Urantija > Kalbu Jums Vėl > 111. Reklamos įkaitu tapo žmon... >

111. Reklamos įkaitu tapo žmonija

Jūs patys matote, kiek yra pasaulyje pagaminama įvairiausių ir gražiausių produktų, prekių, gaminių, kaip visa tai su blizgesiu pateikiama jūsų akims ir ausims, kaip visa tai peršama, kad tik jūsų protas būtų dar labiau gundomas siekti tokių daiktų visomis įmanomomis pastangomis. Ir tą jūs pavadinote reklama. Reklama yra savo pačių susinaikinimas, savo tikrojo aš atsisakymas vardan vergavimo iliuzijai. Jūs net nesusimąstote, kad dabartinė reklama yra ne kas kita, kaip visą žmonijos ateitį pražudantis instrumentas, kuris sukuria vien tik kiekybinį gyvenimą tiems, kurie ją perša, ir tiems, kurie reklama naudojasi. Jūs net nesusimąstote, kad kiekvienas reklamos demonstravimas į jūsų pasąmonę įspraudžia dar vieną, jūsų sąmonei dar nesuvoktą, virpesį, žemą virpesį, savo pastangas nukreipti į panašių daiktų siekį. Nebūtinai tokių, kurie rodomi per reklamą. Jie gal jums ir nepasiekiami, bet juk galima pirkti ir ne tokį brangų, ir ne tokį patrauklų, ne tokį madingą daiktą, bet paprastesnį. Tačiau vis tiek jums peršama mintis – pirkti.
Jūsų siūlomos reklamos, kad prisibelstų per jūsų pasąmonę iki sąmonės, panaudoja daugybę niuansų, kurie paprasta akimi net nepastebimi, bet pasąmonė juos užfiksuoja – koks nors reklamuojamas daiktas yra pateikiamas taip, tarsi jis būtų pats mylimiausias žmogus, tarsi jis būtų artimiausias draugas, jeigu reklamuojamas didesnis daiktas, sakykim automobilis, tuomet akcentuojama jo veržlumas, agresyvumas, nes tokia reklama ir patraukia panašaus charakterio žmones.
Tai jūsų pačių sugalvota apgaulės priemonė, kuri jus pavergė. Dabar jūs nebegalite iš reklamos vergystės ištrūkti, nes ji tiems, kurie ją rengia ir talpina, atneša didžiulius turtus. Ir nors ji pažeidžia žmogaus laisvą valią, jūs vis tiek nieko negalite pakeisti, kad jos nebūtų televizijos ar radijo laidų metų. Ir pačios vertingiausios, jūsų manymu, laidos yra kaip tik brangiausią reklamą talpinančios. Ir visiškai nesvarbu, kad kam nors jos nepatinka, bet jūs vis tiek šokate savo mirties šokį reklamos sūkuryje, ir net nesusimąstote, jog toks šokis yra tikras, kad jis turės labai tragiškų pasekmių visai žmonijai.
Jūs visi esate maži ir nepatyrę vaikai, dėl to neturite su kuo pasitarti, neturite išmintingesnio ir mylinčio šeimos Tėvo, kokį turi vaikai savo šeimoje, kad bet kada, kai tik ko nežino, atbėga prie jo ir klausia. Dabar jūs patys esate savo vaikų tėvai, o patys tikrojo Tėvo nesate atradę savyje, dėl to ir žaidžiate labai pavojingą žaidimą su ugnimi, kuris tikrai užkurs gaisrą. Jis jau yra užkurtas, tik šito jūs dar nematote, nes ugnis dar tik liepsnoja jūsų pasąmonėje, tačiau, kada ji išsiverš į jūsų sąmonę, tada ją užgesinti be aukų nepavyks niekaip. Ir kentės visi. Absoliučiai visi. Net ir patys nekalčiausi ir mylimiausi jūsų mažyliai vaikai, kurie visiškai dar nesupranta, kas yra reklama.

Visos žmonijos pavertimas reklamos įkaitu, kada net pasaulinio masto sporto varžybų laikas yra derinamas prie vienos televizijos, kaip jūs sakote, nusipirkusios tų varžybų transliavimo teises, užgaidų vien tik dėl reklamos, kada neturite jokio mechanizmo visame pasaulyje, kaip išsilaisvinti iš tokių reklamos spąstų, tada žmonija tampa pasmerkta patirti katastrofą visame pasaulyje. Reklamos kūrėjų ir transliuotojų žemi virpesiai, siekiant vien tik pelno sau, ir kuo didesnio, ir visų kitų sąskaita, yra paskleidžiami ne tik tų pačių reklamos kūrėjų ir transliuotojų kaip individų ir kaip grupės, bet tuos žemus virpesius paskleidžia ir pačios rodomos reklamos, kurios demonstruojamos per visą pasaulį. Ir šitokiu būdų kiekvieną žiūrintį tokią reklamą veikia tie patys žemi virpesiai, kurie ir nusėda į bet kurio žiūrovo ar klausytojo pasąmonę. Ir visą laiką kaupiasi. Ir būna akimirkų, kada jie jau pasiekia ir sąmonės lygį, bet dar tik trumpam. Tokiomis akimirkomis žiūrovas ar klausytojas pajunta susierzinimą, kad reklama neleidžia ramiai žiūrėti kokios nors laidos, filmo, ar varžybų transliacijos. Tai jau liudija, kad pasąmonėje tokių žemų virpesių yra prisikaupę daug. Tuo labiau, kad ir atitinkamos laidos, taip pat pateikia savo virpesių porciją. Vienos aukštesnių, kitos žemesnių. Ir tos laidos, kuriose yra demonstruojami žmogiškojo savanaudiško ego pasiekimai, o tokioms būtent priklauso ir visos sporto varžybų transliacijos, tokius žemus virpesius tik sustiprina. Ir visa šita grandinė žemų virpesių griauna žmogaus fizinę sveikatą lygiai taip, kaip narkotikai ar kyšininkavimas. Ir ne tik individo atskirai, bet ir visos visuomenės, ir visos žmonijos. Ir ne tik sveikatą, bet ir jos galimybę fiziškai išlikti.

Priedo, reklama, kaip ir bet kokia savanaudiška veikla ar yda, turi milžiniškos įtakos net žmonių genofondui. Dėl to tie, kurie nuolat žiūrite reklamą, ar prievartos filmus, ar bet kokias kitas laidas, kuriose gausu aistros, kovos, ir bet kokio kito savanaudiško žmogiškojo gyvulinio ego propagavimo, rizikuojate, kad jūsų vaikai ir vaikų vaikai gims silpnesni ir mažiau atsparūs ligoms negu gimtų, jeigu tokių laidų nežiūrėtumėte.

Šitų dalykų jums niekas iki šiol neaiškino, dėl to jūs taip neišmintingai ir elgėtės. Dabar atėjo metas susimąstyti ne vien tik apie savo gyvenimo kiekybinius siekius, bet pirmiausia susimąstyti, kaip juos pakeisti kokybiniais. Tokia yra realybė, kurios jūs nematote, nes gyvenate iliuzijoje, kurią klaidingai laikote tikrove.
Ir iš šitos iliuzijos labai nedaug kam pavyks išsivaduoti, nes mano žodžiais patikės tik nedaugelis. Bet tik šiuo metu. Ateis toks laikas, kada mano žodžių tikrumą paliudys jūsų pačių asmeninis patyrimas. Tik jis bus labai skaudus ir jus pačius pritrenkiantis. Bet kitoks kelias jums buvo nepriimtinas, dėl to patys ir pasirinkote tokį patyrimą, kada aš jums siūliau visiškai kitą kelią – Tėvo kelią. Ir tik juo einant žmogus yra apsaugotas net ir nuo šitų pačių žemų virpesių, kuriuos taip negailestingai ir žudančiai dabar skleidžia visa reklama.

Jūs jau žinote rentgeno radioaktyvių spindulių žalą žmogaus organizmui, nors jų nei kvapo, nei skonio pajausti negalite. Organizmas jų užfiksuoti nepajėgus. Tačiau vis tik pradedate nuo jų saugotis. Tuo tarpu reklamos, kaip ir kitų savanaudiško žmogiškojo gyvulinio ego laidų, skleidžiamų žemų virpesių jūs ne tik nejaučiate, bet net nieko apie juos nežinote iš viso. Dėl to jų pavojus yra daug didesnis, nes jis apima ne kurią nors vieną vietą, bet visą planetą, kadangi televizijos populiarumas dabar yra visame pasaulyje. Ir labai sparčiais tempais ją vejasi interneto reklama ir siūlomos pramogos žmogaus gyvuliniam ego.