Urantija > Kalbu Jums Vėl > 91. Siųskite meilės virpesius ... >

91. Siųskite meilės virpesius šiandieniniams fariziejams nuoširdžia bendra malda

Aš, jums žinomas kaip Jėzus Kristus, kreipiuosi į jus visus, susirinkite į kolektyvines pamaldas, atsiverkite savo sielomis Tėvui, atsiverkite man, ir šitoje atsivėrimo būsenoje, jūs pradėsite jausti Tėvo meilės virpesius, net ir taip, kaip aš juos jaučiau būdamas žmogiškuoju pavidalu tarp jūsų. Siųskite šitų pamaldų metu bendrus, suvienytus, Tėvo meilės virpesius savo politikams-fariziejams, televizijos kompanijų, laikraščių kompanijų, bet kokių kitų kompanijų savininkams ir vadovams, kurie savo veiksmais propaguoja karą ir prievartą, kurie prisidengę gražiais žodžiais savo milžiniška įtaka pasiųsti savo sąmonės, gyvulinės sąmonės, nepabudusios sąmonės, žemus virpesius per savo priimtus sprendimus, per kariuomenių kareivių ir karininkų atliekamus veiksmus, per televizijos, radijo programų paskleidimą, per laikraščių straipsnius, per informacinius pranešimus užtvindo jūsų pasaulį žemais virpesiais, kurie jus pradeda dusinti, smaugia bet kokią galimybę jūsų sielai paskleisti meilės virpesius.

Todėl būtent šitų bendrų pamaldų dėka melskite sąmonės pabudimo jiems visiems, lygiai taip melskite sąmonės pabudimo ir tiems, kuriuos jūsų politiniai fariziejai vadina teroristais. Jie nėra teroristai, kokiais juos laiko jūsų politiniai vadovai, kurie jums ir primeta tokius jų apibūdinimus, kad jūs, būdami visiškai nemąstantys, juos irgi pradedate laikyti teroristais. Jie yra lygiai tokie patys Tėvo sūnūs, kaip ir jūs, kaip ir visi kiti. Tik jūsų politikų fariziejų priimti sprendimai dėl savo savanaudiškų interesų pasiekimo ir patys veiksmai jiems įgyvendinti juos įvarė į aklavietę, užspendė į kampą. Ir jie pradėjo gintis.

Tačiau savo gynybai jie turi daug tvirtesnį pagrindą negu jūs. Jie turi savo teisingumą – moralę ir Dievo sampratą, kurios jie yra labai intensyviai mokomi nuo pat mažumės. Dėl to jų samprata tiek apie Dievą, tiek apie savo teisingumą yra grindžiama nepalyginamai aukštesnėmis vertybėmis už jūsų savanaudiškus interesus, jums primetamus jūsų politikų fariziejų. Dėl to šita kova jums bus nepakeliama, jūsų protą išvargins ir ją jūs tikrai pralaimėsite, nes jai nepritaria jūsų pačių viduje auganti siela. Siela trokšte trokšta skleisti Tėvo meilę, pati jos prisipildžiusi, o dabar ji šito daryti negali, nes jūsų žmogiškąjį protą, kuris ir taip labai nenoriai atsisako materialių gėrybių, kad pamalonintų savo gyvulinį aš, dar daugiau prispaudė jūsų politinių vadovų naujos baimės dėl terorizmo ir nauji įsipareigojimai jūsų klaidingai suprastų teisingumo sampratų pasiekimui. Todėl toji pati siela, kuri ir galėtų pateikti jums išmintingus sprendimus, kaip elgtis, kad visa šita sujaukta painiava palaipsniui prašviesėtų, kad ji tikrai pamatytų mano parodytą Tėvo meilės kelią, dabar iš viso yra nuslopinta ir jos troškimų ir šauksmo jūsų tamsus gyvulinis protas išgirsti negali.