Urantija > Kalbu Jums Vėl > 70. Kūrinijos geresnis pažinim... >

70. Kūrinijos geresnis pažinimas yra būtinas

Kūrinija, visa kūrinija, yra gyva energetinė sistema. Ir joje viskas sąveikauja. Dėl to, kad šioje sąveikoje būtų harmoningas veikimas, būtina ją gerai pažinti. O nepažinus, neįmanoma jos nepažeisti. Tačiau visos kūrinijos pažinimas yra giluminis tik tada, kada vis labiau ir labiau susiliejama su jos Šaltiniu ir Centru, su Tėvu. Be Jo kūrinijos veikimo pažinti neįmanoma. Galima tik prisidaryti sau patiems daugybę problemų. Tą jau jūs, kai kurie, imate suvokti, kada matote, kaip chaotiškai ir grobuoniškai, vien iš savanaudiškų tikslų, yra naikinami miškai, siurbiama nafta, dujos, kaip žudomi žvėrys, gaudomos žuvys, teršiama gamta, statomi vis didesni miestai, kurie įneša dar daugiau sumaišties ir nusikalstamų veiksmų tai pačiai visuomenei, kuri juos ir skatina statyti.

Nėra, visoje kūrinijoje, nė vienos gyvybės formos, kuri kenktų pati sau. Tai prieštarauja Tėvo meilės įstatymui. Dėl to pati žemiausia gyvybės forma, materiali gyvybė, turi arba instinktus, kuriais vadovaujasi, kad išliktų ilgoje evoliucinėje grandinėje, bet negalėdama pakenkti sau, arba vienintelė materiali gyvybės forma turinti laisvą valią ir esanti pačiame evoliucinių kopėčių dugne, žmogus, gauna Pagalbininkus iš Tėvo, kad savo laisvą valią panaudotų vis išmintingiau.

Pati didžiausia žmogaus kliūtis yra jo paties vidinio ego išpuikimas. Jis negali patikėti, kad yra aukštesnės dvasinės ir realios būtybės, dvasios, kurios taip pat turi savo kūnus, tik šitie jų kūnai neturi materialios išraiškos, dėl to jas tikslingiau būtų pavadinti ne kūnais, bet individualiomis energetinio virpėjimo formomis. Ji kiekviena yra lygiai taip individuali ir skirtinga, kaip jums dabar atrodo individualus ir skirtingas jūsų vadinamas materialus kūnas. Tik jūsų dabartinis kūnas yra labai sunkus ir žemų energetinių virpesių, dėl to jūsų materialios akys ir gali jį matyti. Mūsų gi žvilgsnis yra tokio aukšto energetinio virpėjimo atspindys mūsų sąmonėje, individualioje sąmonėje, kad daugeliui dvasinių kategorijų materija, kaip pati žemiausia energetinio virpėjimo forma, nėra matoma ir fiksuojama. Dėl to tokie maži jūsų kūnai ar statiniai joms neegzistuoja iš viso. Todėl tam, kad suvoktų jų reikšmę jūsų gyvenime, jos turi gauti iš kitų, žemesnių virpesių, dvasių atitinkamą paaiškinimą, su palyginimu, apie formą ir dvasinį statinį, kuris yra lygiai tiek svarbus ir pasitarnaujantis joms dvasiniame lygyje.

Kadangi jūs tokių dalykų suvokti savo protu negalite, o savo akimis taip pat nematote, tai ir netikite, kad yra aukštesni, dvasiniai jūsų pagalbininkai, kurie yra tikri, realūs, ir veikia jūsų labui. Ir dėl to jūs niekaip negalite sutikti su paprasta mintimi, kad jūs galite gauti didesnių ir gilesnių protų pagalbą, kaip jums patiems gyventi prasmingai.


Ir vien tik dėl to pasitikite tik tuo, ką jums sako nedidelės grupelės, ir toli gražu ne tik ne protingiausių jūsų sielos brolių, bet iš viso išmintimi nesivadovaujančių žmonių grupės, kurias jūs pavadinate mokslininkais ar politikais.


Patys nemėgindami skvarbesniu protu pažvelgti į aplinką, jūs visiškai atsisakote plėsti savo proto skvarbumą, nes pasitikite vien tik prasimanytu demokratijos ar mokslo neklystamumu. Tokia kryptis veda į jūsų išsigimimą, nes jūs kaip individai nustojate augti savo pačių veikla, individualia kūrybine veikla.