Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja > Aš duodu jums garantuotą kelią... >

Aš duodu jums garantuotą kelią Namo

AŠ ESU Maitrėja, vėl pas jus atėjęs per savo pasiuntinį.
AŠ ESU atėjau! Ir kaip visada aš nusiteikęs jums duoti Mokymą ir nurodymus, būtinus jums žengimui Keliu. Jūsų Kelias – tai Įšventinimų Kelias. Ar daugelis iš jūsų, būdami savo gyvenimuose, susimąstote apie Įšventinimų Kelią? Ar daugelis iš jūsų turi nors miglotą įsivaizdavimą apie šį Kelią?
Jūs girdėjote, jūs skaitėte įvairiuose šaltiniuose apie tai, kad yra Įšventinimų Kelias. Ir šiandieną aš atėjau jums pasakyti apie tai, kad iš tikrųjų Įšventinimų Kelias yra pats greičiausias, pats trumpiausias takas, kuris veda jus pas Dievą. Tai ego atsisakymo Kelias. Tai Kelias, kuriame jūs savanoriškai sutinkate pereiti atitinkamus išbandymus, netgi labai sunkius, kad sutrumpintumėte savo kelią Namo.
Tai Kelias, kurį jūs pasirenkate savanoriškai. Tai pats trumpiausias takas, vedantis jus Namo. Jūs galite pasirinkti kitą kelią. Ir šis kelias bus malonesnis, bet jis užims nepalyginti didesnį laiko tarpą. Maža to, eidami labai maloniu taku, kuris iš jūsų nereikalauja jokios įtampos, jūs kartais rizikuojate paklysti ir ne tik kad nesurasti kelio Namo, bet net rizikuojate nesugrįžti atgal, į pradinį jūsų Kelio tašką. Todėl aš atėjau ir kalbu apie tai, kad aš jums duotu garantuotą taką Namo. Tačiau Kelias šiame take pareikalaus visų jūsų jėgų įtampos. Jums reikės paaukoti daug ką iš to, ką turite. Bet pati laukiamiausia auka mums bus jūsų ego, su kuriuo jūs turite neišvengiamai išsiskirti eidami Įšventinimų Keliu. Visi testai ir visi išbandymai jūsų Kelyje nukreipti tik į viena – jūs turite išsiskirti su savo nerealiąja dalimi ir turite užmegzti glaudų ryšį su realiąja jūsų pačių dalimi. Todėl aš vėl ir vėl ateinu dėl to, kad nuteikčiau jus rimtam susitelkimui ir perspėčiau, kad tas Kelias, kurio aš mokau per savo pasiuntinį, yra labai griežtas, tačiau jūsų sugrįžimas Namo, su sąlyga, kad išlaikysite visus išbandymus Kelyje, garantuotas. Jūs galite rinktis, eiti jums šiuo Keliu ar ne. Niekas negali jūsų priversti. Aš paprasčiausiai duodu jums informaciją, o jūs renkatės.
Jūsų pasaulyje egzistuoja labai daug įvairių mokymų. Tarp jų yra teisingų ir yra absoliučiai klaidingų, kurie nuveda jus nuo Kelio ir sudaro palankias sąlygas jūsų paklydimui. Todėl mes kiekvieną kartą, kai gauname laidininką fiziniame pasaulyje, duodame informaciją apie mūsų Įšventinimų Kelią. Tai Įšventinimų Kelias, kurio mokė Numylėtinis Jėzus ir Gautama Buda. Tai Įšventinimų Kelias, kuriuo įšventintieji ėjo visais laikais. Ir dabar mes jums siūlome atnaujinti senas tradicijas ir pabandyti jas įdiegti jūsų visuomenėje tame etape, kuriame jūsų visuomenė yra dabar.
Visų pirma jūs turite žinoti, kad egzistuoja Kelias AŠ ESU. Ir šis Kelias jums atsiveria per tuos, kurie jau gavo būtinus įšventinimus ir suteikė savo šventovę Tarnavimui. Per šiuos žmones, kuriems priklauso ir mūsų pasiuntinys, per kurį mes duodame šiuos laiškus, jūs galite nukeliauti Namo. Fiziniame plane jūs įgyjate laidininką. Ir tuo momentu, kai jūs mūsų pasiuntinį priimate kaip savo Guru, jūs stojate ant Hierarchijos laiptų ir visa Hierarchija tarnauja jums ir padeda jums jūsų žengime Keliu. Labai paprastas Kelias. Tačiau daugeliui iš jūsų šis, atrodytų, paprastas žingsnis tampa neįveikiama kliūtimi. Mūsų pasiuntinį jūs matote kaip paprastą žmogų, apsunkintą žmogiškųjų trūkumų, ir už žmogiškojo pasireiškimo jūs negalite įžvelgti tikrosios pasiuntinio esmės, kuri leistų jums pasirinkti šį žmogų. Kai jūs turite reikalų su tikruoju mūsų Hierarchijos atstovu fiziniame plane ir kai visiškai ir besąlygiškai pripažįstate mūsų pasiuntinį kaip savo Guru, jums atsiveria ta galimybė, kurią suteikia Dangus Žemės planetai šiuo istoriniu momentu. Aišku, tik jūs patys sprendžiate, pasinaudoti šia galimybe ar ne. Bet aš sakau jums, kad dabartiniu metu nėra kito pasiuntinio, kuris gyventų Vakaruose, būtų išauklėtas vakarietiškomis tradicijomis ir kuris išreikštų mūsų interesus. Todėl aš primygtinai rekomenduoju tiems iš jūsų, kurie dar nepriėmė sprendimo pasinaudoti suteikta galimybe, kruopščiai pasverti visą informaciją ir priimti sprendimą. Galimybės langas dabar atvertas daugeliui gyvybės srautų. Ir jeigu pasinaudosite šia galimybe, tai smarkiai sutrumpinsite savo Kelią. Jūs pasirenkate patį trumpiausią taką, vedantį jus Namo.
Tačiau jeigu jūs nepasiruošę tokiam radikaliam žingsniui, tai nesijaudinkite. Visi jūs esate skirtinguose savo žengimo Keliu etapuose.
Mes nuleidžiame jums galimybių lyną. Ir jeigu jūs neturite savyje jėgų sugriebti už šio lyno ir kabarotis stačiomis uolomis, ką gi, laukite kitos galimybės. Bet aš nemanau, kad jums ta galimybė ateis šiame gyvenime.
Reikia pamilti griežtas testų ir išbandymų sąlygas. Visa savo esybe reikia patikėti ir stoti pagaliau ant Hierarchijos, kuri veda jus ir rūpinasi jumis milijonus metų, laiptų. Ir kiekvieną kartą, kai atsiveria galimybės langas, šitai panašu į tai, tarsi mes metame tinklą ir išgaudome tam tikrą kiekį sielų ir ištraukiame jas iš iliuzijos.
Tačiau kiti linkę pasilikti iliuzijoje, ir tai jų pasirinkimas.
Dabar, kai mūsų pokalbis tapo toks atviras, aš noriu jums pasakyti dar vieną dalyką, ir jums spręsti, kiek šis dalykas bus būtinas jūsų sąmonei. Mes priėmėme sprendimą duoti jums dar vieną Dangaus malonę. Ir ši malonė jūsų sieloms tokia vertinga ir tokia palaiminga, kad tik tie individai, kurie per daug įklimpo į iliuziją, nesugebės šios malonės įvertinti. O mūsų malonė yra štai kokia. Šiandien mes paskelbiame apie dar vienos Dieviškosios dispensacijos, Dieviškosios galimybės, veikimo pradžią. Kiekvieną iš jūsų, kas šiandien ar per ateinantį mėnesį kreipsis į mane su laišku ir panorės stoti į Įšventinimų Kelią, aš priimsiu į savo Mokyklą. Bet sąlyga yra mūsų pasiuntinio pripažinimas savo Guru. Be šios sąlygos nei aš, nei kas nors iš Hierarchijos atstovų nesugebės suteikti visos pagalbos, kuri jums reikalinga.
Jūs priimate mūsų žaidimo taisykles ir tik tada mes pradedame jums teikti visą būtiną pagalbą ir palaikymą.
Aš suprantu, kad daugeliui iš jūsų toks ryžtingas apsisprendimas sukels daug abejonių ir susirūpinimo. Tačiau tam ir egzistuoja mūsų mokyklos, kad jūs būtumėte nuolatinėje savo nerealiosios dalies įveikimo būsenoje. Ir kai kam apsisprendimas, kurio reikalaujame, įvyks labai lengvai ir nesukels viduje nė mažiausios įtampos. O kitiems ši sąlyga taps neįveikiama kliūtimi Kelyje.
Ir jeigu savo viduje jūs pajusite labai stiprų pasipriešinimą ir pasipiktinimą, tai aš patarčiau jums įsigilinti į save ir išsiaiškinti šios būsenos priežastis. Kas ją sukelia? Tai jums yra signalas, kad kažkas jūsų pačių viduje yra labai negerai.
Tačiau žinokite, kad visas jūsų negerumas susijęs su tuo, kad jūsų ego per stiprus ir jis nenori prarasti savo valdžios jums. Todėl šis žingsnis toks būtinas. Ir nežengdami šio žingsnio jūs prarandate ėjimo į priekį galimybę mažiausiai iki dabartinio įsikūnijimo pabaigos.
Niekada mes dar nekalbėjome taip atvirai ir taip konkrečiai.
Mes tikimės, kad jūsų sąmonė pasiruošusi tokiam rimtam pokalbiui.
O dabar leiskite man su jumis atsisveikinti iki kito mūsų susitikimo. Ir aš tikiuosi, kad jūs savo širdyje priimsite išmintingą sprendimą.

AŠ ESU Maitrėja, turiu viltį dėl jūsų.