Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja > Aš atėjau, kad įtvirtinčiau jū... >

Aš atėjau, kad įtvirtinčiau jūsų sąmonėje džiaugsmo, siekimo ir pergalės savybes

AŠ ESU Maitrėja, vėl atėjęs per mano pasiuntinį. AŠ ESU atėjau tam, kad duočiau dar vieną laišką Žemės planetos žmonėms. Kaip visada, man norėtųsi pasakyti daug ką, bet reikės susikoncentruoti į tai, kas visų svarbiausia, ko negalima atidėlioti ir apie ką būtina pranešti, nelaukiant eilinio diktavimų ciklo. Taigi, aš atėjau tam, kad praneščiau jums kai kurią naują informaciją, kad galėtumėte naujai pažvelgti į tai, kas buvo pasakyta anksčiau, ir peržiūrėti kai kuriuos savo požiūrius bei stereotipus. Ir šiandieninė informacija susijusi visų pirma su tais pasikeitimais, kurie ir toliau pagreitintais tempais vyksta žmonių sąmonėje. Mes džiaugiamės tuo, kad šių pokyčių tempai tiek pagreitėjo, kad pagaliau atėjo laikas, kai mes galime tvirtai konstatuoti, kad pokyčiai Žemėje vyksta palankiu būdu, žiūrint iš evoliucijos požiūrio taško. Ir ypač turiu pabrėžti, kad padidėjo pokyčių procesas tautų, gyvenančių Rusijos teritorijoje, sąmonėje ir tų šalių, kuriose skaito mūsų diktavimus, kuriuos mes duodame per mūsų pasiuntinį. Aš džiaugiuosi ir Pakylėtųjų Pulkai džiaugiasi, kad žmonija išeina į stabilią vystymosi zoną ir jokios išorinės aplinkybės jau negali trukdyti mums įvykdyti mūsų planus. Kai tik pasauliai susilietė, pasaulių tarpusavio prasiskverbimo procesas pagreitėjo ir jau niekas negali sutrukdyti vykstantiems pokyčiams. Aš džiaugiuosi, kad atsirado pakankamas kiekis žmonių įsikūnijime, atsiliepusių į mūsų kreipimus ir prisiėmusių nesavanaudiško tarnavimo Žemės žmonijai naštą. Jūsų būriai pasipildo kiekvieną dieną. Aišku, yra tų, kurie leido abejonėms užvaldyti savo sąmonę ir prarado daug ką iš to, kas buvo iškovota sunkiu darbu. Bet ne viskas prarasta, nes nusiritimai ir abejonės neišvengiami jūsų pasaulyje. Nes jūsų pasaulis visada vystėsi banguotai. Neleiskite neigiamoms būsenoms užvaldyti jūsų sąmonės. Aš suprantu, kad keičiantis metų laikams ir ateinant niūrioms rudeniškoms dienoms, kai saulė būna retas svečias, jums sunku išsaugoti savo sąmonę aukštumoje. Todėl aš šiandien atėjau, kad padrąsinčiau jus ir duočiau jums laišką, įtvirtinantį pasiektą progresą. O jūsų progresas taip aiškiai krinta į akis, kad tik labai skeptiški žmonės gali ir toliau apsimesti, kad nėra jokių pokyčių. Aš atėjau, kad įtvirtinčiau jūsų sąmonėje tokias savybes kaip džiaugsmas, siekimas ir pergalė, kuri laukia jūsų, kuri neišvengiama ir kuri laukia jūsų ne tokioje tolimoje ateityje. Taip ir toliau!
Aš džiaugiuosi, kad pavyko atnešti Dieviškąją Tiesą tokiam dideliam kiekiui žmogiškųjų individų, esančių įsikūnijime šiuo sudėtingu, lemtingu metu. Ir aš džiaugiuosi, kad daugelis iš jūsų prabudo iš ilgo miego, kuriame buvo ne vieną įsikūnijimą. Aišku, atėjo laikas ir Žemei atsivėrė kosminė galimybė, išpranašauta praeities pranašų. Ir ši galimybė netruks pasirodyti išreikštame pasaulyje. Stebėkite visas aplinkybes, kurios aplink jus keičiasi. Nepamirškite pasižymėti savo dienoraščiuose tų pasikeitimų, kurie vyksta. Nes niekada dar nebuvo tokių stebuklų, kurie tampa vis akivaizdesni ir akivaizdesni. Ir aš nenustebsiu, kad daugelio pasaulio šalių vadovai greitai kurs politiką savo šalyse remdamiesi Kosminiu Įstatymu. Jiems paprasčiausiai nepavyks vadovauti taip, kaip anksčiau, ir naudotis senais valdymo metodais todėl, kad masių sąmonė pasikeitė ir reikalauja, kad visos valdžios institucijos prisitaikytų prie pasikeitusios žmonių sąmonės.
Ir ta karta, kuri dabar žengia į gyvenimą, reikalinga ypatingo rūpinimosi ir globos. Nes būtent šitai kartai reikės vykdyti Dievo darbus artimiausioje ateityje. Nebijokite permainų nei savo gyvenimuose, nei pasaulio situacijoje. Niekas negali jums grėsti, jeigu tinkamai elgiatės ir reikiamai vykdote Įstatymą. Jokios katastrofos ir kataklizmai nebaisūs tiems, kas ištikimai tarnauja Dievui, esančiam visoje Gyvybėje, kiekvienoje Gyvybės dalelėje.
Aš džiaugiuosi šiame laiške galėdamas išreikšti savo susižavėjimą ir atiduodamas pagarbą jūsų pastangoms, kurias dedate kiekvieną dieną.
O dabar aš norėčiau pateikti dar vieną nedidelę informaciją ir ši informacija susijusi su vadinamojo Perėjimo įvykiais, Perėjimo, kurio daugelis laukia ir kuriam daugelis ruošiasi. Niekada neverta per daug rimtai žiūrėti į jokias pranašystes ir į jokias atseit gresiančias katastrofas. Nes daugelis pranašysčių buvo ištarta, bet neišsipildė, o kitos pranašystės, kurios nebuvo ištartos, išsipildė. Aš rekomenduoju jums nusiteikti į dabartį ir gaudyti kiekvieną savo gyvenimo akimirksnį, kaip turintį amžinąją vertę. Iš tikrųjų Dieviškajame pasaulyje neegzistuoja nieko, išskyrus amžinąjį „dabar“. Ir šį „dabar“ jūs formuojate savo pačių sąmone. Niekada neverta per daug dėmesio skirti tam, kas jau įvyko, ir tam, kas dar neįvyko. Tik jūsų nusiteikimas kiekvienu gyvenimo momentu formuoja tą ateitį, kuri jūsų laukia. Todėl susitelkite į tai, kad kiekvieną savo gyvenimo akimirksnį pripildytumėte džiaugsmo, meilės, šilumos ir laimės. Nes jūs patys esate savo laimės kūrėjai ir jūs patys esate savo ateities kūrėjai. Mes ateiname, kad duotume Mokymą, bet tik jūs galite įvykdyti pokyčius savo planetoje, tada, kai sugeriate į save šį Mokymą ir tampate šio Mokymo nešėjais milijonams tų, kas dar neprabudo.
Aš džiaugiuosi, kad daugeliui ateina prabudimo metas, ir aš džiaugiuosi, kad galiu štai taip paprastai ateiti ir pasidalinti su jumis savo būsena ir savo nuotaika. Aš būsiu dar laimingesnis, jeigu man pavyks perduoti savo būseną kaip galima didesniam kiekiui žmonių, esančių įsikūnijime.
Aš džiaugiuosi mūsų nauju susitikimu ir kaip visada man truputį gaila išsiskirti.
Iki naujų susitikimų, brangūs draugai!

AŠ ESU Maitrėja!Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.