Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja > Savo sąmonėje turite būti pasi... >

Savo sąmonėje turite būti pasiruošę nuolatiniams pokyčiams

AŠ ESU Maitrėja, vėl pas jus atėjęs.
Nuo šios dienos artimiausiu metu jūsų gyvenimuose įvyks kažkas nuostabaus. Daugiau jūs negalėsite gyventi pagal tuos įstatymus ir pagal tuos stereotipus, kurie jums buvo būdingi anksčiau. Fizinio pasaulio įstatymai keičiasi ir jau pakeisti. Todėl tie, kurie galvoja, kad nieko planetoje nesikeičia ir nieko nevyksta, pačiu artimiausiu laiku turės įsitikinti, kad yra priešingai. Planeta eina pasikeitimo link ir planeta keičiasi pagal Dievo planus. Ir kuo labiau kai kurie iš jūsų kabinsis už to, kas sena ir jau atgyveno, tuo skausmingiau jiems praeis šis permainų procesas.
Savo sąmonėje jūs turite būti pasiruošę nuolatiniams pokyčiams, nuolatiniams pasikeitimams. Viskas artimiausiu metu turės būti pakeista. Ir visų pirma grandiozinius pasikeitimus patiria jūsų sąmonė. Ir jeigu jūs be išankstinio nusistatymo pažvelgsite į savo gyvenimą, tai su nuostaba pastebėsite, kaip daug kas jame jau pasikeitė ir toliau keičiasi.
Pasaulyje vykstantys pokyčiai tokie ryškūs, kad anksčiau šiems pokyčiams reikėjo šimtų ir tūkstančių metų, o dabar pasikeitimų procesas pagreitėjo iki kelių metų. Ir šis procesas vyksta nepriklausomai nuo valios tų, kurie ir toliau nori egzistuoti senuose rėmuose – ar tai būtų religiniai rėmai, ar moralės santykių visuomenėje ar kitose žmonių veiklos sferose.
Todėl mes ateiname, kad dar kartą paskelbtume jums apie permainas, kurios vyksta ir kurios jau įvyko.
Diktavimų ciklas, kurį mes davėme per mūsų pasiuntinį, prasidėjo vos daugiau nei prieš metus. Ir jeigu tie iš jūsų, kurie šiuos diktavimus įdėmiai skaitė ir vis perskaitinėjo, pažvelgs į savo gyvenimą ir į gyvenimą aplink save, tai pastebės permainas. Maža to, jūs pastebėsite, kad daugelis mūsų diktavimų nuostatų, kurios atrodė jums svarbios ir savalaikės vos prieš metus, dabar jau paseno.
Dar niekada žmonių sąmonės pasikeitimai nevyko tokiais tempais per visą žmonijos Žemės planetoje vystymosi istoriją.
Suprantamas ir pasipriešinimas tų jėgų, kurios gina iliuziją. Jos veikia per kiekvieną, kas turi netobulybių ir kas savo viduje pasirenka patekti šių jėgų įtakon. Todėl mes dar kartą jus kviečiame įdėmiai išanalizuoti savo veiksmus, savo motyvus ir savo reakcijas į kitų žmonių veiksmus.
Reikalas tas, kad karmos sugrąžinimas lygiai taip pat pagreitintas. Anksčiau jūs galėjote susidurti su savo neteisingų veiksmų pasekmėmis tik kitame įsikūnijime ir murmėjote, kodėl esate pagimdyti tokiomis neteisingomis sąlygomis, o dabar turite galimybę susidurti su savo neteisingų pasirinkimų pasekmėmis per metus ir kai kuriais atvejais – tiesiog kitą dieną. Todėl jūs galite atsekti, kaip veikia priežasties ir pasekmės Įstatymas jums, jūsų artimiesiems ir tiems žmonėms, kurie jus supa. Į visa, kas jums vyksta, reikia pažvelgti iš teisingo požiūrio kampo ir be išankstinio nusistatymo.
Dabar kiekvienas praktikoje gali susipažinti su Karmos Įstatymu. Ir jau neįmanoma priekaištauti Dievui dėl to, kad kai kurie individai elgiasi netinkamai, o jiems „nieko nenutinka“. Pažvelkite įdėmiai ir pamatysite, kas atsitinka tiems, kurie piktnaudžiauja Dieviškuoju Įstatymu ir įsivaizduoja esantys šios Visatos šeimininkai.
Egzistuoja Visatos Įstatymas ir Visatoje egzistuoja nustatyta tvarka. Ir aš džiaugiuosi jums pranešdamas, kad pagal kosminius terminus artimiausiu metu Žemės planetoje bus įvesta tvarka. Vis labiau ir labiau Dieviškasis Įstatymas pasireikš žmonių gyvenimuose. Ir bus vis sunkiau ir sunkiau tiems, kurie nesilaikys šio Įstatymo. Šitai panašu į tai, kaip jūs veržtumėtės prieš sraunios kalnų upės srovę. Kad ir kaip jūs stengtumėtės, jus vis tiek srovė nuneš. Todėl, kad yra beprasmiška kovoti su Dievu. Jūs priversti paklusti Dieviškajam Įstatymui, veikiančiam šioje visatoje.
Mes įdėmiai sekame, kad vibracijų pakėlimas planetoje nebūtų lydimas per didelių kataklizmų. Ir kol kas mums tai pavyksta. Bet permainų procesas vyks sėkmingiau, jeigu jūs savo sąmonėje pašalinsite visas kliūtis, kurios jums trukdo pasikeisti ir kurios jums trukdo eiti permainų keliu. Kiekvieną kartą, kai mes ateiname ir primename jums apie permainas ir pasikeitimus, kuriuos patiria planeta, visada atsiranda tam tikras kiekis skeptikų, kurie sako, kad niekas jų gyvenimuose nesikeičia ir nieko jie nepastebi. Ką gi, mes galime tiktai džiaugtis, kad permainos vyksta taip sklandžiai ir švelniai, kad daugelis iš jūsų net nepastebi arba apsimeta, kad nepastebi.
O dabar aš norėčiau jums pasakyti dar vieną svarbų dalyką. Ir tai liečia jūsų žengimą Įšventinimų Keliu. Norite jūs ar nenorite, bet jūsų žengimas į priekį įmanomas tik tada, kai jūs prisiimate prieš Pakylėtųjų Pulkus atitinkamus įsipareigojimus ir priimate tuos Įstatymus, kurie egzistuoja visatoje.
Yra Įstatymas, apie kurį nelabai žinoma planetoje, bet šis Įstatymas veikia griežtai, taip kaip Karmos Įstatymas. Šis Įstatymas byloja apie tai, kad jūsų žengimas dvasiniu Keliu, jums praėjus tam tikrą Kelio ruožą, susijęs su tuo, jog jūs savanoriškai turite save pajungti Aukščiausiam Įstatymui, egzistuojančiam šioje visatoje ir atsistoti ant Hierarchijos laiptų.
Kai tik atsistojate ant Hierarchijos laiptų, visi Pakylėtųjų Pulkai suteikia jums savo paramą ir pagalbą. Tuo tarpu iš jūsų reikalaujama tiktai vieno – paklusnumo Įstatymui, nuolankumo, klusnumo ir mokinio disciplinos.
Sutikite, kad kai jūs įstojate į tam tikrą mokymo įstaigą, tai būnate priversti paklusti toms taisyklėms, kurios toje įstaigoje egzistuoja. Kodėl jūs manote, kad Dieviškąjį mokslą įgyti galite nepaklusdami atitinkamoms taisyklėms ir nesilaikydami Įstatymo?
Todėl aš jus šiandien palieku ir duodu jums laiko pagalvoti apie tai, kiek stiprus jūsų siekis eiti mokinio Keliu.
Ir kiek daug galėtumėte gyvenime paaukoti tam, kad gautumėte priėjimą prie Dieviškosios Išminties?

AŠ ESU Maitrėja, ir iki susitikimo Įšventinimų Kelyje.