Urantija > Kalbu Jums Vėl > 95. Keisdami save, keičiate žm... >

95. Keisdami save, keičiate žmoniją

Savuoju mokymu aš nenoriu nė vieno iš jūsų nei išgąsdinti, nei nuteikti prieš save ar mano apaštalą, kuris jį priima ir užrašo. Jūs neturite savo, dar tebeegzistuojančio, pykčio, pavydo, susierzinimo, keršto nukreipti nė prieš vieną iš mūsų, nes tiek aš savo mokymu, tiek jis savo atsidavimu man, norime, kad šitoji šviesa būtų prieinama kiekvienam iš jūsų, kad jūs galėtumėte studijuoti šituos mokymus ir patys sau apsispręsti, laisva valia ir sąmoningai apsispręsti, ar jums priimtinas Tėvo meilės ir šviesos kelias, ar jūs esate patenkinti savo aplinka tiek ta, kuri jus supa savo paties viduje, savajame aš, tiek savo namuose, savo mieste, savo valstybėje, savo planetoje.

Jeigu esate tuo šviesos ir meilės lygiu patenkinti, tada atitinkamai priimkite savo laisvanorišką sprendimą ir gyvenkite savo sampratos lygiu kasdienį gyvenimą. Jeigu kuo nors nesate patenkinti ir manote, kad kažkas turėtų būti keičiama, kad pasaulis patirtų daugiau šviesos ir meilės, taip pat apsispręskite, laisva valia, kaip jūs asmeniškai, kiekvienas, galite daugiau tapti aktyvus, kad šitoji Tėvo meilė ir šviesa apimtų jus ir iš jūsų pasklistų į aplinką, į visą žmoniją, į visą kūriniją.
Jūs turite apsispręsti, o ne likti baimės ir abejingumo padėtyje, manydami, kad nuo jūsų niekas nepriklauso. Jūs esate žmonija. Žmonija nėra toli nuo jūsų. Ji prasideda ir baigiasi jūsų viduje. Ir taip su kiekvienu. Jeigu jūs keičiatės į gerą ar į blogą pusę, lygiai taip vienu žmogumi į gerą ar į blogą pusę pasikeičia žmonija. Ir jūs galite, kiekvienas, arba trukdyti žmonijai šviesėti, arba prisidėti prie visos žmonijos šviesėjimo ir Tėvo meilės pajautimo vieno žmogaus, savojo aš, valios apsisprendimo dėka.

Žmonija negali veikti kaip nors kitaip, kaip tik veikdama per kiekvieno atskiro jos nario laisvos valios sprendimus ir tų sprendimų vykdymą.