Urantija > Kalbu Jums Vėl > 151. Jūsų indėlis Tėvo banke... >

151. Jūsų indėlis Tėvo banke

Mano pasakymai apie turtą turi ir tiesioginę prasmę – kraukite turtą gerais darbais. Tai didingesnis ir vienintelis turtas, kuris išlieka per visą amžinybę, nes jis yra Tėvo saugomas. Ir visą laiką už jį mokami dideli procentai, kokių nemoka joks žemiškasis bankas, nes šie procentai yra ne kas kita, kaip jūsų pačių charakterio augimas ir grūdinimas. Todėl jūs turite žinoti, kad Tėvo bankas nebankrutuoja niekada, kad savo turtą laikydami Jo banke jūs galite būti ramūs, kad jūsų niekada neapgaus.
Jūsų vidinis įtikėjimas į Tėvą ir pasitikėjimas Tėvu yra jūsų pačių indėlio knygelė, kurios pagalba galite pasitikrinti, pasikalbėdami su Tėvu apie savo turto dydį Tėvo banke. O jūsų asmeninio charakterio pasikeitimai ir liudija, jums ir kitiems, kokie jums mokami procentai už Tėvo banke laikomą jūsų gerų darbų turtą. Dar daugiau, Tėvo bankas nenaudoja jūsų turto niekam kitam, tik turtinti jus pačius asmeniškai, o kūrinija turtėja tik tiek, kiek kiekvienas iš jūsų įnešate gerų darbų indėlių į Tėvo banką.
Tad, jeigu jūs savo gerus darbus investuosite į mažus vaikus, į mokinius, į studentus, tai ne tik didinsite savo indėlį Tėvo banke, bet tuo pačiu turtinsite ir kūriniją, o tuo pačiu lengvinsite kelią kitoms kartoms atidaryti sąskaitą tame pačiame Tėvo banke. Būtent tik Tėvo bankas neturi savanaudiško pelno motyvo ir viską atiduoda indėlininkams su kaupu.

Būtent toks motyvas yra vienintelis pagarbos vertas motyvas transformuoti net ir jūsų pačių dabartinių žemiškųjų bankų veiklą, paverčiant ją ne vien tik savanaudiško pelno siekimu, ir dar nulupant devynis kailius nuo žmogaus, ypač nuo vargšo, bet pakreipti jų veiklą visos visumos labui. Ir tokia veikla taptų prasminga, o ne kenksminga, kokia ji yra dabar.

Šiandieninė jūsų bankų veikla yra žalinga jums patiems, tik šito jūs dar negalite suvokti. Dabartiniai pasaulio bankai daro viską, kad tik galėtų pasiekti kuo didesnį pelną, kuris ir taip jau yra milžiniškas. Tačiau jūs patys skatinate ir džiaugiatės, kad pelnas auga kiekvieni metai. Tai ne tik nelogiška, bet ir skatina žmonių visuomeninę nelygybę, kur vieni, turėdami gausybę pinigų, gali sau leisti bet ką, ko tik užsigeidžia, kiti gi yra palikti be pragyvenimo šaltinio.

Iš karto negalima pakeisti ekonomikos iš orientuotos į pelną į orientuotą į tarnavimą bendradarbiaujant. Tačiau jau šiandien bankai gali šitą politiką pradėti įgyvendinti savo pelno vieną pusę paskirdami visuomenės vystymui šeimos ir švietimo srityse.

Šeimos ir švietimo sritys yra svarbiausios visuomenei vystantis. Tik šeimos ir švietimo dėka jūs galite išlavinti dorus ir nekorumpuotus politikus, kurie nustato visos valstybės judėjimo kryptį visose sferose. Dėl to jūs turite suvokti, kad investuodami į šeimos moralę ir dorą, į švietimo sistemos keitimą nuo scholastinės į gyvą tarpusavio bendravimo šeimą, pagrįstą meile, jūs investuojate į Tėvo banką. Ir būkite tikri, kad atėjus laikui savo indėlį atsiimti, kada jums reikės šitą pasaulį palikti, jūs džiaugsitės, kad jį laikėte Tėvo banke. Ir toliau savo sutartį norėsite pratęsti po priskėlimo, nes įgytas patyrimas šitame pasaulyje nepradings. Dėl to tas įtikėjimas, kurį būsite patyrę šitame pasaulyje, taip pat nepradings niekur. Būtent jis ir suteiks jums tą didžiulį norą ir toliau kaupti savo turtą ir patikėti jį Tėvo bankui.

Kuo didesnis įtikėjimas, tuo didesnis pasitikėjimas. Ir vienas, ir kitas prisideda prie abipusio ir ilgalaikio bendradarbiavimo. Tėvas jumis pasitiki ir dėl to net savo paties dalelę yra padovanojęs kiekvienam iš jūsų. Todėl jis ir siekia, kad pasitikėtumėte Juo ir jūs, kad savo turtą patikėtumėte Jo bankui.

Tuo pačiu principu turi dirbti ir jūsų bankai. Žmogus patiki savo santaupas bankui, pasitikėdamas juo, dėl to ir bankas turi rodyti pasitikėjimą žmogumi, o ne lupti visą odą mokesčiais ir mažomis palūkanomis. Tai vienpusė judėjimo kryptis. Tėvo banko judėjimas yra indėlininko labui ir visumos labui, jūsų bankų judėjimo kryptis yra vien tik bankų labui. Tad ateina laikas, kada bankai turi pertvarkyti savo politiką ir nukreipti ją į indėlininko pusę bei visumos labui. O tą jie padaryti galės tik tada, kai bankininkai atras Tėvą savo viduje ir patys atidarys savo gerų darbų indėlį Tėvo banke. Ir ne anksčiau.
Štai, ir vėl, čia daug kas priklauso nuo kiekvieno iš jūsų asmeninio indėlio į Tėvo banką. Jeigu atidarysite savo sąskaitą Tėvo banke, tai toji sąskaita suteiks jums charakterio augimo procentus už indelio laikymą, o jūsų tvirtėjantis charakteris leis jums pasireikšti taip, kad jo vaisius jaus ir matys ir daug tų, kurie šiandien yra dar labai maži. Ir būtent jie yra jūsų bankų, naujųjų bankų, ateitis. Jūs turite nuostabią galimybę ne tik augti patys, bet taip pat sukaupti tokių įvairiapusių patyrimų, kartais net labai skausmingų patyrimų, kurie padės jums patiems geriau suvokti savojo aš augimo ir atsiskleidimo kelią ir galimybes per visą amžinybę, jeigu tik pradėsite mano mokymus taikyti savo kasdieniame gyvenime.
Dėl to drąsiai eikite į Tėvo banką ir atidarykite savo amžiną indėlį jame jau šiandien.