Urantija > Kalbu Jums Vėl > 72. Demokratija yra jūsų ateit... >

72. Demokratija yra jūsų ateities duobkasys

Jūsų politikų propaguojamas demokratijos modelis veda į jūsų iniciatyvos užgniaužimą ir vidutinybės iškėlimą. Būtent tokiomis sąlygomis pradedama skaidyti visuma, kad bet kuri iš susiskaidžiusių grupuočių primestų visumai savo sprendimus, kurie tikrai prasilenkia su Tėvo meilės įstatymu. Ir tą jaučia didžioji dalis giliau mąstančių jūsų sielos brolių ir seserų. Jūs pradedate suprasti, kad politinės partijos siekia savų grupinių tikslų, kad jos yra korumpuotos, kad valdžia yra sutraukusi į savo vidų visą įmanomą žmonijos purvą, kuris yra ne kas kita, kaip korupcija ir pagrindinis demokratijos variklis.

Nemąstantis ir nesuvokiantis Visatos, visos Kūrinijos dėsnio – priežasties-veiksmo-pasekmės – kuris kyla iš Tėvo meilės, žmogaus protas tuo pačiu nesupranta ir kokiu būdu jam galima iš tokios padėties išbristi.

Demokratija yra jūsų visuomenės duobkasys, o kastuvą laikote savo rankose kiekvienas, kuris atsisakote mąstyti Tėvo meilės virpesiais. Dėl to politikai jumis tiktai prisidengia, kad toliau plėstų korupciją visame pasaulyje.
Demokratinė visuomenė turėjo pažangų tikslą tik pradinėje jos stadijoje, kada vergovė neleido žmogui išsakyti savo nuostatos ir turėti savo balsą, priimant sprendimą. Kada vergovė buvo panaikinta, su laiku demokratija pradėjo stabdyti visuomenės ne tik dvasinį, bet ir moralinį, ekonominį, ir politinį jos vystymąsi.

Paimkite patį paprasčiausią pavyzdį. Jeigu jūs surinkote pakankamai paremiančių jūsų idėją, kad vos vienu balsu turėtumėte persvarą balsavime, jūsų idėja nugali, ir ją turi priimti ir tie, kurie mato jos klaidingumą, ir net jos žalą.

Jūs galite suvokti, kad teisingą idėją deklaruoti gali ir vienas žmogus, o klysti visi kiti. Ir jam niekaip nepavyks demokratiniu keliu ją įprasminti darbais. Tačiau, jeigu jis sugebės po vieną ar grupelėmis įtikinti, arba dar blogiau, kuo nors atsilyginti už būsimą jo idėjos paramą, tuomet jo idėja, nugalėjusi balsavimo keliu, bus priimta. Bet nuo to pati idėja nė kiek nepakito. Tiesiog įvairiomis priemonėmis paveikti tie, kurie balsavimu priima sprendimus, pasiekė persvarą ir leido šitai idėjai skleisti sparnus.

Štai dėl ko demokratija yra korupcijos židinys, arba jos kurstytojas. Ir senas pasakymas, jog demokratiją keikia daug kas, bet niekas nesugalvojo, kas būtų geriau už ją, turi būti labai greitai pakeistas, jeigu norite išlikti kaip visuomenė, kaip žmonija, dvasinių lyderių autokratija.