Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja > Savo sąmonėje išeikite už savo... >

Savo sąmonėje išeikite už savo šeimos, savo miesto, savo šalies ribų ir visą Žemę priimkite kaip savo gimtuosius namus

AŠ ESU Maitrėja, vėl atėjęs pas jus. Šiandien aš atėjau Karminės Valdybos pavedimu dėl to, kad praneščiau džiaugsmingą žinią, susijusią su pertvarkymu, kuris įvyko planetoje šiomis dienomis: labai daugelis iš jūsų, kas priprato skaityti mūsų laiškus ir ištikimai mums tarnauja ir stengiasi išplatinti šiuos laiškus kaip galima plačiau po visą pasaulį, – žinokite, kad jūsų pastangos nepradingo. Ir jūsų pastangas Karminė Valdyba įvertino. Jūs žinote, kad Karminės Valdybos posėdžiai vyksta du kartus per metus – Vasaros ir Žiemos saulėgrįžos periodu. Bet jūs taipogi turite žinoti, kad Karminės Valdybos posėdžiai vyksta nuolatos ir intervaluose tarp šių pagrindinių dviejų posėdžių.
Ir štai šiandien aš turiu jums pasakyti, kad šią naktį įvyko posėdis, kuriame dalyvavo mūsų pasiuntinys. Ir šiame posėdyje pirmą kartą žmonijos istorijoje buvo iškeltas klausimas apie galimybę leisti tiems iš jūsų, kurie tiesiogiai ir aktyviai dalyvavo veikloje, susijusioje su mūsų laiškų platinimu ir vertimu į kitas pasaulio kalbas, dalyvauti subtiliuosiuose kūnuose būsimame Karminės Valdybos posėdyje. Jūs gausite galimybę patys dalyvauti ir planuoti savo asmeninės karmos nusileidimą. Pagal savo norą egzistuojančių karminių galimybių ribose jūs galėsite reguliuoti karmos nusileidimą, sulėtinti arba pagreitinti jos nusileidimą jūsų gyvybės srautams.
Ir tai jums padės būsimuose jūsų gyvenimuose. Todėl, kad Karmos Įstatymas yra beasmenis Įstatymas ir karmos nusileidimas nepriklauso nuo jūsų noro ar nenoro. Tačiau ta geroji karma, arba energija, jūsų uždirbta platinant mūsų laiškus, gali būti panaudota reguliuojant karmos nusileidimo procesą ir netgi karminei naštai palengvinti.
Ir šios galimybės nereikėtų atmesti, nes ši galimybė pirmą kartą leis kai kuriems individams iš nepakylėtos žmonijos bendradarbiauti su Karmine Valdyba.
Pirmą kartą bus suteikta tokia galimybė, ir tai tik liudija, kad mes siekiame šiuos Mokymus išplatinti kaip galima plačiau ir netgi darome tam tikrų nuolaidų ir palengvinimų, kad procesas vyktų kaip galima sėkmingiau ir greičiau.
Savo išorinėje sąmonėje galite neprisiminti tų įvykių, kurie įvyks, kai jūs naktį aplankysite Karminės Valdybos posėdį. Tačiau labai daugelis iš jūsų savo išorine, budinčia sąmone pajus nakties įvykių atgarsius ir gaus visiškai aiškų įsivaizdavimą apie tai, kokie pokyčiai įvyks jų gyvenimuose artimiausiu metu.
Aš džiaugiuosi galėdamas neplanuotai duoti jums šią svarbią informaciją.
Ir dar labiau džiaugiuosi tuo, kad turiu galimybę diktuoti, kai mūsų pasiuntinys yra Novosibirske. Kai kurie žmonės šį miestą vadina Sibiro sostine.
Tikriausiai taip ir yra.
Tačiau svarbu yra tai, kad mes šį diktavimą duodame Novosibirske ir šitaip turime galimybę užtvirtinti ir sustiprinti mūsų buvimą šiame mieste.
Iš tikrųjų, kiekvienas mūsų laiškų priėmimas lydimas milžiniško Šviesos išsiliejimo į fizinį planą ir subtiliuosius sluoksnius, pagal savo vibracijas artimus fiziniam planui. Todėl kiekvienas diktavimų priėmimas naujoje vietoje atneša palaiminimus tai šaliai ir tam miestui, kur vyksta šis diktavimų priėmimas.
Todėl aš jus nuoširdžiai sveikinu ir tikiuosi, kad visą Šviesą ir visą energiją, kurią gavote, jūs panaudosite tik Dieviškiems tikslams.
Dabar aš norėjau jums pranešti dar vieną džiaugsmingą žinią. Ir ši žinia yra tokia, kad dabartiniu momentu pasaulis pasiruošęs tam, kad pokyčiai vyktų dar didesniais tempais. Ir šitie pokyčiai, kurie susiję visų pirma su jūsų sąmonės pasikeitimu, vyksta taip greitai, kaip niekada. Tačiau egzistuoja tam tikras energijų netolygumas. Nes tie pasaulio regionai, kuriuose skaito mūsų laiškus, duotus per mūsų pasiuntinį, gauna labai daug Šviesos ir žmonių sąmonė keičiasi labai dideliais tempais. O yra pasaulyje kitų regionų, kurie neturi galimybės gauti ir skaityti mūsų laiškus. Šiuose regionuose energijų disbalansas (pusiausvyros nebuvimas) išsilieja į visokius kataklizmus ir stichines nelaimes.
Labai gaila, bet šiems regionams priklauso Amerika.
Ši šalis, į kurią Valdovai dėjo labai dideles viltis, neteko mūsų Šviesos fokuso. Ir dabar turi priimti Šviesą iš kitos valstybės. Aš puikiai suprantu, kad išdidiems amerikiečiams priimti Mokymą, ateinantį iš Rusijos, yra labai sunku. Tačiau būtent tokiu būdu – priimdama šį Mokymą, ateinantį iš Rusijos, – Amerika sugebėtų atkurti energinę pusiausvyrą ir kartu išvengtų ne tik daugelio gamtos nelaimių, bet ir ekonominių nesėkmių.
Todėl aš prašau jūsų paramos platinant šį mano laišką ir kitus laiškus, kuriuos mes duodame per mūsų pasiuntinį, Amerikos žemėje.
Pati geografinė šių dviejų valstybių – Amerikos ir Rusijos, kurios yra priešingose Žemės rutulio pusėse, – padėtis, jei bus galima tolygiai keisti šių šalių žmonių sąmonę, padės išlyginti situaciją planetoje.
Aš kreipiuosi į Amerikos sūnus ir dukteris per rusų pasiuntinį. Ir aš prašau jūsų įveikti tas savo savybes, kurios trukdo jums priimti informaciją, ateinančią iš kitos šalies.
Nuoširdžiai tikiu, kad tarp amerikiečių atsiras tokių, kurie atsilieps į mano kvietimą ir sugebės įveikti tas negatyvias charakterio savybes, kurios skatina amerikiečius save laikyti tais žmonėmis, nuo kurių priklauso Žemės ateitis.
Iš esmės taip ir yra. Jūs esate tie žmonės, nuo kurių priklauso Žemės planetos ateitis. Ir dėl to, kad ši ateitis susiklostytų pačiu palankiausiu būdu, jums nereikia reikšti savo ambicijų bei kelti savo šalies ir nacijos prioriteto. Priešingai – jums būtina išugdyti savyje nuolankumo savybę ir atsistoti į vieną lygį su visomis pasaulio šalimis.
Nėra planetoje pačios svarbiausios šalies. Bet yra žmonių, kurie įveikia savo pačių ribotumą ir pakelia savo sąmonę į reikiamą lygį. Dievažmogio, kuriais jūs visi neišvengiamai turite tapti, lygį.
Todėl jums būtina nežiūrėti į kitas šalis kaip į stovinčias ant evoliucijos laiptų žemiau už jus. Ne, kiekviena šalis yra brolis ar sesuo Dieviškoje šalių šeimoje, gyvenančioje Žemėje. Ir kuo anksčiau jūs įsisąmoninsite savo vienybę ir susivienysite, nepaisydami jūsų išorės ir jūsų vidinio pasaulio nepanašumų, tuo greičiau įvyks trokštami pokyčiai Žemėje.
Aš prašau jus dėmesingai apsvarstyti mano žodžius ir pagaliau savo sąmonėje išeiti už savo šeimos, savo miesto, savo šalies ribų ir visą Žemę priimti kaip savo gimtuosius namus.

AŠ ESU Maitrėja ir aš siunčiu jums savo Meilę.