Urantija > Kalbu Jums Vėl > 52. Kūnas ir asmenybė >

52. Kūnas ir asmenybė

Kūrinijos Aukščiausiasis Protas yra Išminties Šaltinis. Jeigu jūs nesisemiate didesnės išminties, jūs negilinate savo proto. Jūs neaugate savuoju aš. Kūnas fiziškai auga, vystosi, tuo tarpu jūsų protas pradeda atsilikti nuo išvystyto kūno fizinio grožio. Jūs turite suprasti, kad kūrinija yra veikianti, nuostabiai sumanyta, sistema. Dėl to kiekvienas jos mažesnis elementas yra susijęs su visuma, kaip ir visa sistema yra susijusi su mažesniu jos elementu. Sistema yra tik tada, kada trys ir daugiau kaip trys elementai yra susieti į vieną visumą.
Dėl to ir jūsų aš turi dvasinę dovaną, gautą iš Tėvo, asmenybę, tą jūsų aš, kuris turi atsiskleisti meile ir gėriu, tiesa ir gailestingumu tarnaudamas materialiame kūne, kuris yra labai laikinas. Jūsų vidinis aš gali būti amžinas, jeigu savo viduje atrasite Tėvo dvasią. Tuo tarpu jūsų vidinio aš pasireiškimui skirtas materialus apvalkalas, kurį jūs vadinate kūnu, niekada negali būti amžinas. Materiali energija, kuri ir sudaro jūsų kūno žemų dažnių energetinius virpesius, išsieikvoja ir turi pakeisti savo išraiškos formą. Kūnas suyra, nes jame nebėra aukštesnių energetinių virpesių, kurie suteikia jam gyvybę, ir suirusio kūno dalelių energetinių virpesių dažnis tampa dar žemesnis. Toji energijos forma, kuri palaikė fizinio kūno gyvybę perėjo į kitą formą, kuri tokios, kokia buvo ankstesnioji gyvybė, palaikyti nebegali. Tačiau tol, kol jūsų kūnas aukštesnių virpesių energiją gauna ir ja maitinasi, tol jūsų vidinis aš turi jausti, kad jis ir jo fizinis apvalkalas, gyvas apvalkalas, ir Tėvas sudarote sistemą, kurioje kiekvienas elementas yra tarpusavyje susietas.

Tėvas kiekvienam iš jūsų padovanoja asmenybės dovaną, tą jūsų aš, kuris yra dvasia, kuris yra dvasinis, ir kuris yra amžinas. Tas, kas yra Amžinas, ir pats dovanoja tai, kas yra amžina, nes Jis yra net Amžinybės Šaltinis. Dėl to jūsų tikrasis aš, tam kad atsiskleistų savuoju charakteriu, jo spindėjimu, turi turėti kažkokį savo tapatumo pavidalą. Štai šitas pavidalas ir yra jūsų materialus, arba fizinis pavidalas, kurį jūs vadinate kūnu. Tačiau šitas kūnas nėra jūsų vidinis aš. Jis yra tik išorinis apvalkalas.