Urantija > Kalbu Jums Vėl > 144. Organizmą žalojantis ener... >

144. Organizmą žalojantis energijos švaistymas

Bendradarbiavimas kūrinijoje yra įvairių lygių. Kuo didesnis tvarinio dvasinis patyrimas, tuo gilesnis jo atsidavimas Tėvo reikalui, visos kūrinijos šviesinimui ir tarnavimui Tėvui. Dėl to toks bendradarbiavimas gali būti tik laisva valia. Jūs turėtumėte žinoti, kad šitoje pačioje kūrinijoje yra daug įvairiausių būtybių, kurios laisvos valios neturi ir negali pasirinkti, kas joms būtų tolygu jūsų pasirinkimui tarp gėrio ir blogio, tarp Tėvo valios vykdymo ir nevykdymo, nes jos būtent ir buvo sukurtos tokios, kad atliktų tik tokias konkrečias funkcijas. Ypač tai susiję su energijos manipuliavimu įvairiuose kūrinijos padaliniuose. Pati energija nesikeičia automatiškai, kada ją iš savęs per Rojų paskleidžia Tėvas. Energija kosmose įgauna įvairių formų transformaciją dėka gyvų būtybių, kurios veikia kaip tos energijos manipuliatoriai. Tai ir Rojaus Jėgos Organizatoriai, ir Energijos Transformuotojai, ir Energijos Centrai, ir Energijos Reguliuotojai, ir Fiziniai Kontrolieriai, ir dar kitos būtybės, kurių vienintelis veikimas per visą kūriniją atitinkamai moduliuoti energetinius virpesius, kad jie būtų tinkamai pritaikomi atitinkamo kūrinijos segmento poreikiams arba net atskiro individo poreikiams atitinkamoje aplinkoje. Ir jų visą laiką veikla, kas sekundę, yra susieta vien tiktai su energijos pateikimu, atitinkančiu tos kūrinijos dalies poreikius, kurioje jie ir veikia. Ir tokia jų veikla jokiu būdu nevargina. Ir ją visada jie vykdo tobulai, nes tam ir buvo sukurti.
Jūs turite suvokti, kad per visą kūrinijos egzistavimą niekada nebuvo nė akimirkai sutrikdytas energijos nei tiekimas, nei jos manipuliavimas. Ir toks veikimas ir ateityje bus tobulas ir nesutrikdytas per visą ateities amžinybę, ir kūrinijai toliau plečiantis. Tačiau vienintelis dalykas – tai energijos manipuliavimas, kuris visada yra tobulas net ir pačiose tolimiausiose nuo Rojaus kosmoso dalyse. Dėl to jūs turite būti tikri, kad niekada kūrinijai nepritrūks nei energijos, nei ją manipuliuojančių būtybių kantrybės ir ištvermės manipuliuoti energiją pagal poreikius, nes toks veikimas yra numatytas pagal Tėvo evoliucinį kūrinijos plėtimo planą panaudojant visas tam sukurtas energijos manipuliavimo priemones. Jūs taip pat turite suvokti, kad tokie energetiniai centrai neturi jokio personalo, nes patys yra pats tas personalas ir yra patys protingi savaime. Jų protas yra nepranokstamas, kas susiję su jų veikla. Dėl to tokių centrų veikla, ir patys centrai kaip būtybės, pranoksta jūsų suvokimo ribas. Tačiau jūs turite žinoti, kad Tėvas parūpino visai kūrinijai tokį jos organizacijos modelį, kuris numato kiekvieną, net ir patį menkiausią niuansą, kad kūrinijos veikla nestokotų nieko tam, kad joje esantys laisvą valią turintys tvariniai galėtų vystytis iš pačios apačios, nuo pat žemutinės energetinės pakopos, materialių mirtingųjų, iki pat ištobulintų dvasių, pasiekusių amžinybę Rojuje ir savo kelyje vis labiau ir labiau galėtų atsiduoti Tėvo valios vykdymui nenukrypdami į šalutinius kelius, kurie blaškytų dėmesį nuo pagrindinio tikslo.

Kada jūs pradedate žengimą į Amžinybės Centrą ir Šaltinį – Tėvą – tada jūs savo materialioje formoje, arba savo kūne, veikiate taip, kad tik pradedate atskirti, kas gi yra toji Tėvo valia ir kaip ją derėtų vykdyti. Ir kuo labiau imate pajausti, kad jūsų viduje, ne materialiame energetiniame apvalkale, bet jūsų mąstyme, yra kažkokia vidinė jėga, kuri jums padeda nuspręsti, laisva valia, ne prievarta, kad Tėvo valia visada yra susijusi su meile, tiesa, ir gėriu, tada jūsų apsisprendimas vis tvirtėja ir jūs pradedate vis geriau ir geriau atskirti, net ir sudėtingomis aplinkybėmis, kur yra Tėvo valios vykdymas, o kur ne. Tačiau net ir vykdydami Tėvo valią, darydami gėrį kitiems, jūs turite patys pasirūpinti savo materialiu kūnu, pasirūpinti energetiniu jo pakrovimu, arba energijos atstatymu.
Kada jūs veikiate dienos metu, tarnaudami visai kūrinijai, tada jūs turite eikvoti energiją. Jeigu jūs veikiate prieš Tėvo valią, tai jūsų energijos iškrova dar daugiau padidėja. Todėl jūs turite savo energiją atstatyti tiek maistu, tiek miegu, ir net Tėvo garbinimu ir malda. Ir tam jūs turite paskirti ne tik laiko, pastangų, bet, iš esmės, ir visą savo gyvenimą. Nes be tokio energijos atstatymo jūs egzistuoti nebegalėtumėte. Todėl jūsų, iš esmės, visos pastangos ir yra nukreiptos vien tik į savosios energijos atstatymo priemones, ir visiškai užmirštate patį Energijos Šaltinį – Tėvą. Jūsų visa energija yra eikvojama tam, kad uždirbtumėte kuo daugiau pinigų, kuriuos paskirtumėte skanesniam maistui, geresniam būstui, didesniam kūno miegojimo komfortui, įvairesnei maisto gaminimo įrangai, įvairiems pobūviams stresui nuimti, kelionėms atostogaujant, vaistams ligai ištikus, sanatorijoms nuovargiui kamuojant. Visam tam jūs skiriate savo gyvenimą. Juk tai ir sudaro jūsų iššvaistytos energijos atstatymo priemones. Ir tam jūs pašvenčiate savo gyvenimą ir lygiai tą patį daryti mokote savo vaikus ir visą kartą.

O kada jūs gyvenate? Jūs visą laiką veikiate streso sąlygomis, kuris dar labiau eikvoja jūsų gyvybinę energiją. Tokiomis sąlygomis ne tik neįmanoma gyventi, bet ir jokiu būdu neįmanoma net palaikyti ir tos gyvybinės energijos, kuri jums yra suteikiama iš aukščiau, pusiausvyrą. Kad ir kiek tam jūs paskirsite pinigų, laiko, pastangų, vis tiek energijos pusiausvyros neatstatysite, nes jūs tiesiog nemokate to daryti ir manote, kad už jus tą padarys miestuose stovintys puikiai įrengti namai, minkštose lovose patogus kūnui miegas, turtingas ir brangus maistas, prabangūs pobūviai, ir tolimos kelionės. Savo energetiniam balansui atstatyti kūnui reikia būtent kuo mažiau tokio apkrovimo, kurį jūs ir suteikiate mėgindami savo prarastą energiją atstatyti. Jūs negalite savo kūno prievartauti nuolat ir nejausti jokių neigiamų pasekmių. Dabartinis jūsų gyvenimo ir stilius, ir ritmas yra ne jums suteiktos gyvybinės energijos pusiausvyros atstatymas, bet jos papildomas ne eikvojimas, bet akivaizdus švaistymas. Ir tą skaudžią pasekmę jūs matote savo akimis, ligoninės perpildytos, žmonės nusiminę dėl savo gyvenimo aplinkos, nes aplinkui tiek daug neišspręstų problemų, tokių kaip nusikalstamumas, korupcija, prievarta, žmonių išnaudojimas, prasta ekologinė padėtis, jaunimo, šeimos, visuomenės, žmonijos krizė, bet nėra nė vieno siūlomo modelio, kuris realiai pasiūlytų sprendimo kelius visoms negerovėms šalinti. Jokie modeliai netinka – nei švediškas socializmas, nei amerikietiškas kapitalizmas, nei rusiškas komunizmas, nei globalizmas, nei sąjungos, nei imperijos, nei individuali izoliacija. Viskas statoma kaip kortų namelis, be jokio pagrindo. Dėl to jis ir griūna, nes visas jūsų dabartinis gyvenimas nenumato būdų, kaip atstatyti jūsų materialaus kūno švaistomą energijos pusiausvyrą.