Urantija > Kalbu Jums Vėl > 133. Gerasis Locmanas ir kapit... >

133. Gerasis Locmanas ir kapitonas

Kada jūs vis daugiau ir daugiau atpažinsite tokių sielos brolių ir sesių, tada suvoksite, kad jūs atplaukėte nebe į atskirą salą, bet į kitą krantą. Ir jame pamatysite daugybę savo sielos brolių ir sesių, nors dėvinčių kitokius drabužius, nors turinčių kitokius papročius ir kitokią kultūrą, bet lygiai taip trokštančių ramybės, palaimos, ir meilės, kaip ir jūs trokštate, kad šitas jūsų troškimas ir išviliojo jus plaukti šituo Tėvo meilės dvasiniu vandenynu ieškoti naujų kraštų, kuriuose atrastumėte savo sielos brolius ir seses.

Ir Tėvas pasirūpino taip, kad visi plaukiantys šituo vandenynu tikrai atrastų savo sielos brolius ir seses, kurių anksčiau nepažinojo, ir nežinojo apie jų egzistavimą visiškai nieko. Nes šitoje dvasinėje kelionėje Tėvas yra jūsų laivo locmanas, bet kapitonu liekate jūs, kiekvienas asmeniškai. Ir tik jūs sprendžiate kokiame uoste jūsų laivui šitoje milžiniškoje kelionėje išmesti inkarą, kad surastumėte kitų savo sielos brolių ir sesių. Ir šitas uostas gali būti jūsų kaimynas ar visiškai nepažįstamas žmogus gatvėje, o gal bendrakeleivis jums skrendant į kitą šalį pailsėti ar savo verslo reikalais, o gal skrendant ištikus kokiai nelaimei ar ligai. Locmanas jums tik saugiai rodo laivo plaukimo kryptį, o sustojimus pasirenka kapitonas. Nes tik kapitono laisva valia sprendžia kur ir kada sustoti laivui ir išmesti inkarą. Locmanas yra tik patarėjas, bet ne sprendėjas.

Tačiau dvasinėje kelionėje Locmanas yra jūsų viduje ir visada veikia tobulai ir neklystamai. Suklysti gali tik kapitonas. Dėl to kapitonui visą laiką verta vis giliau ir giliau atsigręžti į savo paties vidų, kad išgirstų Locmano patarimus, kokiame uoste ir kada išmesti inkarą. Dar daugiau, šis Locmanas niekada kapitono nepalieka, ir jo paslaugomis kapitonas gali naudotis bet kada, bet kokiomis aplinkybėmis. Dar daugiau, šitas Locmanas veikia ir kitus kapitonus, šitokiu būdu juos apjungdamas, kad kapitonai galėtų greičiau atpažinti vieni kitus ir pajausti vieni kitiems meilę ir šitų meilės virpesių, kaip nuostabiausio ir patikimiausio lokatoriaus dėka, išvengti laivų susidūrimo.

Tačiau nuostabiausia Tėvo meilės vandenyne yra tai, kad Locmanas yra pats Tėvas, kuris taip išlaviruoja laivus be susidūrimų, kad kuo labiau kapitonai pajunta iš Locmano sklindančius meilės virpesius, tuo arčiau plaukia prie kitų laivų, ir tuo saugiau jaučiasi. Ir kuo laivų yra daugiau ir kuo jie yra arčiau, tuo saugesnis vandenynas kiekvienam laivui.

Tėvo meilės dvasinis vandenynas sutalpina visus laivus saugiai ir jie niekada nesusiduria, kada kapitonai iš vidaus pajunta Locmano siunčiamus jiems virpesius ir jais pasikliauja, visiškai ir iki galo. Tik toks atsidavimas Locmanui ir pasitikėjimas Juo, leidžia kapitonui ne tik jaustis ramiai, bet tą ramybę dalinti kitiems, kurie lygiai taip, kaip ir jis plaukia savo laivu, o taip pat ir tiems, kurie dar nedrįsta į Tėvo meilės vandenyną išplaukti vieni, nes nežino net kur šis vandenynas yra.
Tačiau dar nuostabiau yra tai, kad šis Locmanas veda kapitono laivą tarp kitų laivų ir džiaugiasi tuo, kad vis daugiau ir daugiau Jam reikia vesti šitokių laivų. Ir džiaugiasi ne dėl to, kad jam bus didžiulis pelnas, bet dėl to, kad kapitonai yra saugūs ir laivas plaukia saugiai, nes kapitonai pasitiki Locmanu, kuris neprašo jokio užmokesčio už savo paslaugas. Jis veda laivus iš meilės visiems kapitonams ir laivams, nes jis yra Gerasis Locmanas.

Štai kodėl dabartinis jūsų laikmetis yra nuostabus, nes jūs galite atrasti savo Gerąjį Locmaną savo pačių viduje. Mano laikais, kada aš gyvenau tarp jūsų, tokios galimybės žmogus dar neturėjo. Dabar, po manosios misijos užbaigimo, tokią galimybę jūs, kiekvienas, turite jau du tūkstančius metų. Tačiau kiek mažai iš jūsų išplaukė į šituos plačiuosius ir gyvuosius Tėvo meilės vandenyno dvasinius vandenis. Mažai kas iš jūsų ir šiandien nori išplaukti į šituos vandenis.

Jūs vis dar labiau pasitikite materialiomis keliavimo priemonėmis ir materialiomis kelionėmis, nors jos jums kainuoja brangiai ir nuvargina fiziškai. Mano mokymas yra skirtas jums tam, kad pradėtumėte keliauti ir savo dvasinėje kelionėje, kad nebijotumėte išplaukti į Tėvo meilės vandenyno dvasinius vandenis, kurie yra kiekviename iš jūsų. Ir nors jie yra jūsų viduje, bet vis tiek jie yra patys giliausi vandenys. Tačiau juose skęsdami, jūs gyvybės neprarasite. Priešingai, jūs patirsite palaimą ir didžiulį norą ir kitiems parodyti kaip nuo savojo kranto išplaukti į šitą Tėvo meilės vandenyną, esantį jūsų pačių, kiekvieno, viduje.