Urantija > Kalbu Jums Vėl > 82. Žemi virpesiai kenkia visi... >

82. Žemi virpesiai kenkia visiems

Miestų per didelis išplėtimas sukuria ne tik daugybę koncentruotų vietų, kuriose veši gyvulinės ydos, bet taip pat pasmerkia jų visus gyventojus gyventi ne tarpusavio bendravimo aplinkoje, bet susvetimėjimo, baimės, ir izoliacijos sąlygomis, kada miestuose vis daugiau ir daugiau atsiranda neperšaunamų langų, kada vis labiau ir labiau plinta azartinių lošimų vietų skaičius, kada net kuriami tam tikslui skirti miestai, tai tik padidina žemų ir blogų virpesių aplinką, kurie niekur nedingsta. Jie pasklinda į aplinką ir prie savęs traukia panašius virpesius iš kitų savajam gyvuliniam ego vergaujančių vyrų, moterų, ir vaikų.

Prie tokių žemų virpesių skleidimo prisideda ir bet kokios prievartos struktūros, tokios kaip policija, kariuomenė, kaip ir politinės partijos, parlamentai, vyriausybės, karaliai, karalienės, šamanai, astrologai ir visi tie, kurie siekia savanaudiškų asmeninių arba grupės, arba valstybės tikslų. Visa tai sutrauko kilnių ir Tėvo meile nuspalvintų Dievo vaikų siunčiamų jų sielų virpesių, nuspalvintų savuoju patyrimu, darnų ir harmoningą, tarpusavyje susietą, ornamentą, piešinį, ir modelį.
Prie tokio darnaus ir harmoningo visumos piešinio sudraskymo prisideda kiekviena bloga mintis, nesvarbu, kokia ji bebūtų neryški, neaiški, nesuvokta, vis tiek ji padaro savo neigiamą poveikį visuminiam gėrio ir meilės paveikslui. Dėl to jūs turite aiškiai suvokti, kad jūsų visos mintys daro poveikį visiems kitiems, kurių net galite ir nepažinti iš viso.

Kad jums būtų aiškiau, įsivaizduokite, jog patekote į apšviestą kambarį ir jūs džiaugiatės jo apšvietimu, gėritės ant sienų kabančiais paveikslais, taip nuostabiai derančiais baldais, kurie padaryti taip kūrybingai ir nepakartojamai. Tačiau jums dar nespėjus visu tuo reginiu pasidžiaugti, kažkas, būdamas fiziškai aklas, priėjo prie netoli buvusio jungiklio, kuris įrengtas grindų lygyje, ir atsistojo ant to mygtuko, nes aplinkui nieko nemato. Priedo, jis net nesuvokė, kad atsistojo būtent ant šviesos jungiklio. O pats šviesos nematydamas, jis nepajuto, kad ji dingo visame kambaryje ir dėl to nieko nebemato ir kiti.
Lygiai taip pat ir su dvasine šviesa. Jeigu jūs, būdami dvasiškai akli, nuolat rezgate piktas mintis, blogas mintis, tai net šito nesuvokdami, jūs ir stovite ant dvasinės šviesos jungiklio, jūs savo mintimis vis labiau ir labiau silpninate šviesos sklidimą net ir tiems, kurie yra tame dvasiniame kambaryje ir gėrisi jo grožiu. Jūs turite suvokti, kad jūsų blogas vidus pasklinda į išorę ne tik mintimis, bet ir tų minčių pagimdytais veiksmais, kuriuos greičiau gali pajausti didesnis skaičius žmonių. Dvasinius virpesius, sąmoningai, pajausti gali tik labiau atsivėręs aukštesniems virpesiams. Tačiau net ir tie, kurie tokių virpesių, sąmoningai, pajausti negali, tai jų pasąmonė juos jaučia. Jeigu nieko nekalbantys tarpusavyje du žmonės bus viename kambaryje, tai po kurio laiko tas, kuris bus jautresnis pradės jausti kažkokį savyje jam nesuprantamą sunkumą, net silpnumą, jeigu kitas žmogus bus kerštingas ir piktas. Jo minčių virpesiai pasklinda į aplinką. Ir jeigu tik tas žmogus prabils, tai jo žemus virpesius išreikš tų virpesių žodiniai simboliai, kurie jau bus garsinė išraiška to, ką jis mąsto, ko trokšta, kaip ką vertina. Ir jo žodžiai bus paremti savojo aš išaukštinimu, kitų sumenkinimu. Tą galite patikrinti ir patys.

Štai dėl ko yra būtina, kiekvienam gimti iš dvasios, kad tokie žemi virpesiai nebeturėtų jums tokios įtakos, kokią jie turi dar negimusiems iš dvasios. Dėl to jūs net negalėdami paaiškinti priežasties, tiesiog įvardinate tokius žemus virpesius skleidžiančius žmones ir savo virpesiais sujaukiančius kitų žmonių energetinių virpesių jiems įprastą lauką energetiniais vampyrais. Kova su jais yra Tėvo atradimas savyje ir Jo meilės virpesių prisipildymas.
Dėl to bet kokia veikla, kuri veda į savanaudiškų interesų tenkinimą, vieno asmens ar grupės asmenų, tik ne į Tėvo meilės skleidimo intereso tenkinimą visumos labui, yra Tėvo, nesubrendusio ir nedvasingo, vaiko įnoringa veikla, kurios būtina atsisakyti, jeigu tikrai trokštama išspręsti dabar egzistuojančias žmonijos problemas.