Urantija > Kalbu Jums Vėl > 50. Gyvas Tėvo patyrimas savo ... >

50. Gyvas Tėvo patyrimas savo viduje

Ir tada jūs ne tik suvoksite, bet savuoju patyrimu patvirtinsite, ir kitiems liudysite, kad tik gyvas ryšys su Tėvu leidžia ne tik Jį patirti, bet lygiai taip pat suteikia pasitikėjimo ir savimi ir Tėvu vis daugiau ir daugiau. O toks pasitikėjimo augimas veda į vis didesnį ir didesnį atsidavimą tarnavimui visumos labui. Ir be jokių pažadų, be jokių įsipareigojimų, be jokių atsižadėjimų. Ir toji varomoji jėga yra jūsų viduje – Tėvo dvasios, Minties Derintojo, jums teikiami vis labiau ir labiau suprantami impulsai, kuriuos jūs imate jausti vis subtiliau ir subtiliau. Palaipsniui jūsų sąmonės virpesiai vis auga ir vis labiau ir labiau ir vis didesne ir didesne dalimi susilieja su Dieviškąja, Visuotine, ir Absoliučia Sąmone, su Kūrėjo Sąmone.

Štai kokio mokymo trūksta jūsų dabartinėse ritualinėse bažnyčiose. Ir šitokio gyvo mokymo šaukte šaukiasi jūsų siela, kuri nėra tokia stipri dabartiniame jūsų materialaus proto apvalkale. Nėra stipri, nes jūsų protas negauna aukštesnių virpesių dvasinio mokymo nei namuose iš tėvų, nei mokykloje iš mokytojų, nei bažnyčiose iš kunigų, nei darbe iš vadovų, nei gatvėje iš išmintingesnių sielos brolių. Dėl to siela ir negali stiprėti. Ji jaučia Tėvo dvasios mokymus, bet materialus žmogaus protas juos tuoj pat užgožia savo savanaudiškais troškimais ir visu pasišventimu tų troškimų įgyvendinimui, nesvarbu, ar jie būtų savojo aš naudai, ar grupės naudai. Sielai tokių troškimų vedamas protas yra pagrindinis barjeras, kad ji pajaustų Tėvo dvasios mokymus ir vedimą iš vidaus. Ir šitam vedimui nereikalingas joks tarpininkas. Dėl to ateina metas, kad jūs sužinotumėte, kad tarp jūsų, kiekvieno, ir Dievo jokio tarpininko nėra ir būti negali. Dievas yra arčiausia jūsų, net jūsų pačių viduje. Koks dar gali būti kitas ir geresnis tarpininkas, kada jūs, kiekvienas, esate vienas kitame – Dievas yra jūsų, kiekvieno, viduje, o jūs, kiekvienas, esate Dievo viduje. Nėra nieko, kas nebūtų Dievo viduje, kas galėtų būti už Jo ribų. Jis yra nepranokstama tikrovė. Ir tik Jo dėka, kiekvienas iš jūsų gaunate Jo paties dalelę, dvasią, Minties Derintoją, tam, kad niekada daugiau nebeieškotumėte bendravimui su Dievu jokio tarpininko.