Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja > Mokymas apie Dieviškąjį Dėking... >

Mokymas apie Dieviškąjį Dėkingumą

AŠ ESU Maitrėja, pas jus atėjęs per savo pasiuntinį. AŠ ESU atėjau duoti pamokymų iš Dieviškojo Žinojimo srities.
Malonios mūsų bendravimo minutės ir labai retai galima gauti fizinį laidininką, atitinkantį mūsų reikalavimus. Todėl viskas, kas sakoma, ir viskas, kas dar bus pasakyta, jums yra nepraeinanti ir besąlygiška vertybė, panaši į didelės vertės perlą.
Mes ateiname ir dovanojame jums vieną išminties perlą po kito. Ir jūs patys suveriate šiuos perlus į vėrinį, kurį renkate visą savo gyvenimą.
Tai iš tiesų neįkainojamas Žinojimo vėrinys. Ir jūs turite rūpestingai su juo elgtis.
Aš sakau jums šią ilgą įžangą todėl, kad jūs dar kartą patikrintumėte savo motyvų grynumą ir sugebėtumėte nusiteikti į Dieviškąjį susiklausymą.
Mes pastebime, kad labai daugelis mūsų čelų, kurie jau žvaliai žengė Įšventinimų Keliu, tam tikrame etape pradeda jausti abejones ir pagunda pradeda nuvesti juos nuo Kelio, Teisingo Kelio, kurio jie ieškojo daugelį įsikūnijimų ir pagaliau surado.
Kur tokios situacijos priežastis? Ir kodėl tai vyksta?
Aš pasakysiu jums priežastį. Jūs nuolatos jaučiate Dieviškosios Meilės ir Dieviškosios Energijos alkį ir trūkumą. Bet kai tiktai gaunate kad ir nedaug mūsų Meilės, mūsų energijų, tuoj pat pamirštate tas beviltiškas ir neišbrendamas būsenas, kuriose buvote iki tol, kol suradote mūsų Mokymus.
Žmogiškoji sąmonė labai paslanki ir nepastovi. Todėl jūs turite savyje pirmiausia išvystyti dėkingumo už jums duodamą Mokymą jausmą. Dėkingumo Dangui, Kūrėjui, Pakylėtųjų Pulkams ir mūsų pasiuntiniui.
Būtent dėkingumo jausmą. Nes būtent šis jausmas yra jūsų fizinėje oktavoje pats švariausias ir nesuterštas.
Meilės jausmas yra pats aukščiausias, bet jūsų oktavoje pasiekti šio jausmo švarumą yra labai sudėtinga. Dėl to, kad nei vienas jausmas neturi tiek iškraipymų, kaip Meilės jausmas.
Todėl aš rekomenduoju jums pradėti ugdyti savyje dėkingumo už gautas Žinias ir už gautą Mokymą jausmą.
Be dėkingumo jausmo jūs nesugebėsite pažengti savo Kelyje. Tegul jūsų neglumina, kad turėsite viešai išreikšti savo pripažinimą ir dėkingumą. Labai daugelis europiečių neturi aiškaus supratimo, kaip tarnauti Dievui, Valdovams, kuris nuo gimimo yra būdingas Indijos ir Tibeto žmonėms. Todėl jūs turite susigrąžinti Dievybės garbinimo tradicijas.
Dievybės garbinimo išorėje ir Dievybės garbinimo savo viduje.
Jūs turite rasti savo tarpusavio santykių su Dievu pusiausvyrą. Jeigu priimsite viską, kas jums duodama, ir nepajusite dėkingumo jausmo ir jo neišreikšite, tai savanoriškai prarasite tolesnį žengimą į priekį. Dangus jums negalės daugiau nieko duoti, jeigu jūs mūsų duodamos energijos neatsversite savo energija, kurią jūs siunčiate į mūsų oktavas. Mūsų oktavose nėra pinigų, bet pinigų ekvivalentas ten yra Dieviškoji Energija. Todėl tada, kai gaunate žinių, jūs turite mums atiduoti Dieviškosios Energijos ekvivalentą, kuris sugeba prasiskverbti į mūsų oktavas. Jūs žinote, kad jokia netobula energija negali prasiskverbti į Šviesos oktavas. Todėl aš rekomenduoju jums pradėti savyje ugdyti Dėkingumo jausmą.
Jūs galite jausti Meilę ir pasiųsti savo Meilę mums. Bet, deja, daugeliui žmonių būdingas toks žemas Meilės etalonas, kurį jie turi savo širdyse, kad tokia Meilė negali prasiskverbti į mūsų oktavas.
Tačiau visąlaik turite sekti, kad jūsų Dėkingumas ir jūsų garbinimas nepavirstų į kitą kraštutinumą, kai imate garbinti išoriškai, bet savo širdyje nejaučiate tikro Dėkingumo jausmo.
Bet koks išorinis garbinimas turi tik papildyti vidinį jūsų jausmų pasireiškimą. Daugelis žmonių mano priešingai, galvoja, kad jiems pakanka paprasčiausiai jausti dėkingumo jausmą savo širdyje, bet niekaip jo neišreikšti išoriškai. Tada įdėmiai analizuokite savo būseną ir savo motyvus. Nes kartais šiuo atveju jus tiesiog veda puikybė.
Jūs gyvenate fiziniame pasaulyje ir turite išreikšti savo dėkingumą fiziniu lygiu.
Nepamirškite, kad ant jūsų pečių guli atsakomybė rūpintis mūsų pasiuntiniu.
Dabartinė karta per daug pamiršo šią seną Tiesą. Visais laikais, kai žmonių protuose triumfuodavo Dieviškumas, klestėdavo žmonės, kurie savo širdyje girdėjo Dievo balsą ir galėjo perduoti tą Dievo Balsą žmonėms.
Pagal tai, kaip žmonės elgiasi su mūsų skelbėjais, pranašais ir pasiuntiniais, galima spręsti, kiek smuko visuomenės papročiai ir kiek visuomenė nutolo nuo Dieviškojo idealo.
Todėl nesigėdykite suteikti savo paramą mūsų pasiuntiniui ir ja rūpintis. Visada prisiminkite, kad mūsų pasiuntinys yra Šviesos Hierarchijos atstovas Žemėje ir jūsų pareiga rodyti pagarbą ir rūpintis mūsų išrinktuoju.
Kai sugebėsite savo sąmonėje be jokių išlygų ir proto išsisukinėjimų suvokti šią paprastą tiesą, tada ir mes galėsime su jumis kitaip kalbėti ir duosime gilesnį Mokymą ir žinių.
Dabar, kaip mes besistengtume, jūs negalite mūsų žinių įsisavinti. Iš pradžių turite atstatyti grįžtamąją Dieviškosios Energijos tėkmę, tekančią atgal į mūsų oktavas. Tada mes galėsime duoti.
Šis Įstatymas yra nenuginčijamas ir jis turi būti įvykdytas.
Tik jūs patys nutraukiate Dieviškosios Energijos tėkmę. Ir tėkmės nutraukimo priežastis yra jūsų išdidumas, jūsų nenoras atsimokėti už tai, ką gaunate, – ar jūsų dėkingumas būtų išreikštas materialia forma, ar jausmais.
Idealu jūsų laikotarpiui yra suderinti vidinį ir išorinį Dėkingumą. Ir tik jūs patys turite sekti ir reguliuoti šį santykį.
Šiandien aš jums daviau svarbų Mokymą. Šis Mokymas labai žinomas ir paplitęs Rytuose. Ir su juo beveik nesusipažinę Vakarų žmonės. Tačiau neįgyvendindami šio Mokymo Vakarai nesugebės gauti visos Rytų išminties.

AŠ ESU Maitrėja, buvau su jumis šią dieną.