Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja > Apie artėjančią vasaros saulėg... >

Apie artėjančią vasaros saulėgrįžą ir Dieviškąsias malones, susijusias su šia diena

AŠ ESU Maitrėja, vėl atėjęs! AŠ ESU atėjau, kad dar kartą priminčiau jums apie jūsų galimybes ir dispensaciją, susijusią su Vasaros saulėgrįža. Kaip visada šią dieną prasidės Karminės Valdybos posėdis ir jūs galite pasinaudoti kiekvienais metais suteikiama jums galimybe ir parašyti laiškus į Karminę Valdybą. Šių laiškų turinį galite sudaryti jūs patys. Tačiau aš priminsiu bendras egzistuojančias taisykles. Visų pirma jūs išreiškiate dėkingumą Karminei Valdybai už anksčiau jums suteiktas malones. Toliau galite išdėstyti savo norus. Jeigu prašote malonių sau asmeniškai arba savo artimiesiems, tai po norų išvardijimo būtina prisiimti sau įsipareigojimus, kuriuos prisiimate laisva valia ir vykdysite ateinančius pusę metų, iki Žiemos saulėgrįžos ir su šia diena susijusio naujo Karminės Valdybos posėdžio.
Jūsų norai ir pageidavimai turi būti išdėstyti labai paprastai, nurodant pavardes ir vardus tų žmonių, už kuriuos prašote.
Jeigu jūsų pageidavimai susiję su bendra Žemės planetos padėtimi arba su sąmonės vystymosi planetoje perspektyvomis, tai jums nebūtina prisiimti įsipareigojimų: liepimų, maldų skaitymo arba kitų veiksmų vykdymo. Šiuo atveju jūsų prašymas bus vykdomas atsižvelgiant į jūsų sukauptos gerosios karmos momentumą.
Todėl prieš rašydami laiškus įdėmiai apmąstykite savo norus ir motyvus.
Jums nereikia apsisunkinti save pernelyg dideliais įsipareigojimais. Prisiimkite tuos įsipareigojimus, kuriuos galėsite įvykdyti be pernelyg didelės įtampos. Daugelis žmonių savo laiškuose prisiima tokius didelius įsipareigojimus, kad susidūrę savo gyvenimo kelyje su pirmąja problema visiškai pamiršta apie prisiimtus įsipareigojimus ir nustoja juos vykdyti. Jūs galite prisiimti labai mažą įsipareigojimą, bet jį vykdysite su džiaugsmu ir meile kiekvieną dieną. Nesistenkite užsikrauti ant savęs pernelyg daug. Kartais vienos per dieną perskaitytos maldos užtenka, kad pagalba būtų suteikta. Ir kuo švaresnę energiją jūs įdedate skaitydami maldas, tuo didesnį efektą pasiekiate. Ir netgi vienos jūsų nuoširdžiai ištartos frazės: „Tegul pasauliui būna gerai“, pakanka, kad palengvintumėte daugelio likimus.
Aš atėjau, kad priminčiau apie jūsų galimybę, kurią jūs turite ir kuri labai padeda tiems, kurie kasmet pasinaudoja šia galimybe.
O dabar aš norėčiau priminti jums apie dar vieną dispensaciją, arba Dieviškąją malonę, kuri susijusi su kiekvieno mėnesio 23 diena. Šią dieną dėl Dangaus malonės jūs galite palengvinti ateinančio mėnesio karmą sau ir savo artimiesiems. Jums pakanka viską, ką darysite šią dieną, paskirti ateinančio mėnesio karmos transmutavimui. Jūs pašaukiate:

„Aš skiriu visus savo gerus veiksmus, kuriuos atliksiu šią dieną, ateinančio mėnesio karmos transmutavimui.“

Jūs galite išvardinti, kokią konkrečiai karmą esate nusiteikę transmutuoti. Pavyzdžiui, karmą, esančią tarp jūsų ir jūsų vaikų, vyro (žmonos), kolegų darbe. Paskui, kai skaitote savo maldas arba Rožinius arba suteikiate kam nors labdaringą pagalbą, nuolatos prisiminkite, kad visa jūsų veiksmų energija nukreipiama karmos transmutavimui. Ir taip pat nepamirškite, kad dalį jūsų šią dieną išlaisvintos energijos Pakylėtųjų Pulkai nukreips pasaulinės karmos transmutavimui, ir pirmiausia tos pasaulio dalies, kurioje reikia užkirsti kelią dideliems kataklizmams ir stichinėms nelaimėms.
O dabar aš palieku jus ir džiaugiuosi, jeigu mano patarimai ir rekomendacijos padės jums ir jūs pasinaudosite jais savo gyvenime.

AŠ ESU Maitrėja