Urantija > Kalbu Jums Vėl > 100. Tėvo dvasios pagalba yra ... >

100. Tėvo dvasios pagalba yra visur ir visada

Štai kodėl, net ir norėdami nustatyti informacijos teisingumą, jūs turite užmegzti tiesioginį ryšį su Tėvu, esančiu per savo dvasią, Minties Derintoją, jūsų, kiekvieno, viduje. O kas gi džiaugsis pirkdamas knygą, kurioje yra iškraipyta informacija. Tai lygiai tas pats kaip pirkti druską be skonio, kuri niekam nebėra tinkama, tik išmesti po kojomis, kad būtų sutrypta, kaip neturinti savo pagrindinės savybės – suteikti sūrumo skonį.

Todėl net ir šitoje, tokioje svarbioje sferoje, kaip informacijos teisingumo nustatymo sferoje, jūs turite vėl atsigręžti į Tėvą. Ir toks informacijos teisingumo patikrinimas nieko jums nekainuoja. Jūs naudojate lygiai tas pačias pastangas, kokias dedate ir norėdami atsikratyti savo neigiamų gyvulinio, žemesniojo aš, charakterio bruožų. Tai yra tos pačios pastangos, ne papildomos. Ir tikrai verta jums paskirti laiką ir dėti nuoširdžias pastangas tam, kad atrastumėte Tėvą savo viduje, užmegztumėte su Juo ryšį, ir gimtumėte iš dvasios, nes nėra nė vieno argumento, kuris galėtų nusverti jūsų sprendimą į priešingą pusę. Jūs turite vidinę ramybę, patiriate meilę, jaučiate gailestingumą, trokštate daryti gėrį be jokio atlygio, džiaugiatės trykštančia kūno sveikata, ir labai ilgai gyvenate dabartinio jūsų žmogiškojo supratimo požiūriu. Tuo labiau, kad jūs turite patį nuostabiausią draugą, net ir tokį, kokį turėjau aš, kada gyvenau tarp jūsų žmogiškuoju pavidalu. Ir jus, kiekvieną, Jis lydi visur ir visada, net yra ne tik su jumis, kiekvienu, bet ir jūsų, kiekvieno, viduje. Jums, kiekvienam, telieka nepagailėti nuoširdžių ir atkaklių pastangų atrasti Jį savo viduje. Ir šito atradimo atlygis pranoksta dabartinį jūsų net patį vaizdingiausią įsivaizdavimą.