kiekvieną su Juo bendraujantį

Prieš du tūkstančius metų aš patyriau tokių sielos pakylėjimo momentų, kad jie man ir suteikė galios, ryžto, ir tvirtumo skleisti Tėvo meilę visiems, net ir tiems, kurie mane persekiojo ir žudė. Be Tėvo šito padaryti aš nebūčiau galėjęs. Tik Tėvo meilės pajautimo savo sielos viduje ir gyvo ryšio, gyvo bendravimo su Tėvu dėka, aš galėjau daryti lygiai tokius pačius darbus, kokius ir jūs galite daryti. Ir net dar daugiau, nes dabar jūs esate daugiau ir matantys, ir patiriantys Tėvą ir mūsų kūriniją negu tie mano broliai matė ir patyrė tuo metu, kada tarp jų vaikščiojau jų materialioms akims matomu žmogiškuoju pavidalu.

Taip, aš vis daugiau ir daugiau gaudavau Tėvo mokymų ir vis labiau ir labiau ėmiau šito bendravimo su Tėvu dėka suvokti, kad aš čia atėjau su nuostabia misija – pajausti, patirti jūsų gyvenimą ir jo rūpesčius, kad visa tai žinočiau ne iš išorinių informacijos kanalų, bet kad tą būčiau patyręs pats, kiekvieną dieną nugyvendamas lygiai tokioje pačioje aplinkoje, kokioje tą pačią dieną ir jūs, kiekvienas, nugyvenate, kad aš pats sužinočiau, ką reiškia būti žmogiškai skriaudžiamam ir niekinamam, atstumiamam ir kankinamam, bet visą laiką palaikančiam gyvą ir intymų ryšį su Tėvu, kuris ir leidžia žmogui daryti gėrį net ir tiems, kurie daro blogį, mylėti juos vienodai, kaip ir tuos, kurie tau daro gėrį.

Tik su Tėvu bendraudamas aš vis daugiau ir daugiau gaudavau mokymų per Jo dvasią, Minties Derintoją, kad aš esu ne tik žmogaus pavidalas, bet esu dvasia ir labai aukšto rango dvasia. Ir vis labiau ir labiau suvokiau, kad ir visi žmonės, kurie gyvena šitame pasaulyje, ir daugybėje kitų pasaulių, taip pat bendraudami su Tėvu taip, kaip ir aš, gaus mokymus iš Tėvo, kad ir jie yra dvasios, tik jie šito nežino ir klaidingai save laiko tik tais materialiais pavidalais, kuriuos ir mato jų materialios akys. Tik jų dvasios realusis pasireiškimas dar pasireikš po prisikėlimo iš materialios mirties miego trečiąją dieną po fizinio kūno mirties. Ir aš esu toji garantija, kad šitaip įvyks visoje visatoje, ir jūsų pasaulyje taip pat, nes paklojau gyvojo ir mylinčio Tėvo kelio pagrindus ir parodžiau kryptį, kur surasti šitą gyvą gyvojo Tėvo kelią – savyje atrasti Tėvą ir pradėti su Juo gyvai bendrauti Jį garbinant.