Urantija > Kalbu Jums Vėl > 117. Mokykite vaikus atrasti T... >

117. Mokykite vaikus atrasti Tėvą savyje – tai didžiausia dovana jiems

Jūs dažnai kartojate, kad darote viską dėl savo vaikų, kad net gyvenate dėl jų, stengiatės viską, kas tik geriausia, atiduoti jiems. Tačiau nieko negali būti jiems geriau, kaip tik išmokyti juos atrasti Tėvą savo viduje. Jūs net įsivaizduoti negalite, kokia tai jiems būtų pati nuostabiausia dovana, koks tai būtų pats tinkamiausias visos žmonijos įprasminimo ir šviesinimo kelias, jeigu jūs, kiekvienas, savo vaikus išmokytumėte atrasti Tėvą savo viduje.
Vien tik šitas Tėvo atradimas, jau dabar, pradėtų keisti visą žmoniją taip, kaip ji niekada nesugebėjo, per visą savo vieno milijono metų egzistavimą, pasikeisti. Ir užtektų vos kelių kartų, kad šitie pasikeitimai būtų įtvirtinti viso pasaulio mastu tiek, kad jūs visas savo lėšas, skiriamas ginklams, valstybių išlaikymui, reklamai, neveiksmingai kovai su narkomanija, nusikalstamumu, ligomis, net stichijų nusiaubtų regionų atstatymui, sutaupytumėte, nes tokie dalykai jūsų nebepaliestų ir nekankintų, kaip kankina dabar.

Jūs tik pamąstykite, jeigu visos tokios lėšos būtų nukreiptos jūsų visų gerbūviui gerinti ir tarpusavio bendravimui plėsti ir gilinti. Nieko nebebūtų švaistoma tam, kas atsigręžtų prieš jus pačius. Ir tai būtų daroma vien tik dėl to, kad jūs išmokytumėte savo vaikus atrasti Tėvą savo viduje. Ir tai jų gyvenimą pakeistų tiek, kad jie daugiau niekada nebelaikytų nė vieno savo bendraamžininko priešu, kurį reikia sunaikinti, nes jis yra nuskriaudęs jūsų tėvų ar senelių kartą, o žvelgtų į juos kaip į savo sielos brolius ir seseris. Ir trokštų su jais bendrauti kaip su tokiais pačiais Tėvo mylimais vaikais, kokie mylimi yra ir jie patys.

Ir tai yra vienos užduoties, suteiktos jums, įgyvendinimas vien tik jūsų asmeniniu mastu, ir tokia šviesi perspektyva visai žmonijai! O tuo pačiu ir visai kūrinijai!

Tik nuo jūsų priklauso tiek asmeninis jūsų pačių, tiek ir jūsų vaikų šviesus ar drumzlinas gyvenimas šitame pasaulyje. Jūs turite aiškiai suvokti, kad nei ankstesnio gyvenimo, nei dar vieno gyvenimo, kad savo klaidas galėtumėte ištaisyti, Tėvas neduoda. Jam užtenka ir vieno vienintelio gyvenimo, kurio dėka Jis patikrina jus, kiekvieną, norite jūs eiti pas Jį meilės ir tiesos keliu, ar ne. Jis nereikalauja iš jūsų to, ką pasiekti jums šitame pasaulyje būtų perdaug sunku – kad akimirksniu taptumėte tobuli, koks tobulas yra Jis. Tam Jis suteikia jums, kiekvienam, visą amžinybės kelią, kad augtumėte ir panašėtumėte į Jį. Jis vien tik prašo nuoširdžiai apsispręsti, ar trokštate iš visos širdies eiti Jo siūlomu keliu.
Ar jums toks meilės ir tiesos kelias nepriimtinas? Jeigu nepriimtinas, tuomet jūsų asmeninę laisvą valią Jis ir patenkina per savo Sūnus, kurie daugiau jūsų nebevystys link tobulumo, nes jūs po materialios kūno mirties ir nebebūsite prikelti. Jūsų valia Tėvui yra aukščiausia. Ir Jis ją patenkina.