Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja > Mokymo apie Įšventinimų Kelią ... >

Mokymo apie Įšventinimų Kelią briaunos

AŠ ESU Maitrėja.
Aš vėl atėjau, kad pasikalbėtume, ir šis pokalbis bus naudingas jūsų sielų vystymuisi.
Ar žinote, kad kiekvieno mūsų atėjimo laukia labai daugelis įsikūnijime esančių sielų? Jos laukia neįkainojamo Žodžio perdavimo. Ir jokios išorinio pasaulio linksmybės negali pažeisti vidinės tylos, kuri ateina mūsų bendravimo momentu.
Kaip jūs numanote, kalba eis apie Įšventinimų Kelią, apie tą Kelią, kurio jus moko Pakylėtieji Valdovai. Galite ieškoti ir surasti kitų kelių, bet mes garantuojame tik už tą Kelią, kuriuo vedame žmoniją milijonus metų, nuo to momento, kai ji įgijo protą. Todėl šiandieną jums duosiu tuos pamokymus, kuriems atėjo metas. Ir manau, kad mūsų bendravimas bus naudingas jūsų dvasiniam augimui ir žengimui Keliu.
Taigi, daugelį kartų mes kalbėjome apie Įšventinimų Kelią ir kiekvieną kartą atskleisdavome vieną ar kitą mūsų Mokymo briauną. Ir visgi daugeliui iš jūsų mūsų Mokymas apie Įšventinimų Kelią lieka mįslingas. Jūs nematote ryšio tarp daugelio mūsų duodamų diktavimų. Ir kartais suglumę nagrinėjate vieną ar kitą diktavimą ir randate prieštaravimų tarp skirtingų diktavimų teiginių.
Numylėtiniai, mes pirmą kartą ėmėmės bandymo tokiai didžiulei auditorijai duoti slaptą, giliai paslėptą Mokymą. Ir tie žmonės, kurie skaito mūsų laiškus, yra ant skirtingų sąmonės išsivystymo laiptelių. Todėl laiškuose yra ir informacija tiems, kurie tik tik priartėja prie mūsų ir mūsų Mokymo, ir tiems, kurie jau žengia pirmus žingsnius Kelyje, ir tiems, kurie užtikrintai eina Įšventinimų Keliu. Kiekvienam žmogui duodama sava informacija. Ir tada, kai diktavimus perskaitysite antrą ir trečią kartą, jums atsivers kita prasmė, kurios jūs nepriėmėte skaitydami pirmą kartą arba praėjote šalia, o dabar jūsų sąmonė pasikeitė ir sugebate suvokti Tiesą kitu požiūrio kampu.
Senoji Tiesa skelbia, kad žmogus, kuris prisiliečia prie Mokymo pirmą kartą šiame gyvenime, paprastai turi kitus septynis gyvenimus tęsti savo žengimą Keliu. Ir žmogus, kuris šiame gyvenime pirmą kartą prisilietė prie mūsų Mokymo, o tokių žmonių tarp skaitančių mūsų laiškus yra dauguma, būsimus šešis ar septynis gyvenimus turės tęsti savo žengimą Keliu. Kiekviename gyvenime jums suteikiama galimybė įveikti kelias savybes, kurios jums trukdo Kelyje, ir išsiugdyti keletą Dieviškųjų savybių, kurias jums būtina įgyti.
Taigi, daugumai skaitančių mūsų laiškus priekyje atsiveria Kelias, skirtas septyniems įsikūnijimams. Ir tik tada, kai įžengiate į baigiamąją Kelio stadiją, jūs patys tampate Keliu. Jūs galite demonstruoti savo Vienybę su Kūrėju ir galite visiškai save sutapatinti su Aukščiausia savo pačių dalimi.
Toks Mokymas. Kad ir koks jums atrodytų ilgas toks žengimo Keliu procesas, iš daugybės įsikūnijimų, kuriuos jūs jau praėjote Žemėje, požiūrio taško jis užima tik menką akimirką. Ir jeigu mūsų mokiniai nenuslystų nuo Kelio, tai visa žmonija galėtų praeiti įšventinimus ir pereiti į kitą evoliucinį laiptelį jau po keleto tūkstančių metų. Tačiau, kaip jūs galite pastebėti, šitai nevyksta.
Šitai nevyksta jums, jei žiūrite iš savo nepakylėto požiūrio taško. Jei žiūrėtume iš mūsų požiūrio taško, tai mes stebime, kaip tai čia, tai ten narsūs pavienininkai šturmuoja Dieviškosios Sąmonės viršūnę. Ir tada, kai toks žmogus pasiekia Viršūnę, visas Dangus jam pritariamai ploja.
Todėl tie iš jūsų, kurie pirmą kartą susidūrė su mūsų Mokymu ir skaito mūsų laiškus, gali būti prislėgti dėl terminų ilgumo. Tačiau tarp skaitančiųjų laiškus yra keletas dešimčių žmonių, kurie eina Įšventinimų Keliu jau ne vieną gyvenimą. Ir mums šitie žmonės yra ypač vertingi. Kiekvienas toks individas patenka į mūsų nepaliaujamą kontrolę ir globą. Ir jums mes pasiruošę duoti daugiau žinių ir informacijos, nei yra šiuose diktavimuose. Būdami savo sąmonės lygio įgyjate sugebėjimą skaityti tarp eilučių ir matyti bei nujausti daug daugiau, nei parašyta šiuose laiškuose.
Ir nors visiems aš kalbu tais pačiais žodžiais, kiekvienas perskaitys kaip tik tai, kas būtent šiuo laikotarpiu jam perskaityti yra būtina.
Ir tiems, kam tai iš tikrųjų yra būtina, aš pats ateisiu mokyti ir duoti nurodymų. Kiekvieną savo mokinį aš nepavargdamas prižiūriu.
Rūpinimasis savo mokiniais yra pats svarbiausias mano tarnavimas žmonijai. Todėl, kad per savo mokinius aš pats galiu ateiti į žmonių pasaulį. Ir tai šiuo laikotarpiu yra labai svarbu. Todėl, kad fizinio plano vibracijos neleidžia būti įsikūnijime visa savo kauzalinio kūno galybe niekam iš aukščiausiųjų Valdovų. Tačiau žmonijai reikalingas vadovavimas. Todėl kiekvienas iš jūsų gali suteikti pagalbą Žemės žmonijai išvalydamas savo šventoves ir suteikdamas galimybę man ar kitiems Valdovams nors trumpai būti Žemėje.
Jūsų akimis, jūsų rankomis ir kojomis mes naudojamės, kad rūpestingai ir švelniai vadovautume ir koreguotume kursą, kuriuo seka žmonija. Todėl nėra nesvarbių žmonių, kiekvienas žmogus svarbus, jei jis atlieka tą vaidmenį, kurį jis turi atlikti šiame įsikūnijime, dabar. Ir netgi jei jums atrodo, jog tai, ką jūs darote, nėra svarbu, neskubėkite vertinti. Nes iš mūsų pakylėtos sąmonės būsenos visi jūsų nedideli veiksmai susidėlioja į tą planą, kurį mes vykdome planetoje.
Negalvokite, kad turite atlikti kažkokį svarbų darbą kažkur kitoje Žemės rutulio pusėje. Dažniausiai jūs esate būtent ten, kur jūsų darbas labiausiai reikalingas. Ir tai nebūtinai turi būti herojiškas darbas gelbėjant žmonių sielas. Tai gali būti darbas auklėjant savo vaiką, pagalba, kuri reikalinga jūsų artimiesiems. Kiekvienas žmogus, kuris yra šalia jūsų, jūsų aplinkoje ir kuriam reikalinga jūsų pagalba, karmiškai atsidūrė jūsų aplinkoje. Ir suteikdami jam pagalbą galite atidirbti tą karmos sluoksnį, kuris trukdo jums žengti Keliu.
Gyvenimas iš gyvenimo jums duodamas šansas atidirbti karmą su tomis sielomis, su kuriomis neapgalvotai sukūrėte karmą savo buvusiuose įsikūnijimuose. Todėl dėmesingai žvelkite į dabartinio savo gyvenimo aplinkybes. Nes tas žmogus, kuris yra jūsų aplinkoje ir, kaip jums atrodo, jums trukdo, paprastai yra tas individas, su kuriuo pirmiausia turite atidirbti savo karmą. Nenusiminkite, jei jūsų pastangos neatves prie pozityvaus rezultato. Paprasčiausiai dėkite savo pastangas, kad maksimaliai harmonizuotumėte savo santykius. Kosminis teisingumas įvertins jūsų pastangas įveikiant savo nerealiąją dalį ir siekiant atidirbti buvusių įsikūnijimų karmą.
Šiandienai daviau jums visus pamokymus.

AŠ ESU Maitrėja


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2011/audio.htm#3