Urantija > Kalbu Jums Vėl > 145. Išmintingas energijos pan... >

145. Išmintingas energijos panaudojimas ir jos pusiausvyros atstatymas

Būdas yra vienintelis – įtikėjimas į Tėvą ir Jo paties suradimas savo viduje. Tada harmonizuosis kiekvieno iš jūsų ryšys ne tik su savo aukštesniuoju ir tikruoju aš, bet taip pat ir su aplinka, su visa kūrinija, ir užsimegs gyvas ryšys su pačiu Tėvu. O tada pasikeis požiūris į tai, kaip jums reikia ne atstatyti iššvaistytą energiją, bet kaip ją prasmingai eikvoti visumos labui, o jos atstatymo kelias yra pats paprasčiausias, ramus miegas ant kieto pagrindo ir paprastas maistas iš daržovių, vaisių, javų grūdų, žirnių, pupų, paprastas vanduo ir žolelių arbata. Tai labai pigus maistas ir jo nereikia daug. Ir svarbiausia, kad jūsų gyvensena pasikeis, o tai leis jums iš tikrųjų atsisakyti žalingų įpročių, kurie jums brangiai kainuoja ne tik energijos švaistymo požiūriu, bet ir finansų požiūriu. Jums nebereikės mokėti už vaistus, nes nustosite sirgti. Nebereikės važiuoti į sanatorijas, nes jūsų visas gyvenimas taps sanatorija. Jūs nebepatirsite streso ir depresijos, nerimo ir įtampos, o tuo pačiu nebeeikvosite visiškai tuščiai nei energijos, nei laiko.

Tačiau net ir esant tokioms sąlygoms jūs dar turėsite pasirūpinti energijos atstatymo priemonėmis – maistu ir miegu. Bet tam skirsite vis mažiau laiko ir minčių. Ateis laikas, kada vis daugiau ir daugiau jūsų sielos brolių ir sesių palaikys gyvą ryšį su Tėvu, su manimi, kad jie galės savo energiją atstatyti tiesiai iš energetinių grandinių be jokio materialaus maisto. Tada tokių jūsų sielos brolių ir sesių gyvenimas bus dar labiau nukreiptas į Tėvo valios vykdymą per meilės ir gėrio skleidimą aplinkai. Jūs turite suvokti, kad su Tėvu yra viskas įmanoma realiai. Tai nėra fantazija ar neprieinama svajonė. Tai daugelio ateitis dar esant materialiu pavidalu.

Tačiau po prisikėlimo iš materialios mirties miego, kada Energijos Reguliuotojų, Morontinės Energijos Prižiūrėtojų, ir kitų dvasinių būtybių bus jums parengtas naujas kūnas nebeturintis jums tiek daug kančios kėlusio materialaus pavidalo, tada jūsų energijos atstatymo priemonės taps tokios, kad jus vargins taip pat daug mažiau negu jus vargina dabartiniame jūsų gyvenime. Jūs maitinsitės tokiu maistu, kuris nebeturi materialaus pavidalo. Ir patį maistą jūs gausite visiškai parengtą Morontinės Energijos Prižiūrėtojų dispozicijoje veikiančių jų Pagalbininkų, kurių pagrindinė veiklos sfera Morontinės Energijos Prižiūrėtojų energijos manipuliavimą paversti prieinamą kiekvienos individualios sielos kūno-formos išeikvotos energijos atstatymui. Patiems jums tokiu maistu rūpintis nebereikės. Jūsų visas dėmesys bus nukreiptas į savojo tikrojo aš pilnesnį atskleidimą ir tarnavimą, taip, kad jūsų tikrasis aš vis labiau ir giliau suvoktų savojo aš ryšį su Tėvu ir visa Jo šeima-kūrinija. Dėl to visi kiti antraeiliai dalykai, kurie neturi nieko bendro su savojo aš vystymu, kad jis vis labiau panašėtų į Tėvą, nėra užkraunami tvariniui. Tam yra kiti savo funkcijas atliekantys tvariniai.

Net ir dabartiniame savo pasaulyje, jūs nešvaistytumėte tiek energijos ir pastangų, jeigu gyventumėte kaip Tėvą atradusių savo viduje vaikų darni žmonijos šeima. Vien tik dėl to, kad jūs šitaip negyvenate, tai jums ir atrodo, kad kiekvienas turi pats pasirūpinti savo aplinka ir maistu. Dėl to ir pradedate lenktyniauti vienas su kitu, o tada ir kenkti visokiais būdais, kad tik pralenktumėte vienas kitą. Jūsų gyvenimas yra iškreiptas ir vargingas egzistavimas nuolatinio nerimo ir streso sąlygomis, kurios savaime jau iš jūsų siurbia energiją, kuri numatyti jūsų tikrojo aš atskleidimui per meilės ir gėrio tarnavimą tiesoje su Tėvu. Tiek, kiek šito jūs nedarote, tiek jūs savo energiją švaistote tuščiai. Tai lygiai tas pats, kad jūsų mašina buksuotų vietoje ir išeikvotų savo visą degalų atsargą, o nuo perkaitimo, dėl blogo aušinimo, dar perkaistų ir jos variklis. Degalų nebėra, variklis perkaito ir sugedo, o jūs taip ir nepajudėjote iš vietos. Toks yra jūsų dabartinis jus taip varginantis egzistavimas, kuris mums kelia tokį skausmą, kada mes matome, jog tereikia jums atsigręžti į savo vidų, atrasti Tėvą, ir pati giliausiai įklimpusi ir buksuojanti mašina bus per akimirką ištempta ant nuostabaus ir tvirto kelio.

Dėl to daugeliui iš jūsų, kurie būsite prikelti iš materialios mirties miego, energijos atstatymo priemonės, ir dar nereikalaujančios iš jūsų jokių asmeninių pastangų, atrodys jau kaip Rojus, kuriame nebegali būti nieko geriau, kada jūs vis labiau prisiminsite savo nuolatinę kovą šitame pasaulyje.

Kiekvienas aukštesnis jūsų savojo aš atsiskleidimo laiptelis numato ir jūsų sielos formos atitinkamą energetinį suderinimą ir dėl to jo energijos atstatymo formos irgi subtilės. Nors jūs ir turėsite maitintis morontiniu maistu, panašiai, kaip ir dabar, tačiau jūsų maisto pavidalas taip pat keisis ir vis labiau artės prie tokio, kad jo poreikis vis mažės, o intervalai tarp maitinimosi vis ilgės, tuo tarpu energijos kiekis vis didės, kol galų gale tapę amžinosiomis dvasiomis jūsų visas išeikvotos per tarnavimą energijos atstatymas vyks nebe maisto dėka, bet tiesiogiai iš energetinių grandinių.

Kada tik jūs būsite pažadinti, morontinis maistas jums pasirodys labai gaivus, kvapnus, ir energetiškai labai pakraunantis, kad savyje pajusite energijos antplūdį. Tačiau tai bus ne tik dėl paties maisto, bet taip pat ir dėl visiškai kitokio poilsio ir miego. Jo kokybė visiškai neprimins jūsų dabartinio miego, kaip ir trukmė bus daug mažesnė. Jeigu dabar jūs esate įpratę miegoti nakties metu po aštuonias valandas ar net kai kurie ir ilgiau, tai sielos pavidalu jau nuo pat pradžių jums užteks dvigubai trumpesnio laiko, tuo tarpu pats miego gilumas suteiks tokį energijos atstatymą, kuris daug kartų pranoks jūsų dabartinį neramų ir sapnų iškraipomą energijos atstatymą miego metu.

Su kiekviena nauja sielos morontinės formos pakopa intervalas tarp miego ilgės, kol galų gale tapę amžinosiomis dvasiomis jūs nebejausite jokio poreikio miegoti iš viso per visą amžinybę. Dabar tokios mintys jums nėra suvokiamos. Tačiau, kada ir jūs patys patirsite, kokia yra atgaiva ryšys su Tėvu ir tarnavimas, koks yra tobulas energijos atstatymas iš energijos grandinių, tada patys suvoksite, koks yra Tėvo tobulas sumanymas iš materialaus tvarinio, kuris be perstojo vien tik ir rūpinasi savosios iššvaistytos energijos atstatymu, kada iš viso netarnauja Kūrėjui, o veikia vien tik savo savanaudiškam aš, ir, per vidinę meilę, po materialaus kūno išeikvotos energijos ir patirtos mirties, tas pats aš vis tiek yra pažadinamas ir jam suteikiama aukštesnio energetinio virpesio forma, ir jis vis vystomas, vystantis vidiniam tos pačios formos gyventojui, vis labiau ir labiau atsiskleidžiant tam aš, kad jis net susilieja su Tėvo dvasia ir tampa viena asmenybe su paties Tėvo dalele, tampa net amžinąja dvasia, kaip amžinas yra ir pats Tėvas, tada jūsų susižavėjimas Tėvo evoliuciniu kūrinijos vystymo planu dar labiau didės.

Tačiau net ir tai bus tik pradžia, nes Tėvas jus stebins, kaip ir visa kūrinija, per jūsų visą kelią į Rojų. Ir dėl to jūs nepaliausite žavėtis Jo fantazija ir originalumu. O tas susižavėjimas Tėvu, gimdys jumyse dar didesnį troškimą atsiduoti Tėvui ir mylėti Jį dar labiau.
Ir pradžią tam galite padaryti jau šiandien ir būdami dar šitame pasaulyje.