Urantija > Kalbu Jums Vėl > 134. Dabartinis laikmetis ir j... >

134. Dabartinis laikmetis ir jūsų apsisprendimas

Dabartinis jūsų laikmetis yra nuostabus ir tuo, kad jis jums paliudys dvasinius pasikeitimus daugelio iš jūsų viduje. Tokius pasikeitimus, apie kokius jūs ir pagalvoti nepagalvojote. Taip, kaip ir materialūs atradimai, keitė jūsų gyvenimą, taip ir dvasinės pergalės jus keis dar labiau negu materialūs laimėjimai. O dėl to keisis ir paties materialaus gyvenimo kryptis ir kokybė, nes vis daugiau ir daugiau bus tokių Tėvo sūnų ir dukrų, kurie mokys kitus dvasinių tiesų ir materialaus gyvenimo kiekybės pakeitimo į materialaus gyvenimo kokybę, kurioje viešpatauja meilė ir tiesa.

Šitas jūsų gyvenimo laikotarpis yra nuostabus ir jums, kiekvienam asmeniškai, nes jūs turite galimybę susipažinti su mano mokymais, skirtais dabartinių laikų žmonėms, kurie ieško manęs, ieško Tėvo, kaip pasimetę maži vaikai, ir negali surasti, nes eina ne į tą pusė, kur gali surasti ir mane, ir Tėvą. Ir lygiai taip turite galimybę tapti tokiais pat dvasiniais mokytojais, kokiu buvau aš, kada gyvenau tarp jūsų žmogiškuoju pavidalu. O tapę dvasiniais mokytojais jūs padėsite kitiems savo sielos broliams ir sesėms net daugiau negu padėjau aš, nes jūs dabar galėsite naudotis visomis ryšio ir bendravimo priemonėmis, kokių nebuvo mano laikais.

Dabartinis jūsų gyvenimo laikotarpis yra nuostabus ir tuo, kad šiandien jūs turite tokią nuostabią, didesnės negu iki šiol buvo tarp žmonių apreikštos tiesos, knygą, pavadintą Urantijos Knyga. Joje jūs pamatysite ir mažytę dalelę mano gyvenimo, kurio nėra parašyta nė vienoje kitoje žmonių parašytoje knygoje. Tačiau skaitydami šitą knygą, turėkite minty, kad ji yra tik labai mažytė tikrovės ir Tėvo tiesos dalelė, kaip ir mano tuometinio gyvenimo žmogiškuoju įsikūnijimu dalelė. Tačiau šita apreiškimo knyga suvaidins dar didesnį vaidmenį negu mano atėjimas žmogaus pavidalu tarp jūsų, nes ji jums atskleidžia tokią tikrovės dalį, kurios atskleisti aš negalėjau, kad neišgąsdinčiau jūsų protėvių kartos.

Todėl jūs turite tik džiaugtis tokiomis milžiniškomis galimybėmis, kurios yra suteiktos, jums, kiekvienam, augti dvasioje, kad vis labiau panašėtumėte į savo tikrąjį aš, kokį jums ir padovanojo Tėvas kaip asmenybės dovaną. Tokių galimybių mano laikų bendraamžininkai neturėjo. Jie gyveno dar tamsesnėje negyvų ritualų ir dogmų priespaudoje. Bet ir jie stengėsi ir ieškojo didesnės šviesos ir meilės labai panašiai, kaip šito ieškote ir jūs. Tačiau tik nedaugelis išdrįso žengti mano pasiūlytu gyvuoju Tėvo keliu.

Nepakartokite jų suklydimo, kad dar po kelių kartų jūsų provaikaičiai nebeturėtų gyventi vien tik išorinio kiekybinio gyvenimo. Kad nebūtų taip, jog dvasinio pažinimo vaisiaus jie taip ir nebūtų paragavę vien tik dėl to, kad jų protėviai buvo bailūs ir atsisakė nusimesti ritualų ir dogmų grandines ir iš vergų ir tarnų tapti Tėvo laisvais ir mylinčiais sūnumis ir dukromis.

Jūsų dabartinis apsisprendimas nulems ir kitų kartų, jūsų palikuonių, gyvenimo kokybę. Dėl to jūsų, kiekvieno, apsisprendimas yra toks svarbus, kad jo poveikį jaus ištisos kartos, kada jūs patys asmeniškai jau seniai būsite kitokiu pavidalu.

Ir aš labai trokštu, kad jums nebūtų skaudu ir liūdna dėl tokio neryžtingumo ir klaidų, kada jums, kiekvienam asmeniškai, bus parodyti jūsų dabartinio gyvenimo epizodai, kad galėtumėte palyginti savojo statuso supratimą, su tuo supratimu, kokį turėjote būdami žmogiškuoju pavidalu šitame gyvenime, savo pradiniame gyvenime į amžinybę pas Tėvą Rojuje.

Tai nėra priekaištas ar noras jus sumenkinti, tiesiog tai yra parodymas, kiek jūs paaugote savo dvasiniame kelyje pas Tėvą. Dėl to jums ir bus parodomi jūsų priimti sprendimai šitame gyvenime individualiai, kad nesijaustumėte nesmagiai prieš kitus. Tačiau net ir matydami savo dabartinį gyvenimą, kuris tuo metu jau bus praeityje, jūs jausite dėl vienų savo priimtų sprendimų malonų ir pritariantį pojūtį, tuo tarpu dėl kitų, jausite norą, kad būtų buvę daug geriau, jeigu būtumėte priėmę kitokius sprendimus, kurie būtų turėję kitokių pasekmių tiek jums, kiekvienam, asmeniškai, tiek ir visiems. Ir ypač liūdins tokie priimti jūsų asmeniniai sprendimai, kurie buvo priimti net ir po dvasinių mokymų, kada jums jau buvo paaiškinta panašių sprendimų poveikis tiek jums asmeniškai, tiek ir visumai, ir vis tiek jūs pasirinkote savanaudišką ir ribotą sprendimą iš baimės keisti savo sustabarėjusias sampratas. Jūs, matydami savo dabartinio gyvenimo priimamus sprendimus, jausitės panašiai, kaip dabar jaučiatės, kada jums kas nors pasakoja apie jūsų praeities veiksmus, kuriuos jūs prisimenate su malonumu ir kurių prisiminti nenorite dėl netinkamų savo poelgių tuo praeities epizodu. Ir šitame pasakojime nėra jūsų pasmerkimo, nei jūsų gyrimo, tiesiog tik primenami įvykiai, kurie jums gali būti malonūs ir nemalonūs.

Todėl mano mokymai yra perteikiami jums dar ir tam, kad kuo mažiau jaustumėte nemalonių virpesių savo viduje, kada žiūrėsite savo dabartinio gyvenimo epizodus kaip į savo dar neseną praeitį.