Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja > Mokymas apie Meilę ir gyvenimi... >

Mokymas apie Meilę ir gyvenimiškus išbandymus

AŠ ESU Viešpats Maitrėja, vėl atėjęs per šį pasiuntinį!
Mūsų bendravimo saldumas ir informacija, kuria aš numatęs pasidalinti, jums bus į naudą.
Taip retai tenka bendrauti su nepakylėta žmonija. Ir taip retai jums tenka bendrauti su Pakylėtųjų Pulkais, kad jokios informacijos nebus per daug ir laikas, kurį praleidote skaitydami šiuos diktavimus, bus malonus. Aš noriu su jumis pakalbėti apie temą, kuri yra labai svarbi. Ir aš noriu su jumis pakalbėti apie šią temą todėl, kad dabar jums nėra nieko svarbesnio.
Jeigu įvyktų stebuklas ir visi žmonės staiga pradėtų jausti Meilės jausmą, tai aš galiu užtikrinti jus, kad akimirksniu įvyktų persitvarkymo stebuklas. Meilė yra ta savybė, kurios jūsų pasauliui chroniškai trūksta. Iš tikrųjų, Meilė yra ta savybė, kuri iš pat pradžių būdinga šiam pasauliui. Ir tai, kad jūs nuolat jaučiate Meilės trūkumą, liudija, jog einate neteisingu Keliu.
Jeigu visąlaik galėtumėte jausti šį nuostabų viską nustelbiantį jausmą! Jūsų protas ir jūsų emociniai kūnai nuolat būtų pakylėtos būsenos. Jūsų vibracijos būtų pačioje viršutinėje jums pasiekiamoje riboje.
O ko dar jums reikia, numylėtiniai?
Kai žmogus prisipildo aukštų vibracijų, kai jis pripildytas Dieviško Meilės jausmo, tai jis jaučia be priežasties atsiradusią Meilės būseną, gyvenimo pripildymą prasmės, ramybės, harmonijos. Aš neturiu omenyje tos savybės, kurią žmonijos dauguma vadina meile ir kuri iš tikrųjų neturi jokio ryšio su tikrąja Meile, Tyra Meile, Dieviškąja Meile.
Aš galiu jus visiškai užtikrinti, kad tikrasis Meilės jausmas jūsų pasauliui yra tokia didelė retenybė, kaip jūsų susitikimas su Pakylėtųjų Pulkais.
Ir jeigu jūs galėtumėte pakylėti savo vibracijas iki Dieviškosios Meilės jausmo nors trumpam laikui, tai iškart galėtumėte bendrauti su Pakylėtųjų Pulkais.
Pakylėtųjų Pulkai labai atjautūs Meilės savybei. Todėl mes prašome jūsų siųsti mums savo Meilę. Nėra mums aukštesnio malonumo, kaip jausti jūsų Meilę.
Ir jeigu jūs vibruojate Meilės dažniu, tai jūs taipogi galite pajusti mūsų Meilę.
Daugelyje Mokymų, duotų per daugelį pasiuntinių, buvo sakoma, kad Meilė yra raktas. Jūs dabar suprantate, kodėl Meilė yra raktas?
Todėl, kad Meilės jausmas akimirksniu gali pakelti jūsų vibracijas ir priartinti jas prie eterinių Šviesos oktavų vibracijų. Ir jūs galite užmegzti ryšį su bet kuriuo Valdovu, kuriam šiuo momentu jaučiate Dieviškosios Meilės jausmą.
Signalas apie pasiruošimą bendrauti su mūsų pasauliu bus jūsų jaučiamas Meilės jausmas, Tikrosios Meilės, Dieviškosios Meilės. Pats šis jausmas sukuria visiškai neįveikiamą apsaugą nuo išpuolių iš bet kurių negatyvių jėgų ir energijų, iš bet kurių individų pusės, kurie pajungė save šių jėgų poveikiui.
Todėl labai paprasta nustatyti kryptį, kuria judate. Jeigu jaučiate be priežasties atsiradusį Meilės, džiaugsmo, ramybės jausmą, tai jūs judate teisinga kryptimi. Jūs pasiruošę apglėbti visą pasaulį ir pasiruošę visam pasauliui suteikti pagalbą.
Jus apima be priežasties atsiradęs dosnumas, džiaugsmas, noras atiduoti, atiduoti ir atiduoti savo Šviesą, savo Meilę. Dovanoti savo Meilę pasauliui, nieko nereikalaujant mainais.
Ir priešingai, kai paklydote arba einate ne į tą pusę, jūs jausite Meilės trūkumą ir iš to kilusį įtarumą, baimę, smerkimą. Bet kuris meilės kupinas žmogus taip nuo jūsų skirsis savo vibracijomis, kad jis jus erzins.
Taigi matote, kad Kelio, kuriuo jūs einate, teisingumo kriterijus labai paprastas.
Jūs arba jaučiate Meilės jausmą, arba jo nejaučiate.
O kadangi šį kilnų jausmą sugeba pajusti labai nedidelis Žemės žmonių procentas, tai jūs galite spręsti, kiek žmonių juda teisingu Keliu.
Jeigu pripratote jausti Meilę, tai Meilės nebuvimą jūs priimate kaip didelį trūkumą. Akimirksniu jaučiate, kad jums trūksta Meilės. Galiu jums pasakyti kaip paslaptį, kad kai jūs praeinate savo testus Kelyje, tai Meilės jausmas blokuojamas. Šiuo atveju jūsų vibracijos pažemėja ir jūs įeinate į beviltiškumo būseną ir tampate pažeidžiami bet kurių neigiamų jausmų, kurie jūsų pasauliui būdingi ir vis dar yra jūsų auroje netobulų, neigiamų energijų pavidalu.
Bet testų praėjimas jūsų Kelyje yra labai svarbus ir būtinas elementas.
Jūsų testai yra kaip egzaminai. Labai lengva eiti gyvenimu ir priimti teisingus sprendimus, kai jūsų vibracijos harmoningos ir aukštos. Bet kai patenkate į tas pačias situacijas neharmoningos sąmonės būsenos, jums būna sunku teisingai pasirinkti.
Tai panašu į daugybos lentelę. Prisiminkite. Kaip jums sudėtinga buvo atsakinėti, kiek bus penki padauginta iš šešių, arba aštuoni padauginta iš septynių, kai jūs stovėjote prieš klasę ir visa klasė žiūrėjo į jus. Nors būdami namuose, ramioje aplinkoje, jūs lengvai atsakytumėte į šį klausimą.
Testai jums būtini tam, kad būdami bet kurioje gyvenimiškoje situacijoje galėtumėte teisingai pasirinkti. Visada turite pasirinkti patį aukščiausią, Dievišką, Kelią. Kad ir kokia stipri būtų jus supanti iliuzija, visąlaik turite prisiminti, kad yra kita, Aukščiausia, realybė. Ir ši realybė yra jūsų tikrieji Namai. O šiame pasaulyje jūs paprasčiausi keliauninkai.
Ir kai sėkmingai praeinate savo testą, akimirksniu Meilės jausmas sugrįžta pas jus. Ir iš to visada galite sužinoti, ar perėjote jūs testą ir kiek sėkmingai ir greitai.
Daugelis iš jūsų išreiškia savo norą tarnauti Pakylėtųjų Pulkams. Ir daugelis iš jūsų visiškai nuoširdūs savo polėkyje. Tačiau nepamirškite, kad prieš tai, kai jums leis valdyti automobilį, traukinį arba lėktuvą, jūs turite praeiti mokymą ir turite išlaikyti vairavimo egzaminą. Tas pats jums siūloma padaryti prieš patikint jums svarbų tarnavimą. Jums siūloma pereiti mokymą ir išlaikyti nemažai baigiamųjų egzaminų.
Tačiau žmonių dauguma, kai prasideda testai ir gyvenimiški išbandymai, jau pamiršta apie savo norą tarnauti Pakylėtųjų Pulkams ir Žemės žmonijai. Ir sužlugdo savo testus ir neišlaiko baigiamųjų egzaminų.
Ir paskui jie labai stebisi, kad išreiškė savo pasiruošimą tarnauti, bet jiems buvo atsakyta.
Kaipgi mes galime pasitikėti jumis ir patikėti atsakingą reikalą, jeigu jūs nesugebate ir keletą mėnesių prisiminti savo prašymų ir savo norų, išsakytų prieš altorių?
Daugelis individų taip bijo testų ir su jais susijusių gyvenimiškų išbandymų, kad pasiruošę atsisakyti savo prašymų ir savo priesaikų, ir savo pažadų, duotų prieš altorių ir savo laiškuose mums.
Ir kai po kažkurio laiko jis vėl prisimena savo norą tarnauti, tai paaiškėja, kad galimybė praleista ir kosminiai ciklai bei žemiški terminai neleidžia pradėti naujo įšventinimų ciklo. Ir labai gaila, kad daugelis mūsų čelų praleidžia galimybę po galimybės ir ištisas gyvenimas praeina tuščiai iš sielos vystymosi požiūrio taško.
Todėl būkite budrūs. Kai ateis jūsų eilė laikyti testus ir pereiti įšventinimus, nepasukite iš pasirinkto Kelio. Prisiminkite apie tą Meilės jausmą, kuris vedė jus, kuris buvo jūsų kelrodė žvaigždė, ir bandykite surasti tą bet kurios gyvenimiškos situacijos sprendimą, kuris sugrąžins jums jūsų Meilės jausmą.
Nebūna lengvų testų ir nebūna lengvų išbandymų ir egzaminų. Bet toks šios visatos Įstatymas. Ir jūs turite praeiti būtinus testus prieš jums patikint tarnavimą. Ir prisiminkite, kad nėra testų, kurių negalima būtų praeiti. Jums duodama lygiai tiek, kiek sugebate išlaikyti, netgi būdami ant savo jėgų ir galimybių ribos.

Su Meile jums, AŠ ESU Maitrėja